نهاد کانون کارگزاران در ایران


فعالان بازار سرمایه ریسک بزرگی را حس می کنند که در ارزشیابی و تصمیم های خود لحاظ می کنند. آن ریسک عدم پایبندی دولت و مجلس و در کل حاکمیت به چارچوب قواعد بازی است. قواعد بازی این است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد به عبارتی دست در جیب شرکت ها نبرد و حاکمیت شرکتی را رعایت کند

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار: طناب کشی حاکمیت و بازار سرمایه

بازار سرمایه از بحران خارج می شود؛ این جمله‌ای است که دولت‌ های مختلف به زبان می ‌آورند، اما نتیجه چه بوده است؟ به طور خلاصه فقط متضرر شدن مردم. حتی سیاست‌ های دولت سیزدهم مثل دولت قبلی در حوزه بورس نه تنها نتوانسته منجر به رونق مقطعی بازار شود، بلکه زمینه را برای اثرگذاری منفی بر کلیت اقتصاد کشور را هم فراهم آورده است. دولت سیزدهم از سروسامان دادن سه روزه بورس هم گفته بود اما همان طور که پیش بینی می شد رئیس دولت سیزدهم پس از تشکیل کابینه بافضای واقعی دستگاه اجرایی کشور و معضلات این حوزه مواجه شد اما بازهم با رویه های غلط، مشکلات ادامه دار شده است. رویه هایی که همواره راه حل های گران، مقطعی و تسکینی را به راهکار اساسی و بلندمدت ترجیح می دهد که دلیل اصلی آن نیز نگاه کوتاه مدت و سیاست زده دولت ها به مقوله مدیریت بحران است. بازار سرمایه هم بازاری مستثنی نیست و دیگر مردم می دانند که همه راهکارهای ممکن برای نجات بازار سرمایه استفاده شده و سیاست گذاران دیگر راهکاری ندارند، در نتیجه مردم بازی های بی سروته حاکمیت را می فهمند و دیگر رقبتی برای حضور در بازار ندارند و پول روز به روز از بازار خارج می شود. محمدرضا دهقانی دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هم مقصر اصلی را تصمیمات نادرست حاکمیت می داند و معتقد است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را بپذیرد و دست خود را در جیب سهام داران نکند. شرحی از این گفتگو در ادامه آمده است:

بحران بازار سرمایه اکنون به یک ابرچالش تبدیل شده است، قبول دارید؟

ببینید ابرچالش نه، اما یک بحران جدی است که گریبانگیر هم سرمایه گذاران، اعم از بنگاه های اقتصادی و سهامداران سهام عدالت شده است و به نحوی همه مردم درگیر بورس هستند که احتمال دارد به یک بحران اجتماعی هم تبدیل شود و یا شاید الان آتش زیرخاکستر است.

مهم ترین مشکل بورس چیست؟

مهم ترین مشکل، عدم اطمینان فعالان بازار نسبت به آینده سودآوری صنایع است که نه ناشی از ریسک های متعارف، شامل نرخ های جهانی و عملیات شرکت ها است بلکه ناشی از ریسک دخالت حاکمیت در فرآیند سودآوری شرکت ها است. اگر هر اقدامی انجام شود که به فعالان بازار این اطمینان را بدهد که این ریسک از سَرِ بازار برداشته می شود یا حداقل گسترده نمی شود بازهم خیلی کمک کننده است، اما تصمیمات نادرست حاکمیت به این ریسک دامن می زند.

به گونه ای که هنوز مشخص نیست شرکت ها نرخ خوراک و سوختشان چقدر است؟ و مالیاتی که بر محصولات صادراتی بسته می شود چه کم و کیفی دارد؟ حداقل این موارد تعیین تکلیف شود که منجر به عدم اطمینان نباشد. اگر دولت به دنبال اطمینان دادن به فعالان بازار است همین موارد را مشخص کند باز بسیار کمک کننده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که مسئولان همه راه های ممکن را برای نجات بازار استفاده کرده اند، درست است؟

البته من موافق این حرف نیستم. زیرا هنوز کارهای زیادی است که می توانند برای نجات بازار انجام دهند که انجام نداده اند و خیلی از نهادهای متولی الان کارهای غلط را انجام می دهند. در واقع مشکلی که وجود دارد این است که بازار سرمایه خیلی بی اعتماد شده و ریسک خیلی شدیدی را حس می کند.

