آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟


حاکمیت بپذیرد که رویه‌های مساله آفرینی دارد

علی محمد حاضری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها گفت: حاکمیت باید بتواند بپذیرد که رویه های حکمرانی مساله آفرینی دارد .

 حاکمیت بپذیرد که رویه‌های مساله آفرینی دارد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، آنچه در پی می آید متن کامل گفت و گوی یکی از رسانه ها با علی محمد حاضری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، است که گویا با حذف برخی موارد در آن رسانه کار شده لذا ایشان جهت انتشار ، متن کامل را در اختیار جماران قرار داده که در پی می آید:

به نظر می رسد که موج اعتراضات به درگذشت مهسا امینی در حال فروکش کردن است. آیا باید منتظر بروز مجدد این اعتراضات بود یا این اعتراضات را باید پایان یافته تلقی کرد؟ در این شرایط وظیفه حاکمیت چیست؟

البته فرض پایان یافتگی اعتراضات فعلا خوش خیالی است اما با فرض چنین امری هم مساله را نمی توان تمام شده دانست. در تئوری های مربوط جنبش ها و اعتراضات و حتی انقلاب ها، این بحث مطرح است که حکومت های موفق حکومت هایی هستند که بتوانند عوامل و دلایل بروز نارضایتی ها را قبل از حاد شدن و بروز آن شناسایی کرده و درصدد رفع آن بربیایند. در واقع حکومت های موفق با پاسخ دادن به مطالبات و حل کردن مشکلات، از انباشت مطالبات و نارضایتی ها جلوگیری می کنند. اما تقریبا در هیچ کجای دنیا حکومتی وجود ندارد که بتواند همه مطالبات و مشکلات را کامل بشناسد و حل کند، بنابراین نارضایتی ها ظهور می کند و در این بین حکومت هایی موفق هستند که کوشش می کنند که اعتراضات را که معَرّف کمبودها و مشکلات هستند را با دفع ریشه ها برطرف کنند.

با این حال برخی دولت ها موفق نمی شوند که بعد از بروز اعتراضات، دلایل آن را بشناسند، بنابراین ممکن است مشکلات انباشته شده و موجب بروز نارضایتی شدیدتر شوند و اعتراضات از مرحله نارضایتی های پراکنده به سوی اعتراضات گسترده‌تر حرکت کند. در این شرایط اگر حکومت ها هیچ سازوکاری برای کنترل اعتراض ها نداشته باشند، اعتراضات فراگیر اساس حاکمیت را تضعیف کرده و حتی بعضا می تواند منتهی به سقوط حکومت ها بشود. در واقع انقلاب ها محصول ناتوانی حکومت ها در مهار و کنترل اعتراضات فراگیر است.

در این بین نکته بسیار مهم این است که حکومت ها با توسل به قوه قهریه در مهار اعتراض‌ها، برای خود فرصتی می خرند. اگر حکومت بتواند از این فرصت برای شناسایی و رفع دلایل نارضایتی ها استفاده کند، موفق می شود که تاخیرهای خود در پاسخ به مطالبات جامعه را جبران کند، اما در این بین حکومت هایی هم داریم که به کنترل اعتراض ها اکتفا کرده و قدرت شناخت و حل مسائل را نداشته یا اراده ای برای آن ندارند. با این حال سرکوب به هیچ وجه نمی تواند خیال حکومت را از باب ظهور مجدد اعتراضات راحت کند و باید آن حکومت منتظر بماند تا دوباره آن اعتراض یا جنبش بروز کند زیرا دلایل و عواملی که موجب شده است آن اعتراض ها شکل بگیرد همچنان وجود دارد و رفع نشده است.

باید به این نکته توجه شود که صرف کنترل اعتراض مثل این است که خاکستری روی آتش پوشانده شود و چون ریشه ها و دلایل اعتراض ها وجود دارد، شاید پس از یک دوره چند ماهه یا چند ساله و پس از ایجاد یک بهانه یا سوژه جدید، دوباره آتش از زیر خاکستر زبانه بکشد. این روند به صورت تسلسل آمیز ادامه می یابد تا نهایتا حکومتی که توان یا اراده حل مشکلات یا مطالبات جامعه را ندارد، از طریق انباشت پی در پی اعتراضات، مشروعیت زدایی کامل می شود و در این شرایط حتی دیگر ابزار سرکوب هم کارآیی ندارد یا خود دستگاه سرکوب هم مساله دار میشودو روند فروپاشی آغاز می شود.

حکومت در ایران در قبال اعتراضات کدام راه را انتخاب کرده است؟

اگر خواسته باشیم درباره جامعه خودمان صحبت کنیم، باید بررسی کنیم که حکومت در دو دهه اخیر بعد از آنکه هریک از اعتراضات را مهار کرد، آیا به سمت شناسایی و رفع دلایل بروز اعتراضات رفته است یا خیر و کدام مساله را حل کرده است؟ آیا پس از توسل به قوه قهریه برای کنترل اعتراضات، به سمت بهبود شیوه حکمرانی حرکت کرده است؟ اگر در این جهت حرکت کرده باشد، نارضایتی ها کاهش می یابد، مگر اینکه پدیده جدیدی برای شکل گیری اعتراض بوجود بیاید. من معتقدم که در دو دهه اخیر حکومت کمتر چنین مسیری را طی کرده است و کمتر شاهد تلاش برای شناسایی عوامل بروز نارضایتی ها بوده ایم.

