داستان فقیرانی که میلیاردر شدند


بانک جهانی: تا سال 2030 بیش از 90 درصد فقیران جهان مربوط به آفریقا خواهد بود به گزارش راسخون به نقل از راشاتودی؛ این گزارش همچنین می‌افزاید تا سال 2030 فقر شدید یک پدیده خواهد شد منحصر به قاره آفریقا، به طوری که در این سال 90 درصد فقیران جهان ممکن است مربوط به این قاره باشند. بانک جهانی هشدار داد. میزان فقیر در آفریقا در سال 2015 بیش از 55 درصد تخمین زده شده است و اگر اقدام جدی برای آن صورت نگیرد، این اتفاق ناخوشایند روی خواهد داد.

من تلاش میکنم پس هستم

میلیاردی فوت کرد و ورثه که برای پول های باد آورده کیسه دوخته بودند، به شادی و پایکوبی پرداختند ولی چه می شد کرد باید تا چهلم متوفی صبر می کردند و آنها صبر کردند چه صبر تلخی. بعد از اینکه چهلم آن مرحوم هم گذشت به زیر و رو کردن خانه پرداختند. ولی دریغ از یک پاپاسی و یا حتی یک پول سیاه. همه به همدیگر مشکوک بودند که آن دیگری پول را بلند کرده است و به گمانه زنی پرداختند. تا اینکه ناچار به دامن رمل و اسطرلاب پناه بردند تا گره از کار فروبسته آنها بگشاید و به آنها جای خم پر زر را نشان بدهد. بعد از چهل روز چله نشینی و التماس به اجنه، روح آن میلیاردر مرحوم ظاهر شد و گفت: چی می خواهید؟ سریعاً بنالید که کار دارم. همه یک صدا گفتند: پول. سریعاً جای پول ها را بگو. میلیاردر قهقهه ای زد و گفت: پول ها جلوی چشمان شماست فقط باید نگاه کنید. همه به اتاق های زیرو رو شده نگاه کردند. سوراخ و سمبه ای نمانده بود که نگشته باشند. با کلافگی گفتند: پدر تو در این دنیا هم ما را بیش از حد سرکار گذاشتی بالاغیرتاً این دفعه بی خیال شو. الان جای مزاح و خوشمزگی نیست. روح دوباره خندید و گفت: من ورثه ای به پخمگی شما ندیده بودم ولی باشد رازم را می گویم. چون به بانک ها اعتماد نداشتم همه پول هایم را تراول کردم و گذاشتم لای کتاب های داخل کتابخانه. کوفت جان کنید و بدانید که من یک عمر نخوردم تا این پول ها را شاهی شاهی گذاشتم کنار. همه چنان به سرعت خارج شدند که یادشان رفت از روحی که در میان شعله های آتش و دود در حال ناپدید شدن بود خداحافظی کنند و هجوم بردند به داخل کتابخانه درندشت پدر میلیارد؛ جایی که حتی یک بار هم نگاهی به داخل آن نکرده بودند. آخر این کتاب های نمور و بید خورده به چه درد آنها می خورد؟ تازه یادشان افتاده بود که پدر ناقلا تراول ها را داخل کتاب ها جا داده است جایی که مطمئن بوده آنها سال ها لای آن کتاب ها را هم باز نمی کرده اند. عجب حقه ای بوده این پدربزرگ میلیارد؛ بی خود نبوده است که آنهمه پول ها را شاهی به شاهی جمع کرده بوده است. وقتی همه با اشتیاق درب کتابخانه را باز کردند تمام قفسه ها خالی بود دریغ از یک جلد کتاب!! پسر بزرگ خانواده قبل از افتادن و زدن سکته ناقص: آخ قلبم، کو کتابها. کتاب ها را بچه خرخوان همسایه بار وانت کرده و برده بود. همه آنها در آن لحظه فکر می کردند از شر کتاب های به دردن خور خلاص شده اند. همه یک صدا داد زدند: وای قلبم، وای سرم، وای نفسم. و یکی یکی افتادند. نتیجه گیری اخلاقی: کتاب خواندن هم گاهی نان با خود می آورد، به شرطی که همسایه میلیاردر داشته باشی که پول هایش داخل کتاب ها جاسازی کرده باشد و ورثه کتاب خوان نداشته باشد!!