فعالان بازار سرمایه ریسک بزرگی را حس می کنند که در ارزشیابی و تصمیم های خود لحاظ می کنند. آن ریسک عدم پایبندی دولت و مجلس و در کل حاکمیت به چارچوب قواعد بازی است. قواعد بازی این است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد به عبارتی دست در جیب شرکت ها نبرد و حاکمیت شرکتی را رعایت کند

ببینید؛ سودهای شرکت ها خوب است و قیمت های جهانی بروفق مراد بورس است و رشد چشمگیری از فلزات تا محصولات پتروشیمی داشته است در نتیجه الان نباید وضعیت بورس این گونه باشد. اما اگر بخواهیم فنی به قضیه نگاه کنیم این است که فعالان بازار سرمایه ریسک بزرگی را حس می کنند که در ارزشیابی و تصمیم های خود لحاظ نهاد کانون کارگزاران در ایران می کنند. آن ریسک عدم پایبندی دولت و مجلس و در کل حاکمیت به چارچوب قواعد بازی است. قواعد بازی این است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد به عبارتی دست در جیب شرکت ها نبرد و حاکمیت شرکتی را رعایت کند. اما حاکمیت به بازار نهاد کانون کارگزاران در ایران این سیگنال را ارسال کرد که از این موضوع ترسی ندارد و می تواند سود شرکت ها را متاثر کند.

مثال می زنم. اگر برآورد این باشد که سود شرکتی قرار است هزار تومان باشد ولی الان قیمت سهم 4هزار تومان است، با این تورم، رشد قیمت های جهانی و نقدینگی، سهم ارزنده ای است، بنابراین باید خریداری شود اما بازار این قیمت مناسب را هم خریداری نمی کند؟ زیرا بازار می گوید از کجا معلوم است که سود پیش بینی شده در شرکت بماند و ممکن است حاکمیت به هر نحوی این سود را از شرکت خارج کند.

مثلا مجلس گفته گاز شرکت های پتروشیمی را دوبرابر قیمت جهانی حساب کنیم، در صورتی که شرکت هایی که همین الان نسبت به رقبای خود در منطقه و سطح بین المللی در حوزه ضعف هستند و با وجود تحریم از روی اجبار تجهیزات قدیمی داشته باشند و در صادرات با مشکل مواجه هستند. البته این مشکلات در همه حوزه های اقتصادی وجود دارد. در نتیجه بازار به این جمع بندی می رسد که اصلا دولت به دنبال منطق اقتصادی نیست و دوست دارد از طریق سودآوری شرکت ها، کسری بودجه خود را جبران کند. وقتی این نمود در بازار است سیگنال منفی قوی می شود که سودهای برآوردشده شرکت ها ممکن است در آینده اصلا نباشد.

دولت به دنبال منطق اقتصادی نیست و دوست دارد از طریق سودآوری شرکت ها، کسری بودجه خود را جبران کند. وقتی این نمود در بازار است سیگنال منفی قوی می شود که سودهای برآوردشده شرکت ها ممکن است در آینده اصلا نباشد

البته سیاست های دیگر هم برضد بازار است. مثل مالیات هایی که افزایش می دهند یا صادرات محصولات خام و نیمه خام که هر دوروز لیستش را تغییر می دهند، فقط یک سیگنال به بازار می دهد به نهاد کانون کارگزاران در ایران سود شرکت ها اتکا نکنید که ممکن است حاکمیت به هر نحوی آن را از شرکت ها خارج کند. بنابراین نمی توان انتظار نداشت که متغیر به این مهمی در بازار سرمایه نمود نداشته باشد.

چرا هرگونه تصمیم مسئولین برای تسکین موقت بازار است؟

زیرا حاکمیت دوست ندارد مسئله را به صورت اصلی حل کند و همچنان می خواهد تا دستشان باز باشد که هر زمان با کمبود بودجه مواجه شدند به طریق های مختلف از پول شرکت ها بردارند. حاکمیت دوست دارد حیات خلوت بورس همیشه وجود داشته باشد و در نهایت برای اینکه از نظر ذهن ناظرین بیرونی یک اقدامی انجام شده باشد، یکسری کارهای مقطعی که در درازمدت به ضرر بازار است را هم انجام می دهند.

یکبار می گویند پول را به حساب صندوق تثبیت واریز کنید تا بازار را حمایت کند. در واقع اقداماتی که با روح بازار در تطابق نیست، انجام می دهند اما اصل قضیه جای دیگری است. اصل قضیه این است که حاکمیت باید به بازار اطمینان دهد که اگر شرکتی سودی می سازد حاکمیت این مالکیت خصوصی را قبول دارد و دست در جیب سهامدار نمی کند. اما تاکنون نه تنها حرکتی انجام نشده که این اطمینان را نهاد کانون کارگزاران در ایران به سرمایه گذاران بدهد بلکه هرروز با سیگنالی که از سوی حاکمیت به بازار داده می شود این تئوری تقویت می شود. دولت باید بداند که مداخله اش در بازار‌ها، منجر به انحراف بازار‌های مالی شده است.