عملکرد حکومت در مورد اعتراضات اخیر چگونه بوده است؟

در مورد اعتراضات اخیر هم همین شرایط وجود دارد. نظام حتی اگر بتواند بوسیله قوه قهریه اعتراضات اخیر را مهار کند، باید به سمت شناسایی عوامل بروز نارضایتی حرکت کند. وقتی این اتفاق رخ ندهد، باید انتظار بروز دوباره اعتراضات را داشته باشیم. من کمتر دیده ام که حکومت دنبال شناسایی این عوامل باشد البته شاید در دوره مهار اعتراضات نباید انتظار درمانگری داشت چون الان دوره مهار اعتراضات است و تلاش برای شناسایی عوامل اعتراضات را باید در دوره بعد مهار دنبال کرد.

برداشت من از صحبت های شما این است که در مورد اعتراضات اخیر، مساله گشت ارشاد تنها دلیل اعتراض نبوده بلکه اعتراضات انباشته شده وجود داشته است.

قطعا اینگونه است که مساله فقط گشت ارشاد و درگذشت مهسا امینی نبوده است، بلکه این مورد اخیر، یک حلقه ای از مجموعه حلقه های اعتراض است و مساله حجاب تنها عامل بروز اعتراضات نبوده است.

آیا در شرایط فروکش کردن اعتراضات، احزاب و جامعه مدنی می توانند نقشی در شناسایی عوامل بروز نارضایتی ها داشته باشند و در واقع نقش حلقه واسط بین مردم و حاکمیت را ایفا کنند؟

نه متاسفانه. حاکمیت از گذشته فرصتی برای ایفای نقش میانجیگیری احزاب فراهم نکرده است و به همین دلیل در مواجهه با جنبش و اعتراضات، خود را از این ابزار میانجیگری محروم کرده است.

پیشنهاد شما به حاکمیت برای برون رفت از این شرایط چیست؟

حاکمیت باید بتواند بپذیرد که رویه های حکمرانی مساله آفرینی دارد. در واقع باید اصل بیماری و عدم سلامت شیوه حکمرانی که بشدت ناراضی افرین است را بپذیرد تا این قدم برداشته نشود، جستجوی راه حل چندان معنا ندارد، اگر همه چیز را به توطئه ی بیگانگان نسبت دادیم و جایی برای ضعف های حکمرانی خود باز نکردیم، اصلاح رفتار معنا نخواهد داشت، متاسفانه هنوز نشانه جدی اینگونه چاره جویی دیده نمیشود، در حال باید فرصتی بوجود آورد تا نخبگان، کارشناسان و خود مردمی که روز مره درگیر مشکلات هستند به طرح مشکلات وآسیب های موجود بپردازند و از نابسامانیها پرده برداری کنند، اگر اینکار در میدان و صحنه علنی هم اتفاق نیفتد باید در آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟ پس پرده با دعوت صاحبنظران وتحلیل گران با رویکرد های مختلف انتقادی انجام شود و با شناخت ضعف ها، از طریق تغییر رویه های مشکل آفرین اقدام کرد. فرصت چندانی هم وجود ندارد واگر خیلی دیر شود خدای ناکرده به مرحله ای میرسیم که انتظار اصلاح و درمانگری منتفی میشود، امیدوارم با فراخوان دلسوزان و دغدغه مندانی که این سال ها طرد و نفیشان کرده ایم روند آشتی واصلاح بیش از این به تاخیر نیفتد.

بایدها و نبایدهای معاشرت در مهمانی

بایدها و نبایدهای معاشرت در مهمانی

حامی هنر زندگی / آداب رفتار در مهمانی به شما در ارتباط و معاشرت بهتر با دیگر افراد مهمانی کمک می کند. رعایت برخی نکات در مهمانی از بی نظمی و ناراحتی جلوگیری می کنند. برخی از مهمترین آداب مهمانی رسیدن به موقع و ترک کردن مهمانی در زمان درست است. این مقاله مهمترین آداب رفتار در مهمانی را بیان می کند.

آداب رفتار در مهمانی
مهمانی ها همیشه یکی از اتفاقات هیجان انگیز برای بیشتر افراد هستند. دیدن عده زیادی از دوستان و نزدیکان در کنار هم قطعا می تواند بسیار جذاب و سرگرم کننده باشد. اما مهمانی دادن و به مهمانی رفتن آداب خاص خود را دارد. فرهنگ های مختلف مراسم و آداب خاصی برای مهمانی دارند. رفتار طبق فرهنگ و آداب رسوم جامعه در مهمانی به برقراری ارتباط با دیگران به نحو صحیح و داشتن تایمی شاد کمک می کند. برخی از آداب رفتار در مهمانی در ادامه بیان می شود.