داستان کوتاه آموزنده3

مرد ثروتمند بدون فرزندی بود که به پایان زندگی‌اش رسیده بود، کاغذ و قلمی برداشت تا وصیتنامه خود را بنویسد. تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم نه برای برادر زاده ام هرگز به خیاط هیچ برای فقیران اما اجل به او فرصت نداد تا نوشته اش را کامل کند و آنرا نقطه گذاری کند. پس تکلیف آن همه ثروت چه می شد؟؟؟ برادر زاده او تصمیم گرفت آن را اینگونه تغییر دهد: تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه! برای برادر زاده ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران. خواهر او که موافق نبود، آن را اینگونه نقطه گذاری کرد: تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم. نه برای برادر زاده ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران. خیاط مخصوصش هم یک کپی از وصیت نامه را پیدا کرد و آن را به روش خودش نقطه گذاری کرد: تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه. برای برادرزاده ام؟ هرگز. به خیاط. هیچ برای فقیران. پس از شنیدن این ماجرا، فقیران شهر جمع شدند تا نظر خود را اعلام کنند: تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم؟ نه. برای برادر زاده ام؟ هرگز. به خیاط؟ هیچ. برای فقیران. نكته اخلاقی: به واقع زندگی نیز این چنین است. او نسخه ای از هستی و زندگی به ما می دهد که در آن هیچ نقطه و ویرگولی نیست و ما باید به روش خودمان آن را نقطه گذاری کنیم. اززمان تولد تا مرگ تمام نقطه گذاریها دست ماست!!

داستان کوتاه آموزنده2

دیشب پشت چراغ قرمز خیابون میرداماد ایستاده بودم . توی اون سرمای استخوان سوز این روزهای تهرون لحظه شماری می کردم که زودتر چراغ سبز بشه داستان فقیرانی که میلیاردر شدند و من به خونه برسم و خودم رو کنار آتیش شومینه گرم کنم . داشتم همراه ثانیه شمار بالای چراغ . شمارش می کردم ثانیه های باقی مانده را برای حرکت . 130 . 129 . 128 . اونور چهارراه یهو چشم ام خورد به بانوی سالمندی که وایساده بود منتظر تاکسی . یه پیرزن با یک شال بافتنی گلدار و یک عینک ته استکانی خوشگل . از اون پیرزن هایی که هنوز به خودشون می رسند و رژ سرخ بر لبانشون می زنند . از اون پیرزن هایی که آدم دوست داره ساعت ها بغلشون کنه و دورشون بگرده . انگار خیلی وقت بود که توی اون سرمای استخوان سوز منتظر ایستاده بود . دیدم رفت نشست روی جدول کنار خیابون و چونه اش رو گذاشت روی دستهاش که به عصایش تکیه کرده بود . نمی دونم چرا یهو یاد مادربزرگم که سالهاست دیگه کنارمون نیست افتادم . رفتم جلو اش ایستادم . پیاده شدم و گفتم مادر جان منت بر سر من بگذار تا من برسونمت . با اون چشمای مهربونش توی چشم هام زل زد و گفت: پیر شی پسرم من رو تا میدون محسنی می بری؟ گفتم : قدم روی چشم من می گذاری . دستهای نرم و لطیف اش رو که گرفتم تا سوارش کنم یاد دستهای بی بی ام افتادم که همیشه مثل ابریشم نرم بود . تا اومدم درب رو براش باز کنم و سوارش کنم گفت: مادر جون عقب بشینم راحت ترم . آخه پاهام درد می کنه . نشست . انگار یهو درد و دلش باز شد . گفت توی خونه سالمندان زندگی می کنم و اینجا هیشکی رو ندارم . همه بچه هام امریکا هستند و من رو اینجا تنها گذاشتند . فقط ماه به ماه هزینه پانسیونی رو که من رو اونجا گذاشتند می فرستند . الان هم اومده بودم جواب آزمایش ام رو بگیرم . همینجور که داشت درد و دل می کرد، بین حرفهاش هم یه دعا برام می کرد . از اون دعا ها که بی بی برام می کرد . یه حس وصف نشدنی بهم دست داده بود از اینکه این کار رو کردم و دارم می رسونمش . القصه . وقتی رسیدیم دم اون خونه سالمندانی که زندگی می کرد . اومدم که پیاده اش کنم گفت: -گوش ات رو بیار پسرم . وقتی سرم رو بردم جلو . دستی به سرم کشید و گفت: یه کادو برات روی صندلی عقب گذاشتم . وقتی من رفتم تو اون رو بردار . وقتی از پله ها داشتم بالا می بردمش، دل تو دلم نبود تا جَلدی برگردم و ببینم برام چه تحفه ای گذاشته پیرزن . دیدم روی صندلی عقب یه تیکه مقوا افتاده . برش گردوندم . نمی تونم با رقص کلمات و جادوی قلم ام اون حسی رو که توی اون چند لحظه که داشتم، اون یک جمله ای که پیرزن روی جعبه پماد پا دردش برام نوشته بود رو براتون وصف کنم . جمله کوتاه بود . ولی یک دنیا حرف داشت برایم: (الهی دست به سنگ بزنی . جواهر بشه مادر) نمی دونم چطور تا خونه روی ابرها پرواز کردم . ولی اینجای داستان شاید براتون غیر قابل باور باشه . امروز هنوز 24 ساعت از اون داستان دیشب من نگذشت بود که خبری به من دادند که 11 ماه بود منتظر شنیدن اش بودم . . خبر این بود: مشکلی که 11 ماه به هر دری زدم تا حل کنم با چنگ و دندان وا نشده بود . حل شد . وقتی این خبر رو امروز بهم دادند از فرط خوشحالی مثل بچه آهویی که تازه از مادر متولد شده و تاب ایستادن روی پاهایش را ندارد . نتوانستم بایستم . چقدر لذت داره معامله با خدا نه خلق خدا . و از اون زیباتر چقدر توی این دنیا زود جواب خوبی رو می شه گرفت . بهترین هدیه عمرم و این تکه مقوای آن پیرزن که بهترین هدیه عمرم بود را تا ابد به جانانم می آویزم . بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت، نفس میکشی. آنقدر عمیق . که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات ذخیره کنی.