ریشه های بحران در بازار سرمایه چیست؟

حاکمیت تصمیم درست نمی گیرد. از طرف دیگر مفهومی که از بورس می شناسیم تا رسیدن به آن واقعیت، راه زیادی وجود دارد. کشور ما در حال توسعه است که ساختار مالی ما هم در حال توسعه است که تا توسعه یافتگی راه زیادی مانده است که هم متولیان مستقیم، یعنی سازمان بورس و هم نهاد کانون کارگزاران در ایران سایر متولیان و شورای عالی بورس باید این راه را طی کنند و هم نهادهای مالی باید خود را با محیط جدید کسب و کار تطبیق دهند. اما هر اقدامی که سازمان انجام دهد منجر به برگشت اعتماد سرمایه گذاران نخواهد شد به آن صورتی که حاکمیت می تواند این برگشت اعتماد را انجام دهد. در حقیقت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که توسط دولت تعیین می‌شود به شدت بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. منفعت طلبی دولت از بنگاه‌ های اقتصادی، در کنار روشن نبودن چشم انداز منجر به بروز مشکلات متعدد شده و متولیان دولتی برای رفع این مشکلات مدام دست به اتخاذ سیاست‌ های جدید زده و ثبات را از بین می‌برند. این اقدامات، اختلال در برنامه ‌های اقتصادی بنگاه ‌ها را به همراه داشته و در نهایت بیشترین آسیب را به سهامداران خرد می زند و این بزرگترین ریسک محیط بازار سرمایه است

تا مادامی که بی ثباتی در سیاست‌ های اقتصادی دولت وجود دارد و بر تداوم سیاست ‌های غلط مانند قیمت‌ گذاری دستوری اصرار می‌شود؛ اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط بازار نمی‌کند

برخی از کارها هم دست سازمان بورس است دیگر؟

بله، اما تا مادامی که بی ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد و بر تداوم سیاست ‌های غلط مانند قیمت‌ گذاری دستوری اصرار می‌شود؛ اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط بازار نمی‌کند. درست است، سازمان باید کارهایی کند که بازار تا هر قدری که توان دارد شفاف تر شود، کشف قیمت ها سریع تر و منصفانه تر باشد، امکان انعکاس اخبار به بازار سریع تر اتفاق بیافتد، تخلفات و جرایمی مثل دستکاری بازار و استفاده از اطلاعات نهانی کمتر شود و مهم تر از همه سازوکار بازار را طوری تعیین کند که بازار سرمایه یکی از مجاری اصلی تامین مالی شرکت ها شود که هدف اصلی هر بازار سرمایه ای این است تا شرکت ها بتوانند به صورت شفاف و موثر از این بازار تامین مالی کنند. همچنین دامنه نوسان و حجم مبنا و محدودیت هایی که وجود دارد باعث می شود کشف قیمت ها درست اتفاق نیافتد و دستکاری در بازار راح تر رخ دهد و کلی ضررو زیان دارد و در کل این بازار در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. اما این اقدامات زیرساختی است و در کوتاه مدت هم نه اتفاق می افتد و نه تاثیری دارد البته این مسائل باید اصلاح شود ولی درد فعلی بازار با این اتفاقات دوا نخواهد شد و باعث برون رفت از این وضعیت هم نخواهد شد و مسائل ریشه ای تر از این حرف ها وجود دارد که باید اصلاح شود.

بازار سرمایه چگونه به روزهای خوب بازمی گردد؟

بازار سرمایه یک نهاد بخش خصوصی است و نهادهای حاکمیتی فقط باید زیرساخت ها را تعیین کنند که بخش خصوصی بتواند راحت تر کار خود را انجام دهد، این که حاکمیت منافع خود را حداکثر کند و منافع بخش خصوصی که فعالان اصلی این بازار هستند را نادیده بگیرد، قطعا به ضرر حاکمیت و فعالان بازار سرمایه است.

بورس تحت تاثیر تصمیمات اقتصاد کلان قرار گرفته و ثبات لازم را ندارد به همین دلیل نمی توان نمایی کلی از بازار داشت

در واقع بورس تحت تاثیر تصمیمات اقتصاد کلان قرار گرفته و ثبات لازم را ندارد به همین دلیل نمی توان نمایی کلی از بازار داشت. شرایط به گونه ای است که هر مثبتی که اتفاق می افتد معامله گران آن را فرصت خروج می بینند و صف تشکیل می دهند و تا زمانی که این تفکر وجود دارد نباید انتظار رشد بازار را داشته باشیم.