1-آداب رفتار در مهمانی | بهترین زمان ورود
شاید شنیده باشید که بهتر است در ابتدای یک مهمانی حاضر شوید. به این ترتیب، می‌توانید به هنگام ورود به مردم سلام کنید و با معرفی خود و پرسیدن اینکه چگونه میزبان را می‌شناسند، گفتگو کنید. مزیت دیگر این است که اگر قبلاً در ابتدای مهمانی با شخصی صحبت کرده اید، شروع کردن مکالمه دیگری با او بعداً کمتر سخت است. از سوی دیگر، رسیدن دیرتر زمانی که رویداد در جریان است نیز می تواند به خوبی کار کند. افراد و گروه های بیشتری برای نزدیک شدن خواهید داشت.
استراتژی که به نظر شما بهتر است را انتخاب کنید، اما از رسیدن قبل از زمان تعیین شده خودداری کنید. زمان خوب برای ورود به مهمانی 30 دقیقه پس از زمان تعیین شده است. اگر مهمانی شام است و غذا سرو می شود، زمان مناسب 15 دقیقه بعد از زمان تعیین شده است.مثلاً وقتی شام سرو می‌شود، خیلی دیر یا مستقیم به مهمانی می‌رسی. وقت شناس باشید. به موقع و نه خیلی زود هم برسید. بهتر است برنامه های رفت و آمد خود را از قبل تنظیم کنید. چه به تنهایی و چه به صورت گروهی. سعی کنید از افرادی که همیشه سر قرار دیر می رسند نباشید.

2-آداب رفتار در مهمانی | اجتماعی رفتار کردن
اولین و قطعا مهم ترین آداب مهمانی اجتماعی بودن است. شما آنجا نیستید که در گوشه ای بنشینید و کتاب بخوانید. می توانستید به همین راحتی این کار را در خانه انجام دهید. بنابراین، بیرون بروید، کمرویی را پشت سر بگذارید و در مهمانی با دیگران صحبت کنید. چه کسی می داند، ممکن است در نهایت یک ارتباط حرفه ای عالی ایجاد کنید یا فقط یک دوست واقعا عالی داشته باشید! شناختن افراد دیگر هیچ وقت آزاردهنده نیست.
مهمانی های اداری برای برخی از تعاملات بین همکاران و سالمندان عالی هستند، اما فقط تا زمانی که تعاملات در محدوده رفتار مناسب باشد. در غیر این صورت، اداره شما یک هفته شلوغ و ناآرام خواهند داشت. در حین تعامل با سایر مهمانان در مهمانی، فاصله قابل توجهی را حفظ کنید.
ممکن است دست بدهید، اما از در آغوش گرفتن یا بوسیدن دیگران، حتی اگر بهترین دوستان شما باشند، باید به شدت اجتناب شود، زیرا این یک محیط رسمی است. از شایعات پرهیز کنید. مهمانی اداری جایی برای بحث در مورد زندگی شخصی، روابط بین فردی، عملکرد فصلی یا مهارت های رهبری نیست. همچنین موضوعاتی آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟ را که باعث ناراحتی افراد می شود را مطرح نکنید - به اطرافیان خود توجه کنید و مطابق با آن عمل کنید.

3-شیک و خاص بپوشید
بسیاری از مردم مطمئن نیستند که چگونه با کسی که نمی‌شناسند، مکالمه را شروع کنند، بنابراین با پوشیدن یا حمل اکسسوری‌ای که برجسته است، به آن‌ها درب بازکن آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟ بدهید. این می تواند یک ساعت، یک قطعه جواهر، یک پیراهن با طراحی چشمگیر یا غیر معمول، یک کیف پول یا یک جفت کفش باشد. لازم نیست چیز عجیبی باشد، فقط کمی خاص یا منحصر به فرد باشد. وقتی درباره اکسسوری یا پیراهن خاص خود سوال یا تعریف می کنید، فقط نگویید "متشکرم" یا پاسخ تک کلمه ای دیگری ندهید. کمی اطلاعات زمینه ای به آنها بدهید و سپس از آنها سوال بپرسید.

4-پیشنهاد کمک به میزبان
کمک به میزبان، دستان شما را مشغول نگه می‌دارد و به شما چیزی می‌دهد که روی آن تمرکز کنید، که باعث می‌شود کمتر عصبی شوید. همچنین به شما یک شروع مکالمه آسان می دهد. به عنوان مثال، اگر پیشنهاد داده اید که یک کوکتل بار موقت ترتیب دهید، طبیعی است که صحبتی در مورد نوشیدنی ها شروع کنید.
اگر تنها کسی که می شناسید میزبان است، موقعیت یاور وفادار آنها را به عهده بگیرید. پیشنهاد دهید غذا را کنار بگذارید یا نوشیدنی بریزید - هر چیزی که به آنها کمک کند، در حالی که کاری بهتر از ایستادن در گوشه به شما می دهد. این یک حرکت مودبانه است، و کاری به شما می دهد. حتی اگر میزبان به هیچ کمکی نیاز نداشته باشد، ممکن است دلهره شما را احساس کند و به شما کاری بدهد که مشغول باشید.
برای فرار از مهمانی، تمام شب را با میزبان نمانید تا کمک نکنید. این رفتار اجتنابی ظریف نامیده می‌شود، به این معنی که ما ممکن است برای اجتناب از چیزی ناخوشایند (مانند تعامل با غریبه‌ها) انجام دهیم. این یکی از اشتباهات در ارتباط با دیگران است. 10-20 دقیقه کمک کنید تا گرم شوید، سپس با مهمانان تعامل کنید.