داستان کوتاه آموزنده1

عیسی مسیح علیه السلام به حواریین گفت: من خواهش و حاجتی دارم، اگر قول می دهید آن را برآورید بگویم. حواریین گفتند: هرچه امر کنی اطاعت می کنیم. عیسی از جا حرکت کرد و پاهای یکایک آنها را شست. حواریین در خود احساس ناراحتی می کردند، ولی چون قول داده بودند خواهش عیسی را بپذیرند، تسلیم شدند، و عیسی پای همه را شست. همینکه کار به انجام رسید، حواریین گفتند: تو معلم ما هستی، شایسته این بود که ما پای تو را می شستیم نه تو پای ما را. عیسی فرمود: این کار را کردم برای اینکه به شما بفهمانم که از همه مردم سزاوارتر به اینکه خدمت مردم را به عهده بگیرد ((عالم )) است. این کار را کردم تا تواضع کرده باشم و شما درس ‍ تواضع را فرا گیرید و بعد از من که عهده دار تعلیم و ارشاد مردم می شوید، راه و روش خود را تواضع و خدمت خلق قرار دهید. نتیجه: اساسا حکمت در زمینه تواضع رشد می کند نه در زمینه تکبر، همان گونه که گیاه در زمین نرم دشت می روید نه در زمین سخت کوهستان!

ایلان ماسک و امبر هرد ؛ داستان بزرگترین حاشیه تکنوکینگ تسلا – تکراتو

بر همین اساس سهام مایکروسافت هم در روز جمعه با ۷ درصد رشد معادل ۶ دلار افزایش منجر به تقریبا ۶۰۰ میلیون دلار دارایی برای «بیل گیتس» شد و تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی تعداد سهام «بیل گیتس» در مایکرو سافت ۱۰۳ میلیون سهم گزارش شده است. این هفته به دنبال ریزش سهام شرکت آمازون که به کاهش ۷ میلیارد دلاری ثروت بزوس در یک روز منجر شد، برخی منابع خبری شروع به گمانه زنی در خصوص از دست رفتن جایگاه وی در صدر جدول پرداختند که این خبر به اشتباه به از دست رفتن صدر جدول توسط برخی رسانه ها تعبیر شد.

  • متولد: ۴ اوت ۱۹۳۳
  • سن: ۳۴ ساله
  • ارزش خالص: ۷۰٫۵ میلیارد دلار
  • منبع درآمد: نرم افزار
  • اخبار جدید قیمت دلار را افزایش داد
  • سن: ۶۹ ساله

البته آقای ماسک تنها کسی نبود که در خصوص دوج توییت زد. بیزوس، پولدار ترین فرد جهان، صاحب واشنگتنپست و بلو اوریجین (Blue Origin) است؛ بلو اوریجین یک شرکت هوافضاییست که در حال ساخت موشک برای استفاده تجاری است. فیس بوک تبدیل شده است محبوب ترین و ارزشمند ترین رسانه های اجتماعی در جهان است؛ و همه اینها در اتاق خوابگاه مارک در دانشگاه هاروارد آغاز شده است. هماکنون در جهان 49 فرد با ثروت بالای 20 میلیارد دلار وجود دارند. هماکنون در جهان ۴۹ فرد با ثروت بالای ۲۰ میلیارد دلار وجود دارند. شاید یکی از جالبترین نکاتی که درباره او وجود دارد، علاقهاش به راهاندازی فرقه و پادشاهی مخصوص به خودش در صنعت خودروسازی و حوزه تکنولوژی باشد.