دستکاری بودجه برای کندن سود شرکت‌ ها و افزایش درآمدها اقدام پسندیده‌ای نیست. اگر قصد داریم بازار سرمایه توسعه پیدا کند باید رابطه دولت و بنگاه‌ ها رابطه شفاف بلندمدت و مبتنی بر تشویق و حمایت از تولید و سرمایه ‌گذاری باشد، در غیر این صورت سرمایه ‌گذاری‌ های انجام شده هم دچار اضمحلال خواهد شد. رشد بازار سرمایه در صورتی مطلوب است که ناشی از سرمایه ‌گذاری در بنگاه‌ ها باشد‌، رشد ناشی از تورم برای هیچ کس حتی سهام دار جذاب نیست.

نقش سیاست گذاری و تنظیم گری دولت، نقشی کاملا پذیرفته شده در همه دنیا و مورد مطالبه فعالان بازار است. بازار سهام مکانی است که مکانیزم آن باعث تامین مالی برای تولید می شود، پس با ورود منابع مردم به سمت بازار سرمایه بنگاه های اقتصادی و شرکت هایی که در بورس حضور دارند می توانند تامین مالی قوی تری را از این بازار داشته باشند و از این طریق نقدینگی را به منظور سرمایه گذاری به سمت فعالیت های خود انتقال می دهند تا سبب افزایش تولید و اشتغال شود. اما سرمایه گذاران می بینند که هر زمان دولت پول کم می‌آورد دست خود را به جیب صنایع می‌برد و این خبر بدی برای کلیت بازار و سرمایه گذاران می‌باشد.

پیشنهاد منوط شدن تاسیس کارگزاری‌ها به تشکیل شرکت سهامی عام

به گفته قائم مقام کانون کارگزاران بورس، کارگزاری بزرگ می‌توانند 5 برابر حقوق صاحبان سهام اعتبار دریافت کنند

سازمان بورس

قائم مقام دبیر کل کانون کارگزاران بورس پیشنهاد داد که برای صدور مجوز جدید کارگزاری از سوی سازمان بورس ابتدا این شرکت‌ها به سهامی عام تبدیل شوند.

محمدرضا دهقان درباره دلیل محدودیت معاملات سه روزه چند کارگزاری به بورس پرس گفت: این حکم از سوی دستگاه اجرای کمیته انضباطی برای پرونده‌های تخلفات چند کارگزاری صادر شد و کانون کارگزاران و حتی سازمان بورس در جریان نیست.

او درباره آخرین وضع سهامی عام شدن شرکت‌های کارگزاری توضیح داد: کانون کارگزاران بورس طی دو سه سال گذشته نامه‌‎ای تحت عنوان سهامی عام شدن کارگزاری‌ها زد که عمدتاً به نفع سرمایه‌گذاران خرد ، بازار و صنعت کارگزاری است و جلسات متعددی هم در این خصوص در سازمان بورس برگزار شد، اما به جایی نرسید.

این مقام مسئول ادامه داد: با مطرح شدن صدور مجوز جدید برای این شرکت‌ها، موضوع دوباره بررسی و با به‌روزرسانی دلایل، نامه‌ای به سازمان ارسال شد که منوط به دستورالعمل مجوز کارگزاری‌ها شد. اما همچنان مجوز سهامی عام شدن کارگزاری‌ها بررسی نشد اما نهاد کانون کارگزاران در ایران در یکی از مواد پیش‌نویس دستور‌العمل صدور مجوزها، اجازه داده شد این شرکت‌ها درخواست را برای سهامی عام شدن مطرح کنند.

دهقان با بیان اینکه شرط کانون کارگزاران مبنی بر این است که صدور مجوز جدید تاسیس کارگزاری منوط به سهامی عام شدن آنها باشد، تصریح کرد: در واقع برای صدور مجوز جدید کارگزاری از سوی سازمان بورس باید اول این شرکت‌ها به سهامی عام تبدیل شوند. این شرط کلیه قشر سرمایه‌گذاران را در بر می‌گیرد و همه می‌توانند سهامدار شده و از مزایا بهره‌مند شوند تا منحصر به افراد خاص نباشد و شرکت‌های کوچک تشکیل نشوند.

او اضافه کرد: در پیش‌نویس فعلی، شرکت کارگزاری باید سهامی خاص باشد اما بعدا می‌توان برای سهامی عام شدن اقدام کرد. ورود شرکت‌های سهامی عام به این صنعت ضمن اینکه نشان‌دهنده قدرتمندی بیشتر آنها است حکایت از افزایش دامنه خدمات، تحت نظارت بودن و رقابت سالم دارد. علت اعطای مجوز تاسیس کارگزاری جدید این است که ادعای انحصار در این صنعت وجود دارد اما در مقایسه با بقیه نهادهای مالی همانند مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان و ۱۰۸ کارگزاری وجود دارد که تعداد کمی نیست. به هر حال اگر انحصار هم وجود داشته باشد با شرط ورود سهامی عام بودن، شائبه‌های موجود برطرف می‌شود.