5-آداب رفتار در مهمانی | به حرف دیگران گوش دهید
وقتی احساس عصبی می کنید، وقتی کسی با شما صحبت می کند، می توان به راحتی از خود چشم پوشی کرد. مردم معمولاً زمانی این کار را انجام می‌دهند که احساس اضطراب می‌کنند و به چیزی برای گفتن بعدی فکر می‌کنند. اما صحبت کردن با یک غریبه و در واقع گفت‌وگو کردن آسان‌تر خواهد بود، اگر واقعاً به آنچه می‌گویند گوش دهید. به گفته ترنبول، بهترین راه برای گوش دادن و نشان دادن اینکه در حال گوش دادن هستید این است که با فردی که صحبت می کند ارتباط چشمی برقرار کنید و کمی به آن خم شوید تا نشان دهید که او توجه کامل شما را دارد. بگذارید همه چیزهایی را که می خواهد بگوید بدون وقفه به شما بگوید، و سپس یک سوال بعدی بپرسید که نشان می دهد شما واقعاً او را شنیده اید و علاقه مند به شنیدن بیشتر هستید.

6-خود را قابل دسترس جلوه دهید
اگر باز و دوستانه به نظر برسید، احتمال بیشتری وجود دارد که به شما واکنش مثبت نشان دهند.از زبان بدن باز استفاده کنید. بازوهای خود را روی هم نگذارید، بی قراری نکنید، دستان خود را قابل مشاهده نگه دارید و صاف بایستید. برخی افراد متوجه می شوند که گرفتن نوشیدنی در یک دست به آنها کمک می کند تا کمتر عصبی شوند. عضلات صورت خود را شل کنید و لبخند بزنید. عبارات دوستانه را در آینه تمرین کنید تا زمانی که بدانید آنها چه احساسی دارند و بتوانید آنها را بدون آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟ آینه تکرار کنید. ارتباط چشمی برقرار کن. این شما را دوست داشتنی‌تر نشان می‌دهد.

7-آداب رفتار در مهمانی | به مکالمات گروهی بپیوندید
عادی و انتظار می رود که مهمانان مهمانی بین گروه ها حرکت کنند و با افراد جدید اختلاط کنند. بیشتر مهمان‌ها از شرکت در گفتگوی گروهی آن‌ها ناراحت نمی‌شوند، حتی اگر کسی را در آنجا نمی‌شناسید. اگر قبلاً گروه را می شناسید، با لبخند به آنها نزدیک شوید و بگویید: "منم می تونم نظر بدم؟" از مهارت های کلامی میان فردی برای شروع مکالمه استفاده کنید.
از سیگنال های ناخودآگاه برای نفوذ به مکالمه استفاده کنید. بلافاصله پس از پایان صحبت شخصی، به سرعت نفس بکشید و با دست حرکت کنید. این نشان می دهد که شما در شرف صحبت هستید و توجه دیگران را به خود جلب می کند. اگر آنها در حال انجام یک بازی هستند، پیوستن به یک گروه می تواند آسان تر باشد. منتظر بمانید تا یک وقفه طبیعی مانند دور جدید بازی با ورق وجود داشته باشد و سپس بپرسید که آیا شما هم می توانید بازی کنید. خوب صحبت کردن با دیگران را مد
در یک گروه، زمان بسیار کمتری را صرف خوب صحبت کردن با تک به تک افراد خواهید کرد. برای اینکه دیگران شما را به عنوان بخشی از گروه ببینند، حتی زمانی که صحبت نمی کنید، با دقت گوش دهید و به آنچه دیگران می گویند پاسخ دهید. نکات گوینده را با تکان دادن سر و گفتن «آره»، «درسته» و «واقعا همینطوره» در صورت لزوم تأیید کنید. در این رابطه مقاله مودبانه صحبت کردن پیشنهاد می شود.

8-آداب رفتار در مهمانی آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟ | مثبت فکر کن
مردم برای تفریح ​​به مهمانی می روند. اگر نگرش خوش بینانه ای داشته باشید، احتمال بیشتری وجود دارد که با آن سازگار شوید. به جای گله و شکایت از مشکلاتتان در مورد چیزهای خوبی که در زندگیتان اتفاق می افتد صحبت کنید. در مورد مهمانی چیزهای مثبت بگویید. به عنوان مثال، بهتر است به جای شکایت از بلند بودن موسیقی، به میزان علاقه خود به غذا اشاره کنید. یکی از مهمترین عوامل جذب دیگران مثبت اندیشی است.

9-غیبت و شایعات ممنوع
از انتقال شایعات بپرهیزید. اگر در مورد کسی صحبت می کنید که آنجا نیست، چیزی را که به چهره او نمی گویید نگویید.
صادقانه تعریف کنید. برای تعریف و تمجید از دیگران، روی توانایی‌ها، شخصیت یا اکسسوری‌هایی که برای پوشیدن انتخاب کرده‌اند تمرکز کنید.
اگر کسی چیزی گفت که به نظر شما توهین آمیز است، بحث را شروع نکنید. سریع به موضوع دیگری بروید.از طنز مثبت استفاده کنید. به خاطر خنده خود یا دیگران را تحقیر نکنید. این راهنما را در مورد نحوه بامزه بودن در مکالمه بخوانید.اگر داستانی را تعریف می کنید، آن را کوتاه و قابل ربط نگه دارید. در اینجا نحوه مهارت در گفتن داستان آمده است.حتی اگر به طور طبیعی درونگرا هستید، مانند یک فرد پر انرژی رفتار کنید. این راهنمای برای اینکه فردی پر انرژی باشید را بررسی کنید.