پذیرفتن اشکال و تلاش برای حل آن در کنار خصایص خوب دیگر، در نهایت او را تبدیل به یکی از ثروتمندترین مردان کره زمین کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رویترز، ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و مدیرعامل شرکتهای تسلا و اسپیس ایکس با انتشار توئیتی اعلام کرد که به فکر ترک شغل خودش است و میخواهد به سلبریتی فضای مجازی تبدیل شود. در این مطلب از بلاگ بامبو به معرفی ایلان ماسک کارآفرین، مخترع و یکی از سرشناسترین چهرههای این روزهای دنیای فناوری میپردازم. تسلا جزو 5 شرکت بورسی در ایالات متحده آمریکا است که ارزشی بیش از یک تریلیون دلار پیدا کرده است. ۱- در صدر این فهرست سام نظریان با سرمایه ای بالغ بر ۱۲۲ بیلیون دلار در جایگاه اول قرار دارد.سام نظریان ۳۶ ساله، متولد ۱۳۵۴ در یک خانوادهٔ یهودی در ایران، فرزند یونس نظریان بنیانگذار شرکت بزرگ کوالکام و فارغ التحصیل دانشگاههای نیویورک و کالیفرنیای جنوبی است.

اریک تسه به لطف کادوی ۳.۸ میلیارد دلاری والدین خود که مالک یکی از بزرگ ترین شرکت های دارویی جهان هستند، یک شبه میلیاردر شد. اتفاق مهم دیگر دنیای ثروتمندان در دو روز گذشته، ظهور یک فرد ۲۴ ساله چینی به عنوان میلیاردر در باشگاه ثروتمندان بود. این مساله میان کاربران بحث همیشگی اهمیت ثروت را به راه انداخته است، برخی معتقدند پول که باشد همه چیز فراهم میشود حتی زیبایی و سلامتی قابل تامین است اما دسته ای دیگر معتقدند پول علی رغم مزایای فراوانی که دارد اما عشق و محبت و آرامش درونی را به بار نمی آورد و لزومی ندارد حسرت ثروت چنین افرادی را خورد چرا که مشکلات درونی بسیاری دارند که با پول جبران نمیشود. برخی کاربران معتقدند هیچ تفاوتی میان این شاهزاده و سایر شاهزادگان سعودی نیست و همه آنها صرفا به جمع ثروت بیشتر و لذت های زندگی مشغولند و این را بی عدالتی میدانند که یک نفر شاهزاده به دنیا می آید و دیگری فقیر زاده میشود.

این هواپیمای یک تریلیاردی در میان کاربران شبکه های اجتماعی سر و صدا به راه انداخته است. بر پایه این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون «بزوس» ۲۸.۵ میلیارد دلار به ثروت خود افزوده؛ در حالیکه این رقم برای «بیل گیتس» ۶.۳ میلیارد دلار ثبت شده است. روزنامه تایمز چاپ انگلستان در گزارشی عنوان کرد که به دنبال افزایش فاصله بین ثروتمندان و فقیران، نخستین ثروتمند جهان که یک تریلیارد دالر سرمایه خواهد داشت، به احتمال زیاد در 25 سال آینده یعنی سال 2039 میلادی دارای چنین سرمایهای خواهد شد.این پیشبینی بر اساس میزان رشد سرمایه ثروتمندترین اشخاص جهان صورت گرفته است.بر این اساس، با محاسبه بهای امروزه کالاها، با یک تریلیارد دالر میتوان تمامی املاک مرکز شهر لندن را خرید یا به هر انسان روی کره زمین 140 دالر اختصاص داد.تحلیلگران این موسسه پیش بینی کردند که نخستین تریلیاردر جهان به احتمال زیاد مخترعی مانند بیل گیتس خواهد بود که با اختراعات خود جهان را تغییر میدهد.آنها همچنین پیشبینی کردند که نخستین تریلیاردر جهان یک آمریکایی خواهد بود.