قائم مقام دبیر کل کانون کارگزاران بورس گفت: در وهله دوم با این اقدام صورت‌های مالی کارگزاری‌ها به همراه موارد تقسیم کارمزدها، درصد میزان کارمزد دریافتی، چگونگی ارائه خدمات به مشتریان و کسب بازدهی برای سهامداران قابل مشاهده می‌شود که این امر به ارتقای شفافیت اطلاعات و نظارت عموم بر عملکرد کمک می‌کند و در نهایت مسئولیت نهاد ناظر هم تسهیل می‌شود.

دهقان ادامه داد: انتظار می‌رود با نامه اظهار نظر کانون درخصوص اعطای مجوز تاسیس کارکزاری‌ها، یکی از اصلی‌ترین پیشنهادات مبنی بر سهام عام شدن این شرکت‌ها محقق شود. به این واسطه جذب سرمایه‌های نهاد کانون کارگزاران در ایران جدید، ایجاد زیرساخت‌های مطلوب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پوشش جغرافیایی جدی با حضور در شهرستان‌ها و مهمتر از همه کاهش ریسک صنعت هم رقم می‌خورد و بستر عرضه اولیه سهام این شرکت‌ها شکل می‌گیرد.

به گفته او، شرکت‌های کارگزاری بزرگ طبق مصوبه جدید بانک مرکزی ۵ برابر حقوق صاحبان سهام می‌توانند اعتبار دریافت کنند و به تبع آن اعتبار زیادی به بازار تزریق کنند. ضمن اینکه کفایت سرمایه آنها نیز افزایش و ورشکستگی کاهش پیدا می‌کند.

لیست کارگزاری های بورس

ایده های خلاقانه کسب و کار

لیست کارگزاری های بورس را می توانید در اینجا ببینید این لیست توسط سازمان بورس تدوین شده است و لیست تمام کارگزاری های فعال بورس در ایران است. اگر به دنبال کارگزاری بورس در شهر خود می گردید کافیست از بین لیست زیر شهر مورد نظر خود را پیدا کنید و سپس وارد سایت کارگزاری بورس که در همین جدول آورده شده است شوید شماره تماس این کارگزاری را از سایت آن برداشته و با آنها برای افتتاح حساب صحبت کنید.

در لیست زیر شماره تماس و وبسایت کارگزاری های بورس نیز قرار داده شده است همچنین اگر به دنبال بهترین کارگزاری های بورس سهام هستید روی لینک کلیک کنید.

در لیست زیر رتبه بندی کارگزاری ها نیز قرار داده شده است (رتبه الف بالاترین رتبه است) برای انتخاب کارگزاری مناسب می توانید از لیست زیر کمک بگیرید. این لیست در مرداد ماه سال ۹۸ از سایت کانون کارگزاران استخراج شده است.

تخلفات کارگزاران بورس

از مهمترین عواملی که باعث اختلافات موجود در ماده 36 قانون بورس میشود تخلفات کارگزاران بورس است . این اختلافات عموما به دلیل فعالیت حرفه ای این مراکز میباشد که چنانچه توافق و صلح در کانون ها صورت نگیرد ، هیات داوری بورس به انها رسیدگی میکند . این اختلافات که میان کارگزاران و سرمایه گذاران به وجود می اید اغلب به 2 دسته تقسیم میشود که عبارتند از مالی و غیر مالی و ما در اینجا به مهمترین انها میپردازیم .
تخلف کارگزاران بورس به دو دسته تقسيم میشود
1-تخلفات مالی کارگزاران
2-تخلفات غیر مالی کارگزاران

گروه حقوقی رضا عبدالمحمد اماده مشاوره به شما در ضمینه تخلف کارگزاران بورس با بهترین وکیل بورس خواهد بود

تخلف کارگزاران بورس

سبدگردانی چیست ؟

به منظور جلوگیری از کلاهبرداری در سبدگردانی لازم است تا اطلاعاتی در این باره به دست اورید . در قدم اول بهتر است تا اشنایی با کلمه سبدگردانی داشته باشید . به انتخاب موارد سرمایه گذاری و همچنین نظارت بر انها با توجه به نوع هدف گذاری سرمایه گذار و ریسک لازم برای ان مواردسبدگردانی میگویند . به فرد و یا افرادی که این اقدامات را انجام میدهند سبدگردان گفته میشود . این افراد با توجه به هدف و نیاز های شما سهام های مناسبی را خرید و فروش میکنند به جای شخص مشتری ، از دلایل بصرفه بودن کمک گرفتن از سبدگردانان با توجه به مسائلی که ذکر کردیم اشناییو دانش و تجربه انها در این بازار میباشد . در مقابل انجام این فعالیت ها برای سرمایه گذاران مدیر مجموعه کارمزدی را مطالبه میکند . برای جلوگیری از احتمال کلاهبرداری بهتر میباشد تا با یک شرکت دارای اعتبار و شناخته شده قرارداد ببندید و همینطور این شرکت ها افراد متخصص و قابل اعتمادی هم در اختیار دارند .