10-زمان پایان مکالمه
اگر با کسی شروع به گفتگو می کنید یا در یک جمع شروع به صحبت می کنید باید در نظر داشته باشید ممکن است مکالمه شما در نظر دیگران خوشایند نباشد. در این صورت زودتر مکالمه را خاتمه دهید. چند نشانه وجود دارد که نشان می دهد طرف مقابل از گفتگو لذت نمی برد.
پاسخ های کوتاهی به شما می دهند.
هیچ سوالی از شما نمی پرسند
آنها تماس چشمی برقرار نمی کنند.
پاهای آنها به سمت شما نشانه می رود.
این علائم لزوماً به این معنی نیست که شما باید شخص دیگری را برای صحبت با او پیدا کنید. شاید بتوانید با تغییر موضوع مشکل را برطرف کنید. اما اگر کار نکرد، وقت آن است که مکالمه را با یک تکنیک خوب تمام کنید. دانستن این موارد یکی از مهمترین مهارت های روابط اجتماعی است.

11-آوردن خانواده یا دوستان
به غیر از مواردی که در دعوتنامه مشخص شده باشد، آوردن یکی از اعضای خانواده یا دوست همراه خود به یک مهمانی اداری قطعا توصیه نمی شود. در صورتی که این مناسبت به طور خاص مستلزم حضور دوستان و خانواده باشد یا اگر از شما خواسته شده است که کسی را همراه خود بیاورید، می توانید؛ اما همین را از قبل بررسی کنید و مطمئن شوید که همسر یا دوستان شما نیز از کد لباس پیروی می کنند.

12-تعادل در خوردن و آشامیدن
اینها فعالیت های اصلی هر رویداد یا مهمانی هستند، اما رفتار نامناسب اغلب به دنبال خوردن یا نوشیدن بیش از حد است. بسیاری از کارمندان به دلیل چیزهایی که گفته شده یا انجام داده اند پس از افراط و تفریط اخراج شده اند. به یاد داشته باشید که یک مهمانی شرکتی فرصتی نیست که هرچه می توانید بخورید یا با دوستان خود در مشروب بازی و شرط بندی بپردازید. اینها باید برای اوقات خصوصی شما، دور از محل کار و همکاران رزرو شود.بهتر است در یک مهمانی شرکتی در حد اعتدال بخورید و بنوشید یا از نوشیدنی‌های گازدار استفاده کنید تا موجب ناراحتی شما نشود.

بهترین مسیر مشهد به اصفهان

بهترین مسیر مشهد به اصفهان

سلام نو-سرویس گردشگری: آیا بهترین مسیر مشهد به اصفهان را می‌شناسید؟ انتخاب مسیر درست و مناسب، یکی از مهمترین فاکتورها برای تجربه‌ی یک سفر لذت بخش است. اگر بخواهیم از مشهد به سمت اصفهان حرکت کنیم، با چند مسیر مختلف مواجه خواهیم بود. هر کدام از این مسیرها در بر دارنده‌ی جذابیت‌های مختلفی هستند. بنابراین مسافران با در نظر گرفتن شرایط سفر، زمان و . اقدام به انتخاب مسیر مناسب، خواهند نمود.شناخت بهترین مسیر مشهد به اصفهان:

قبل از اینکه بهترین مسیر مشهد به اصفهان را بشناسید، بهتر است وسیله‌ی نقلیه مورد نظر برای سفر را تعیین کنید. انتخاب وسیله نقلیه مناسب، تاثیر بسزایی بر روی افزایش و یا کاهش زمان رسیدن به مقصد، خواهد داشت. در مواردی که افراد خودرو شخصی را برای سفر انتخاب نمایند، انتخاب مسیر سفر ساده‌تر خواهد بود. با بررسی مسیرهای مختلف می‌توانند بهترین را انتخاب و اقدام به سفر کنند. همچنین در صورتی که وسایل نقلیه عمومی را انتخاب نمایند نیز با مسیرهای متفاوتی مواجه خواهند شد. هر کدام از این مسیرها از فواصل مختلفی برخوردار هستند. بنابراین مسافران با در نظر گرفتن شرایط خود و مقصد مورد نظر، می‌توانند وسایل نقلیه تعیین شده را انتخاب کنند.

مسیر اول به عنوان بهترین مسیر مشهد به اصفهان:

اگر بخواهیم به بهترین مسیر مشهد به اصفهان اشاره کنیم، می‌توان از مسیر ۱۱۲۴ کیلومتری یاد کرد. این مسیر از فاصله‌ی کیلومتری کمتری با اصفهان برخوردار است. در این مسیر از شهرهای:

عبور کرده و سپس به اصفهان خواهید رسید. هر کدام از این شهرها با برخورداری از جاذبه‌های گردشگری، گزینه‌ی مناسبی برای سفر به شمار می‌روند. زمان طی شده برای این مسیر ۱۲ الی ۱۳ ساعت می‌باشد. این مسیر یکی از مسیرهای مناسب و ایده‌آل برای سفر به اصفهان از مشهد، به شمار می‌رود. در صورتی که برای رسیدن به مقصد عجله دارید، می‌توانید این مسیر را انتخاب کنید.