بر اساس تازه ترین اطلاعات بدست آماده، «بزوس» تا ماه اوت سال جاری میلادی دارای ۸۰ میلیون سهم در شرکت آمازون داشته و با یک روز جهش شاخص آمازون در بورس وال استریت بیش از ۱۰ میلیارد دلار به دارایی او افزوده شد و اکنون ثروت او به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده است. به هرحال این شخص تحصیل کرده و فعال برای سایر شاهزادگان شکم پرست تازه به قدرت رسیده خطری آشکار است. این مبلغ به شکل سهام این غول دارویی به این پسر هدیه داده شده است تا وی تازه ترین عضو باشگاه میلیاردرهای جهان لقب گیرد. شفقنا رسانه- ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا از پایان اختلال اپلیکیشن تلفن همراه این شرکت و آنلاین شدن مجدد آن خبر داده است. ایلان ماسک، مالک شرکت خودروسازی تسلا بعد از مدت کوتاهی که عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرد، طی یک روز تقریبا ۱۴ میلیارد دلار از ثروتش را از دست داد و دوباره دومین فرد ثروتمند جهان شد.

اقتصادبرتر به نقل از گسترش نیوز، ایلان ماسک، مالک شرکت خودروسازی تسلا بعد از مدت کوتاهی که عنوان ثروتمندترین فرد جهان را از آن خود کرد، طی یک روز تقریبا ۱۴ میلیارد دلار از ثروتش را از دست داد و دوباره دومین فرد ثروتمند جهان شد. ثروتمندترین فرد جهان در تاریخ رده بندی فوربز، کسی نیست جز ایلان ماسک! بر اساس رده بندی جدید مجله Forbes، ثروتمندترین فرد جهان در تاریخ این رده بندی، ایلان ماسک است. جدیدترین رتبه بندی فوربس از ثروتمندترین افراد جهان (تا پایان روز جمعه) نشان می دهد که جف بزوس کماکان با ۱۰۹.

بانک جهانی: تا سال 2030 بیش از 90 درصد فقیران جهان مربوط به آفریقا خواهد بود

بر اساس گزارش جدیدی که در روز چهارشنبه توسط بانک جهانی منتشر شد، از هر ده نفر در آفریقا چهار نفر (یا به تعبیری بیش از 416 میلیون نفر) در سال 2015 با کمتر از 1.90 دلار در روز زندگی می‌کردند.

بانک جهانی: تا سال 2030 بیش از 90 درصد فقیران جهان مربوط به آفریقا خواهد بود

بانک جهانی: تا سال 2030 بیش از 90 درصد فقیران جهان مربوط به آفریقا خواهد بود به گزارش راسخون به نقل از راشاتودی؛ این گزارش همچنین می‌افزاید تا سال 2030 فقر شدید یک پدیده خواهد شد منحصر به قاره آفریقا، به طوری که در این سال 90 درصد فقیران جهان ممکن است مربوط به این قاره باشند. بانک جهانی هشدار داد. میزان فقیر در آفریقا در سال 2015 بیش از 55 درصد تخمین زده شده است و اگر اقدام جدی برای آن صورت نگیرد، این اتفاق ناخوشایند روی خواهد داد.

نرخ کاهش فقر در آفریقا پس از سقوط قیمت کالاها که از سال 2014 آغاز شد، به طور قابل ملاحظه‌ای کند شد. همین امر موجب رشد منفی تولید ناخالص داخلی بر اساس سرانه این کشور شد.

«پیش‌بینی می‌شود به زودی با ادامه روند کاهشی فقر در دیگر کشورها، فقر در آفریقا کاملا یک پدیده انحصاری شود.»

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بدهی دولت به 55 درصد رسیده است، و این در حالی است که در سال 2013 این میزان 36 درصد بوده است. حدود 46 درصد کشورهای آفریقایی در سختی این بدهی‌ها قرار دارند یا احتمال قرار گرفتن در این سختی در سال 2018 برای آنها پیش‌بینی می‌شود. این میزان پنج سال پیش، تنها 22 درصد بوده است.

آکسفام: مقدار سرمایه 26 فرد در جهان معادل مقدار سرمایه نیمی از فقرا جهان!

آکسفام در گزارشی جدید اعلام کرد شکاف میان افراد ثروتمند و سایر افراد جهان گسترده‌تر شده است، به گونه‌ای که 26 نفر هم‌اکنون ثروتشان برابر است با 3.8 میلیارد انسان در جهان!