فرد امین سبدگردانی چه کسی میباشد ؟

به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و تخلغ کارگزاران بورس در سبدگردانی بورس وجود یک فرد امین بسیار دارای اهمیت میباشد . این فرد به عنوان ناظر و یک فرد حقوقی بر فعالیت های سبدگردانی میباشد .به منظور انتخاب فرد امین لازم است تا قراردادی عقد بشود . در غیر این صورت نمیتوان سبدگردانی را به کسی واگذار کرد . در صورت نبستن قرارداد با سازمان های رسمی ویا حتی شخصی امکان دارد مشکلات زیادی برایتان به وجود بییاید و حتی متحمل صرر هنگفتی در سرماییتان شوید .

تخلفات مالی کارگزاران

گاهی اوقات اشتباه کارگزاران بورس باعث ضرر و زیان عده ای میشود که این تخلف کارگزار به صورت مالي است حال در این قسمت ما تخلفات کارگزاران بورس را به شما شرح خواهیم داد 1. فروش سهام سرمایه گذاران بدون اجازه
یکی از عمده ترین عوامل ایجاد اختلاف در هیات داوری فروش سهام بدون دریافت درخواست فروش از سرمایه گذار میباشد . در این اختلاف کارگذار میبایست ثابت کند که سفارش فروش را دریافت کرده و از انجایی که برخی سفارش ها ثبت نمیشود و به صورت تماس نهاد کانون کارگزاران در ایران تلفنی است ثندی برای اثبات ان نیست و سرمایه گذار حتی در صورت سفارش هم میتواند منکر ان شود و در نزد هیات داوری از کارگذار شکایت کند و مدعی فروش فضولی سهام شود .
2. فروش سهام کمتر از مقدار سفارش
در این نوع از اختلاف سهامدار مقدار معینی را برای فروش به کارگذار سفارش میدهد و چنانچه کارگذار مقدار کمتری نسبت به میزان تعیین شده را به فروش برساند و قیمت باقی مانده سهام کاهش یابد و در نتیجه این عمل سرمایه گذار متضرر شده باشد کارگذاز مقصر شناخته شده و موظف به پرداخت ما به التفاوت به سرمایه گذار میباشد .
3. عدم خرید سهام توسط کارگزار
کارگزاربر طبق خواسته و دستور سهامدار موطف به خرید سهام مورد نظر میباشد حال چنانچه سهامدار مبلغی را به کارگزار بدهد در ازای خرید سهامی و کارگزار مبلغ را دریافت کند و سهام را بدون دلیل خریداری نکند نهاد کانون کارگزاران در ایران و باعث خسارت شود میبایست وجه مورد نظر و خسارت را جبران کند .
4. خرید سهامی به جزء سهام مورد نظر سرمایه گذار
در این نوع از اختلاف سهامدار به خرید سهام شرکتی خاص و یا تغییر سهامش میل دارد اما کارگزاری با پیشنهاد سهام مورد نظر خود و یا سهامی که از پیش خریداری کرده خواسته سرمایگذار را رد کند و در هیمن
5. تاخیر کارگزار در اجرای دستور فروش
اگر در به اجرا رسیدن دستور فروش تاخیری به وجود بی آید موجب می شود که انجام معاملات بورس با تاخیر مواجه شود که باعث مسئولیت مدنی کارگزار خواهد شد، این تاخیر به وجود آمده احتمال دارد به علت وجود صف (که ناشی از عدم کارایی بازار است)، حذف نام مشتری، نبودن قیمت مناسب و یا فراموشی کارگزار باشد. در یکسری موارد که سهامدار، سهام خود را در اختیار کارگزار قرار داده تا به فروش برساند ولی کارگزار با امکان فروش سهام مزبور و نبود صف اجرای دستور فروش را به تاخیر اندازد و در تاریخ دیگر و به قیمتی کمتر از قیمت تاریخ درخواست، در تابلو به فروش رسانده و به این ترتیب موجب خسارت سهامدار گردد، خلاف حدود وکالت عمل کرده است و این موضوعمی تواند از موارد بروز اختلاف میان سهامدار و کارگزار باشد؛ بنابراین سهامدار می تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را بنماید.
بهتر است برای جلوگیری از این اختلاف و اطمینان از انجام دستورات مشتریان، کارگزار باید کنترل های داخلی متناسب را انجام داده و بهترمی باشد از سیستم order and book کمک بگیرید.