بهترین مسیر مشهد به اصفهان

مسیر دوم برای سفر از مشهد به اصفهان:

این مسیر نیز به عنوان بهترین مسیر مشهد به اصفهان شناخته شده است. فاصله‌ی مشهد تا اصفهان در آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟ این مسیر برابر با ۱۱۶۸ کیلومتر است. در این مسیر نیز از شهرهای:

عبور کرده و سپس به مقصد نهایی (اصفهان) می‌‎رسید. در این مسیر از ملک آباد تا دامغان، جاده به صورت بزرگراه است. از دامغان تا نائین در جاده‌ی دو طرفه اصلی قرار می‌گیرید. سپس از جاده نائین تا اصفهان مجددا در بزرگراه خواهید بود. زمان طی شده در این مسیر نیز (با توجه به وسیله‌ی نقلیه، ترافیک و سرعت) ۱۲ الی ۱۳ ساعت می‌باشد. این مسیر نیز یکی از بهترین گزینه‌ها برای سریع‌تر رسیدن به مقصد به شمار می‌رود.

بهترین مسیر مشهد به اصفهان

مسیر سوم به عنوان بهترین مسیر مشهد به اصفهان:

اگر بخواهیم به بهترین مسیر مشهد به اصفهان اشاره کنیم، می‌توان از مسیر سمنان یاد کرد. در این مسیر باید ۱۲۵۰ کیلومتر راه را بپیمایید. در این مسیر شاهد بسیاری از بافت‌های تاریخی و جذاب خواهید بود. این مسیر از جاذبه‌های طبیعی خاص و دیدنی برخوردار است. در این مسیر نیز باید از شهرهایی نظیر:

 • ملک آباد
 • نیشابور
 • سبزوار
 • داورزن
 • میامی
 • شاهرود
 • دامغان سمنان
 • گرمسار
 • قم
 • مشکات
 • کاشان
 • نظنز

عبور کنید تا به مقصد نهایی (اصفهان) برسید. این مسیر نیز از جاده‌های مختلفی برخوردار است که سهولت در رانندگی را در بر دارد. در این مسیر می‌توانید شاهد آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و دو طرف بزرگراه باشید. مدت زمان سپری شده برای رسیدن به مقصد در این مسیر نیز برابر با ۱۳ الی ۱۴ ساعت خواهد بود. زمان تخمینی برای این سفر، بدون احتساب ترافیک‌های جاده‌ای، شرایط جوی نامناسب و . خواهد بود. بنابراین با در نظر گرفتن تمامی موارد، می‌توان از یک برنامه ریزی دقیق برای سفر، استفاده کرد.

بهترین مسیر مشهد به اصفهان

مسیر چهارم برای سفر به اصفهان از مشهد:

در کنار ذکر بهترین مسیر مشهد به اصفهان، می‌توان از مسیرهای دیگر نیز یاد کرد. در مسیرهای دیگر شاهد عبور از شهرهای مختلف خواهیم بود. در این مسیر با عبور از شهرهای مختلف، مسافت نیز طولانی‌تر خواهد شد. بنابراین زمان رسیدن به مقصد نیز افزایش می‌یابد. اغلب افرادی که از تورهای گردشگری استفاده می‌کنند، مسیرهای طولانی‌تر را انتخاب می‌کنند. در این صورت می‌توانند علاوه بر رسیدن به مقصد مورد نظر، از مناطق مختلف نیز دیدن کرده و سفر خاطره انگیزی را تجربه نمایند. گاهی برخی از افراد که به دنبال رقم زدن یک سفر دلنشین هستند، مسیرهای مختلفی را برای این سفر انتخاب خواهند کرد. از مکان‌های دیدنی و جاذبه‌های گردشگری در این مسیر، می‌توان به بسیاری از موارد مختلف مانند:

 • روستاهای تاریخی
 • انواع تپه‌های ماسه‌ای
 • خانه‌ها و اقامتگاه‌های تاریخی و قدیمی
 • کویرها
 • تالاب‌ها
 • کاروانسراها
 • دشت لاله‌های واژگون
 • مساجد جامع
 • غار آهکی
 • پیست اسکی
 • چشمه و آبشار
 • زاینده رود
 • آسیاب‌های آبی
 • سد تاریخی

و . اشاره نمود. در نظر داشته باشید که انتخاب بهترین مسیر مشهد به اصفهان می‌تواند بر روی کاهش و یا افزایش این مکان‌های دیدنی موثر باشد. چه بسا در برخی از مسیرها، شاهد بسیاری از نقاط تاریخی بوده و در مسیرهای آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟ دیگر با چشمه‌ها و آبشارها مواجه گردید. در نتیجه انتخاب مسیر می‌تواند جذابیت سفر شما را بیش از پیش نموده و یک سفر خاطره انگیز را برای شما رقم بزند. لذا قبل از اقدام به سفر، هدف خود را از سفر مشخص کنید. در این صورت می‌توانید از یک برنامه ریزی دقیق استفاده کنید.

تکذیب کشته شدن فردی در اراک در اغتشاشات

در راستای پروژه کشته‌سازی ضد انقلاب، اخیرا ادعا شده است فردی در اراک در جریان اغتشاشات اخیر کشته شده است.