گزارش آکسفام با عنوان «ثروت عمومی یا خصوصی» دربارۀ رشد مداوم ثروت ثروتمندان و همچنین رشد معکوس فقرا که سال گذشته حدود 11 درصد رشد داشته است روشنگری کرده است.

در همین مدت، دارایی کسانی که در رأس هرم ثروت، میلیاردرها، قرار دارند، افزایش یافته است و تقریباً اندوخته آنها در سال 2018 به میزان 900 میلیارد دلار و یا به تعبیری دیگر 2.5 میلیارد دلار در روز افزایش یافته است. در این گزارش آمده است، در میان سال‌های 2017 داستان فقیرانی که میلیاردر شدند تا 2018 هر دو روز یک میلیاردر جدید به این هرم قدرت اضافه شده است.

در مقایسه با سال گذشته، دارایی‌های 434 نفر با دارایی‌های نیمی از فقرای جهان برابری می‌کرد، در حالی که در سال 2018 این تعداد به 26 نفر کاهش یافته است!

غیث اماراتی کیست؟ جوان اسرارآمیز اماراتی که به مردم فقیر کمک می کند + ویدیو

غیث اماراتی کیست؟ شاید شما نیز اسم غیث اماراتی را شنیده باشید. غیث اماراتی (Ghaith Al-Emirati) در واقع خیری اماراتی و اجرا کننده یک برنامه به نام قلبی اطمأن به معنای قلبم اطمینان دارد یا قلبم مطمئن است بوده که تاکنون هیچ تصویری از چهره او منتشر نشده و هویت واقعی اش نیز فاش نشده است. در واقع غیث اماراتی در طی برنامه خود به کشورهای فقیر جهان سفر کرده و در حالی که غیث تمام وقت پشت به دوربین بوده و با کلاهی سرش را پوشانده و کوله پشتی بر پشت خود دارد، به افراد فقیر کمک های مالی قابل توجه می کند. پخش این برنامه از سال ۲۰۱۸ و همزمان با ماه رمضان آغاز شده و طی آن هر روز یک اپیزود از این برنامه ۸ تا ۱۵ دقیقه ای پخش می شد و به یکباره به شهرتی قابل توجه رسید.

غیث اماراتی (Ghaith Al-Emirati) در واقع خیری اماراتی و اجرا کننده یک برنامه به نام قلبی اطمأن به معنای قلبم اطمینان دارد یا قلبم مطمئن است بوده

غیث اماراتی (Ghaith Al-Emirati) در واقع خیری اماراتی و اجرا کننده یک برنامه به نام قلبی اطمأن به معنای قلبم اطمینان دارد یا قلبم مطمئن است بوده

غیث اماراتی (Ghaith Al-Emirati) در واقع خیری اماراتی و اجرا کننده یک برنامه به نام قلبی اطمأن به معنای قلبم اطمینان دارد یا قلبم مطمئن است بوده

در واقع هر قسمت از این برنامه شامل شرایط اجتماعی واقعی است که در آن مردی جوان اهل امارات به نام غیث اماراتی به کشورهای عمدتاً عرب رفته و در حالی که سعی می شود هویت او مخفی بماند، تمرکز اصلی بر روی کارهای خیر و کمک به دیگران است. فصل دوم این برنامه برای کاهش احتمال شناسایی قیس با تغییر لباس های وی همراه بود. شخصی که او را با نام غیث اماراتی می شناسیم می گوید که اسم واقعی اش این نیست و هدف از این نام مستعار «قرار دادن پیام بخشندگی در کیفی پر از شادی و امید و تلاش برای رفتن به سراغ نیازمندان در بسیاری از کشورهای جهان» بوده است.

غیث اماراتی (Ghaith Al-Emirati) در واقع خیری اماراتی و اجرا کننده یک برنامه به نام قلبی اطمأن به معنای قلبم اطمینان دارد یا قلبم مطمئن است بوده

غیث اماراتی (Ghaith Al-Emirati) در واقع خیری اماراتی و اجرا کننده یک برنامه به نام قلبی اطمأن به معنای قلبم اطمینان دارد یا قلبم مطمئن است بوده

غیث اماراتی (Ghaith Al-Emirati) در واقع خیری اماراتی و اجرا کننده یک برنامه به نام قلبی اطمأن به معنای قلبم اطمینان دارد یا قلبم مطمئن است بوده

تاکنون هیچ تصویری از غیث اماراتی و هویت واقعی او دیده نشده است و کسی اسم کاملش را هم نمی داند. مردم همواره در اینترنت دنبال پیدا کردن هویت واقعی غیث اماراتی هستند زیرا اکثر کسانی که در فعالیت های بشردوستانه و خیریه شرکت دارند معمولاً انسان های شناخته شده ای هستند. غیث اما می گوید که برای کار خوب نباید چهره ای وجود داشته باشد: «نیکی اصل اخلاق است. نیکی انسانیت است. ظاهر یا چهره می تواند ایده ی کار نیک را خراب کند». او در برنامه های خود به خانواده های فقیر و کم درآمد و یتیمان و بیوه هایی که شرایط زندگی دشواری دارند کمک مالی می کند.