تخلف کارگزاران بورس

تخلفات غیر مالی کارگزاران

گاهی اوقات اشتباه کارگزاران بورس باعث ضرر و زیان عده ای میشود که این تخلف کارگزار به صورت غیر مالي است حال در این قسمت ما تخلفات کارگزاران بورس را به شما شرح خواهیم داد
1. سوءاستفاده از کد سهامداران توسط کارگزاری
کد سهامدار در اصل همانه شناسه هر فرد میباشد . در صورتی که یک کد سهامداری در بازار بدهکار باشد این معنی را میدهد که صاحب کد بدهکار است ، حتی در صورتی که از معاملات اطلاعی نداشته باشد و یا معاملات را فرد دیگر انجام دهد ملاک تعیین اسناد موجود میباشد که به نام فرد در سیستم کارگزاری و همچنین در سامانه معاملات به ثبت رسیده . در کارگزاری ها این امکان وجود دارد که به دلیل تشابه نام و یا کد معاملاتی سهامی برای فرد اشتباه خریداری شود و یا نهاد کانون کارگزاران در ایران از کد او به فروش برسد . این اشتباهات عموما سهوی و غیرعمدی صورت میگیرد اما در برخی موارد ممکن است به دلیل فساد مالی و با قصد و نیت انجام شود . در کل این اقدامات به هر شکل که بدون دریافت اجازه از مشتریان از کد انها سوءاستفاده هایی صورت بگیرد ، دریافت کد و انجام معامله با مشخصات سهامدار جعلی و .. غیر قانونی میباشد وشرکت کارگزاری میبایست خسارات به وجود امده را جبران کند .
در راستای پیشگیری ارز این اتفاقات پس از هر سفارش سهامداران انجام معامله را از کارگزاری پیگیری کنند .
2. رفتار و برخورد ناصحیح کارگزاری ها
از عمده این رفتار میتوان به عدم و یا پاسخ گویی بد به نظرات و انتقادات و همچنین خودداری از انجام دستور ها و سفارشات و انجام انها طبق منافع خود .
3. سوء استفاده و استفاده شخصی از سرمایه مشتریان
استفاده شخصی و یا سوءاستفاده از سرمایه مشتریان برای خود و یا دیگر افراد تخلف به حساب می اید و چنانچه سهامدار طرح دعوی کندباعث محکومیت کارگزاری میشود و جدا از جبران خسارت باهث لغو مجوز فعالیت و یا حتی تاسیس نیز میشود .
4. مشاوره غلط و گمراه کننده به مشتریان ارائع مشاوره اشتباه جدا اینکه ناشی از اطلاعات ناکافی باشد ممکن است با قصد و نیت خاصی باشد که در این صورت به دلیل به وجود اوردن ضرر باعت اختلاف میان مشتریان و کارگزار میشود .راستا موجب ضرر کردن سرمایه گذار شوند . اما چنانچه سرمایگذار دستور خرید را بدون مشخص کردن نام سهام و یا شرکتی امضاء کند به کارگزار این اجازه را داده تا با نظر خودش سهام ها را خریداری کند .
۵- کارگزارصورتحساب را به سرمایه گذار ارائه نمی کند
درصورت کلی ارائه صورتحساب معتبر به مشتری بعد از انجام معاملات لازم بوده و این امر برای نظارت و کنترل مطلوب بر وضعیت حساب ها ضرورری می باشد؛ لذا عدم انجام آن می تواند زمینه کلاه برداری و سؤاستفاده در عملیات کارگزاران را فراهم می آورد. طبق بند ۲۲ آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاران وظیفه دارند ضمن رعایت سفارش مشتری از نهاد کانون کارگزاران در ایران فرم های مخصوصی که به وسیله بورس طراحی شده باشد برای پذیرش سفارشات خرید و فروش مشتریان استفاده بکند؛ البته قانونگذار به این امر اکتفا نکرده و کارگزار را مکلف کردهکه پس از اجرای سفارش، گزارشی از صورت وضعیت معاملات انجام شده را می بایست به اطلاع مشتری برساند. در مورد سفارشات الکترونیکی نیز در صورت انجام معامله،بایستیوضعیت حساب مشتری از جمله معاملات انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی، همچنین فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارش های اجرا نشده خرید و فروش، به صورت الکترونیک برای مشتری ارسال شود.
اگر مشتری با امضای خود با شرکت کارگزاری توافق بکند که سفارشات را برایشان انجام دهند ، می بایست صورت وضعیت حساب مشتری خود را تا مدت زمان ۲۴ ساعت پس از به پایان رسیدن روزی که معامله به درخواست مشتری به انجام می رسد در اختیار وی قرار بدهد.