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس در راستای پروژه کشته‌سازی ضد انقلاب، اخیرا ادعا شده است فردی در اراک در جریان اغتشاشات اخیر کشته شده است، این در حالی است که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این فرد در محلی فوت کرده است که هیچگونه تجمعی در آنجا وجود نداشت.


ربیع الله قربانی دادستان مرکز استان مرکزی درباره این موضوع گفت: شنبه شب، جسد مردی ۳۱ ساله در ساختمان نیمه کاره ای در نزدیکی محل سکونتش در شهرستان اراک کشف شد.

وی افزود: جسد این فرد در مکانی کشف شده که در آن مکان هیچ گونه تجمعی شکل نگرفته است و فوت این شخص ارتباطی با اغتشاشات اخیر نداشته است.

وی افزود: طبق معاینات اولیه جسد هیچگونه جای زخم، شکستی اندام دست، پا، گردن و جمجمه همچنین خونریزی مغزی مشاهده نشده است.

قربانی اظهار کرد: بر اساس ازمایش های اخذ شده از جسد، تست های مولتی دراگ از نظر آمفتامین و متا آمفتامین و مرفین مثبت بوده است.


دادستان استان مرکزی با بیان اینکه نمونه آزمایش سم شناسی از جسد اخذ شده است که نتیجه آن متعاقباً از طریق پزشکی قانونی اعلام می شود، گفت: تعیین علت تامه فوت بستگی به نتیجه آزمایش سم شناسی پزشکی قانونی دارد.

آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟

معمولا از خطر آدم فضایی های متخاصم صحبت می‌شود. هرچند که آدم فضایی های صلح طلب نیز می‌توانند برای تمدن انسان و کره زمین فاجعه‌وار باشند.

گجت‌نیوز: معمولا از خطر آدم فضایی های متخاصم صحبت می‌شود. هرچند که آدم فضایی های صلح طلب نیز می‌توانند برای تمدن انسان و کره زمین فاجعه‌وار باشند.

در دنیای کتاب‌ها و فیلم‌های علمی تخیلی مرتب به موضوع ارتباط با موجودات فرازمینی پرداخته می‌شود؛ اما این موارد کم‌کم به مباحثی جدی تبدیل می‌شوند. فعالان آکادمیک نیز هرچند وقت یکبار با انتشار مقاله‌ای به نگرانی‌ها و تبعات ارتباط با یک تمدن پیشرفته فضایی می‌پردازند.

اطلاعات تازه و ناخوشایند از آدم فضایی‌ها

اخیرا مقاله‌ای به نام پیامدهای ژئوپلیتیک یک برنامه SETI موفق منتشر شده است. در نوشتن این مقاله سه نفر نقش داشتند که با مراکزی همچون ناسا، Penn State ETI Center، دپارتمان فلسفه کالج اسپرینگ‌هیل و دانشکده حقوق هاروارد همکاری دارند. این مقاله در پاسخ به مطلبی که پیشتر در سال ۲۰۲۰ منتشر شده بود، ارائه شده است.

خطر آدم فضایی های صلح طلب برای تمدن انسان‌ها

در بسیاری از مقالات منتشر شده بیشتر تلاش‌ها متمرکز بر خطرات جستجو برای حیات فرازمینی و پیام دادن به تمدن‌های فضایی پیشرفته است؛ اما اگر آن تمدن‌ ها پیشرفته و خطرناک باشند، چه؟ استیون هاوکینگ نیز در سال ۲۰۱۰ گفته بود که چنین بیگانگان پیشرفته‌ای احتمالا همچون اقوام کوچ‌نشین خواهند بود و سعی می‌کنند هر سیاره‌ای که در دسترس آنها قرار دارد را مستعمره کنند.

اطلاعات تازه و ناخوشایند از آدم فضایی‌ها

هرچند که نویسندگان مقاله ۲۰۲۰ روی یک خطر دیگر از سوی آدم فضایی ها تمرکز کرده بودند. اگر تنها یک سیگنال از فعالیت‌های موجودات فضایی دریافت کنیم، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ این احتمال وجود دارد که پس از دریافت سیگنال، تا حدودی در باورهای رایج تردید ایجاد شود و حتی برخی بنیادهای مهم هم به خطر بیفتند.

هرچند که این واکنش‌های هیجانی پس از مدتی فروکش خواهند کرد و افراد به زندگی روزمره خود برمی‌گردند. این اتفاق برای دانشمندان نیز انقلابی خواهد بود؛ ولی اکثر آنها هم پس از مدتی دیگر به این موضوع اهمیت نمی‌دهند. اما واکنش ملت‌ها و رهبران سیاسی به کشف سیگنال آدم فضایی های صلح طلب چه خواهد بود؟

بر کسی پوشیده نیست که کشورهای مختلف در حال رقابت با هم در عرصه‌های مختلف هستند و طبیعتا کشوری که بتواند ارتباط با موجودات فضایی را به صورت انحصاری برای خودش در آورد، بر دیگران برتری خواهد داشت. احتمال اینکه یک تمدن فرازمینی صلح طلب از نظر فناوری از ما بسیار پیشرفته‌تر باشد، زیاد است. به همین خاطر اگر کشوری بتواند به صورت انحصاری با آنها ارتباط داشته باشد، برای دیگران خطرناک خواهد بود.