برچسب‌ها
مطالب مرتبط
مطالب دیگر از همین نویسنده
دیجیاتو
۲۰ نظر

لغو پاسخ

  • من اسفند ۱۲, ۱۴۰۰

مگه امارات هم فقیر داره ؟.

  • عزیز میگه به فقیران کشور های عربی . مثل مصر و . خود غیث اهل امارات هست فروردین ۲۶, ۱۴۰۱

اگر در دنیا آرزوی بر خودم داشته باشم او آرزو دیدار تو است غیث

قیث جان تورو خدا یه روز بیا افغانستان منم واقعا خیلی خیلی به شدت پول لازمم😔 ۰۹۱۹۴۳۰۸۶۵۰

قیث جان تورو خدا یه روز بیا افغانستان منم واقعا خیلی خیلی به شدت پول لازمم ۰۹۱۹۴۳۰۸۶۵۰

سلام برادر غیث امیدوارم که حالتان خوب باشد من خانم ۳۴ساله هستم از بلوچستان ایران مزاحمتون میشم ،هم یتیم و همه بیوه هستم و دو فرزند دارم یه پسر و یه دختر .برادر به الله قسم که از قسم الله قسمی بالاتر نیست خیلی مشکل و گرفتاری دارم و همچنین مریضی های زیاد …اگه خواستید جوابمو بدید لطفاً به این شماره بهم زنگ بزنید ۰۹۱۸۴۰۸۲۳۴۵ الله حافظتان

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام بردار غیث . من برادری دارم که از بیماری که او را زمین گیر کرده رنج می‌برد و برای درمان نیازمند یاری شماست.ممنون میشم گوشه ای از لطف شما شامل حال برادرم شود.خودم معلول هستم و کاری از من بر نمی آید
۹۸۹۱۹۲۵۰۶۸۶۴+ صالح

سلام.غیث عزیز
تو چقدر خوبی پسر .خیلی مشتاقم پدر و مادرت را بشناسم . از نزدیک ببینم برای خدا چکار کردند که چنین فرزندی خداوند بشون عطا کرد .
من برای سلامتی تو دعا می کنم .زنده باشی عزیزم

سلام .عزیز دل .
امروز یکی دیگه از کلیپ هاتو دیدم .خداوند تو را همیشه پایدار نگهدارد . چقدر حالم بد بود بعد از اینکه فیلم تو را دیدم . گریه کردم و بعد چقدر حالم خوب شد .سلامت باشی غیث

  • شادی اردیبهشت ۲, ۱۴۰۱

سلام غیث حتما به ایران هم سفر کن چون فقیر زیاد داره و بعید میدونم دیگه وقت کنی به کشورهای دیگه بری تو عرب هستی و خوبی مثل علی عذاب که عراقی هست و به همه کمک میکنه
ای کاش ایرانیهای ثروتمند هم یاد بگیرند و کار خیر انجام بدن با مدرسه و مسجد ساختن فقط میخوان خودنمایی کنن
کاش دست چند تا فقیر رو می‌گرفتند تا کشور ما هم از فقیر تهی بشه

غیث جان سلام من اهل ایران هستم استان آذربایجان شهرستان اشنویه یک سرپناه میخوام که زن وبچه ام درامان باشن اجرکم عندالله.