طریقه شکایت از کارگزاری بورس

چنانچه فردی بخواهد از کارگزاری بورس در زمینه تخلفی شکایت بکند قادر است از راه های متفاوتی این اقدام را انجام دهد به طور کلی بهترین گزینه از راه اداره رسیدگی به شکایت و حمایت های حقوقی (سمتا) خواهد بود . از موارد دیگر میتوان به گزینه های زیر اشاره کرد :
• شکایت از راه قوه قضاییه
• شکایت در سازمان بازرسی کل کشور
• شکایت به کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار
• سامانه رسمی ثبت تخلفات بورس
همانطور که دیدید به راحتی میتوان به تخلف کارگزاران بورس اعتراض و شکایت انجام داد.

محل رسیدگی به تخلفات کارگزاران بورس

مراجعی که برای رسیدگی به تخلفات کارگزاران بورس در نظر گرفته شده است به دو بخش اداری و قضایی تقسیم بندی میشود . لازم است بدانید که برای رسیدگی به تخلفات رعایت مراتب متفاوتی لازم نیست یعنی که در صورت مراجعه به بخش اداری و دریافت نکردن پاسخی و عدم نتیجه گیری به بخش قضایی مراجعه کنید وباید توجه کنید که مناسب است برای دریافت نتیجه مطلوب و در زمان کوتاه تری مراجعه به بخش اداری در الویت قرار گیرد .

مراجع قضایی جهت شکایت علیه کارگزاری های بورس

اشخاص قادر هستند تا به وسیله مراجع قضایی اقدام کنند و به جهت خسارت هایی که به دلیل مسئولیت های قراردادی متحمل شده اند دعوایی را طرح کنند . ممکن است که این طرح دعوی حقوقی نباشد از همان رو که در قانون بورس اوراق بهادار اشاره شده که بعضی از تخلف های کارگزاران جرم محسوب میشود و شامل مجازات میباشد . چنانچه فردی بخواهد از راه مراجع قضایی اقدامات را انجام دهد لازم است به همراه مدارک شناسایی و مستندات خودشان به دفتر های خدمات قضایی به منظور ثبت دادخواست و یا شکایت نامه رجوع بفرمایند .

مراجع اداری جهت شکایت علیه کارگزاری های بورس

مراجع اداری را سازمان بورس به منظور حفظ و صیانت از مل افراد فعال در بازار سرمایه و وضع مقررات از سوی شورای عالی بورس و کمیسیون تخصص خود قرار داده است که افراد میتوانند به طور مستقیم با طرح شکایت در این نهاد های نظارتی خواهان پیگیری این موضوع بشوند . این نهاد ها عبارتند از :
• کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار
• سامانه اداره رسیدگی به حمایت ها و شکایت های حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار
• سازمان بازرسی کل کشور

کارگزاری بانک سامان عضو هیات‌ مدیره کانون کارگزاران بورس شد

در انتخابات هیات‌ مدیره کانون کارگزاران بورس، حمیدرضا مهرآور مدیر‌عامل کارگزاری بانک سامان با کسب بیشترین آرا، منتخب اول شد.

کارگزاری بانک سامان عضو هیات‌ مدیره کانون کارگزاران بورس شد

به گزارش (ایبِنا) به نقل از اداره روابط عمومی بانک سامان، با پایان‌ گرفتن دوره دو ساله هیات مدیره کانون کارگزاران بورس، مجمع عادی به‌ طور فوق‌العاده در کارگزاری بانک ملی ایران برگزار شد و 7 عضو جدید هیات مدیره کانون کارگزاران برای دو سال مشخص شدند.

بر پایه این گزارش، در این مجمع که با حضور مدیران و نمایندگان 107 کارگزار بورس ایران تشکیل شده بود 17 شرکت کارگزار نامزد حضور در ترکیب هیات مدیره 7 نفره کانون بودند که در نتیجه رای‌گیری از مدیران‌ عامل شرکت‌های کارگزاری (به ترتیب آرا) بانک سامان، بانک آینده، آتیه، بانک کارآفرین، آفتاب درخشان، بانک توسعه صادرات و کارآمد به هیات‌ مدیره این نهاد مهم بازار سرمایه راه یافتند.

گفتنی است، شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به‌ عنوان یکی از باسابقه‌ترین شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار ایران، از شرکت‌های عضو گروه مالی سامان به شمار می‌رود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.