اطلاعات تازه و ناخوشایند از آدم فضایی‌ها

تصور کنید که روسیه، چین یا آمریکا به دنبال این برتری باشند. مقاله منتشر شده در سال ۲۰۲۰ پیشنهاد می‌کند که مراکز علمی با نیروهای پلیس در ارتباط باشند، امنیت پرسنل و محل اقامت آنها را تامین کنند و محوطه موسسه خود را نیز ایمن نگه دارند. آنها همچنین پیشنهاد کرده بودند که از تجهیزاتی همچون تلسکوپ‌های رادیویی مثل راکتورهای اتمی حفاظت شود.

هرچند که مقاله جدید این اقدامات را مفید نمی‌داند و فکر نمی‌کند که یک کشور بتواند ارتباط با موجودات فضایی را به صورت انحصاری در آورد. به باور آنها اقدامات امنیتی و حفاظتی شدید می‌تواند این پیام را به دنیای بیرون منتقل کند که یک اتفاق مهم و سری در آن مرکز در حال رخ دادن است.

در واقع خطر اصلی این است که یک کشور فکر کند می‌تواند با آدم فضایی های صلح طلب ارتباط انحصاری داشته باشد. در قوی‌ترین رصدخانه‌های جهان دانشمندانی از کشورهای مختلف فعالیت دارند و طبیعتا پنهان کردن چنین موضوع مهمی از کشورهای دیگر کار ساده‌ای نیست.

اطلاعات تازه و ناخوشایند از آدم فضایی‌ها

از طرفی دیگر دانش به صورت تدریجی به دست می‌آید و خطی نیست. برای اینکه یک درک جدید مفید باشد، باید زمینه علمی متناسب با آن را هم داشته باشیم. به عنوان مثال آیا دانشمندان قرون وسطی می‌توانند از یک کتاب درسی در رابطه با طراحی سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند؟ حتی اگر متوجه آن بشوند، آیا امکان استفاده از آن را خواهند داشت؟ خیر.

این موضوع در رابطه با دانش پیشرفته آدم فضایی های صلح طلب نیز صدق می‌کند. جدا از این، دستاوردهای فناوری پیشرفته چه فایده‌ای برای یک کشور خواهد داشت؟ در حال حاضر کشورهای بزرگ تعداد کافی سلاح اتمی برای نابود کردن کل تمدن انسان را دارند. آیا رابطه انحصاری با یک تمدن بیگانه می‌خواهد به سلاح پیشرفته‌تری منجر شود؟

در واقع خطر اصلی ارتباط با آدم فضایی های صلح طلب به خود انسان‌ها مربوط می‌شود. اگر دیگر کشورها فکر کنند که یک کشور قدرتمند می‌خواهد با موجودات فضایی ارتباط انحصاری داشته باشد و به سلاح‌های پیشرفته دست پیدا کند، قطعا نگران خواهند شد. این نگرانی می‌تواند در نهایت به حمله پیش‌دستانه و جنگ‌های گسترده جهانی منجر شود.

اطلاعات تازه و ناخوشایند از آدم فضایی‌ها

از طرفی حتی اگر دانشمندان تصمیم بگیرند که چیزی را پنهان نکنند و در مراکز سری نیز حضور نداشته باشند، در خطر خواهند بود. قطعا افراد زیادی وجود دارند که فکر می‌کنند ارتباط با موجودات فضایی حتی صلح طلب نیز برای بشر خطر دارد و به همین خاطر ممکن است قصد جان دانشمندان را بکنند.

اگر فکر می‌کنید که در سال‌های آینده کسی چنین رویکردی نخواهد داشت، کافی است به واکنش‌های غیر علمی و عجیبی که در مقابل بیماری و واکسن کرونا شاهد بودیم، نگاهی بیندازید.

در واقع بهترین راهکار در صورت مواجهه با آدم فضایی های صلح طلب این است که دانشمندان و موسسات علمی رویکردی شفاف داشته باشند و از پنهان کردن اطلاعات و یا ارائه ناقص آنها اجتناب کنند. همچنین در این سازمان‌ها باید تمهیداتی برای همکاری‌های بین‌المللی دیده شود تا کشورهای مختلف نگران ارتباط یک‌طرفه یک کشور با تمدن‌های بیگانه نشوند. اشتراک داده‌ها و آموزش تصمیم‌گیران در کشورهای مختلف نیز می‌تواند مفید باشد.

اطلاعات تازه و ناخوشایند از آدم فضایی‌ها

بدین آیا سیگنال های خرید را‌می ‌شناسید؟ ترتیب یک همکاری بین‌المللی منسجم می‌تواند خطر ارتباط با آدم فضایی های صلح طلب را از بین ببرد و همچنین شرایط را برای پیشرفت انسان‌ها و مستعمره کردن کرات دیگر فراهم کند. در غیر این صورت باید انتظار درگیری‌های گسترده و آنچه بیشتر مناسب داستان‌های علمی تخیلی است را داشته باشیم.

البته همه این موارد در صورتی است که با آدم فضایی های صلح طلب مواجه شویم. اگر آنها صلح طلب نباشند و بخواهند زمین را به کنترل خود در آورند، قطعا شرایط سختی رقم خواهد خورد.

به نظر شما اولین مواجهه انسان با آدم فضایی های صلح طلب خواهد بود یا موجوداتی پیشرفته و متخاصم؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.