سلام و درود به شما برادر غیث امیدوارم که همیشه موافق سربلند باشید،بنده یه دختر ۳۶ساله هستم که هم یتیمم و هم بیوه و دوتا بچه یه پسر یه دختر دارم .و با خانواده ام زندگی میکنم و اجاره نشین هم هستیم ،،،برادر حرفهای که الان می‌خوام بگم به ذات الله قسم که از قسم الله هیچ قسمی بالاتر نیست همه راست است،،،بنده حدود ۹سال پیش توسط یه افراد شرور و از خدا بی خبر تو شهرستان ایرانشهر تیر خوردم از ناحیه لگن پای راست که تیر داخل پام منفجر شد به خداوندی خدا نزدیک ۶سال فقط تو بیمارستان ها بستری بودم از این شهر به اون شهر با هزاران بدبختی و بیچارگی …الان پنج سانت پام کوتاه است …و زمانی که تیر خوردم وقتی افتادم رو اسفالت همه ای دندوندهام شکست به الله قسم از خجالتی نمیتونم یا برم خونه ای کسی و نه میتونم جلوی مهمونی یا کسی بشینم چون تا اگه کسی میبینه اولین سوالشون این است که چیزی مصرفی می‌کنی 😭به ذات الله قسم که از خجالتی میگم زمین دهن باز بکنه منو ببر داخلش .چون اگه من هر چی جوابشون رو بدم باور نمیکنن چون تو این زمونه فقط آدما دنبال یه نقطه ضعف هستن تا طرف رو رسوا بکنن ….الآنم از شما برادر غیث التماس میکنم خواهش میکنم یا هر کس دیگه ای که این پیامم رو میخونه بهم کمک بکنن تا مشکلم رو حل کنم به الله قسم خیلی سخته و زجر آور است تو این سن که آدم دندونهاش بیفته و در توانش نباش که درستشون بکنه و هر کسی یه حرفی پشت سر آدم بزنه بخدا قسم شب و روز ی نیست که اشکام نریزه …. از همه ای کسای که خدا بهشون داده التماس و خواهش میکنم که این مشکلمو رو حل بکنید ….. دیگه عرضی ندارم بجز سلامتی و سربلندی همه ای شما❤️🌹اگر کسی خواست کمکم بکند به این شماره ام بهم اطلاع بدن ۰۹۰۵۸۳۶۲۷۰۱. اجرکم عندالله

سلام بر برادر غیث.
شاید این پیام منو هیچ وقت نبینی اگر دیدی حتما بخون

برادر غیث من متاهل و یه بچه کوچیک دارم در حاشیه ای از شهر تهران زندگی میکنم مستاجر هستم و کارگر ساده هستم پول پیش خونم هم کمه اجاره خونه زیاد میدیم. قسط وام بانک دارم برادران همه میدونند که زندگی تو ایران خیلی سخت شده مثل من خیلیا هستند تو ایران که با مشقت فراوان زندگی کنند. ولی دیگه اوضاع زندگی من خیلی بده. اگه امکانش هست گوشه ایی از لطفت رو به من خانوادم هم نشون بده بلکه یکم از زخم های خوب بشه. واقعا اوضاع خیلی خراب شده.۰۹۳۵۵۷۱۱۵۱۲
شماره کارتم۵۰۲۹۰۸۱۰۵۷۱۵۲۰۸۰

Good brader iLavyo👍👍👌👌🙏🙏🌹🌹❤️❤️لاعربی انی فارسی

  • عبدالوحید تیر ۴, ۱۴۰۱

سلام و درود به شما برادر غیث امیدوارم که همیشه موافق سربلند باشید برادر غیث من متاهل از افغانستان هستم و بچه کوچیک دارم کلیپ هاتو دیدم .خداوند تو را همیشه پایدار نگهدارد بچه کوچیک دارم که بسیاری مریضی نااعلاج دارد داکتر های برایم گفت که امکان تداوی در کشور امریکا است اگر امکانش هست گوشه از لطف رو. به و خانوادم نشان بدهید ۰۷۷۷۸۴۷۰۹۱ نمبر واتسپ ۰۷۷۷۸۴۷۰۹۱ شماره کارت ۰۰۱۸۰۳۱۰۲۶۱۷۲۶۰

درود بر والدینت ات که فرزندی مثل تو را به دنیا آورد !

درود بر وپدر و مادرت غیث که همچو فرشته را به دنیا آورده آرزو دیدارت شاید در دنیا میسر نشود دعا میکنم در آخرت ببینم تان 🙏

چگونه در املاک و مستغلات ثروتمند شویم در ۳ مرحله ساده

بیشتر اوقات ، افرادی که از من این سؤالات را می پرسند ، از سنین پایین به آنها فکر کرده اند که پس انداز وسیله ای برای ثروتمند شدن است و اگر می خواستند سرمایه گذاری کنند ، باید از پول خود استفاده کنند. هر دوآن ها افسانه هستند زیرا من می خواهم در مورد پایه و اساسی درباره چگونگی استفاده ثروتمندان از بدهی برای ثروتمند شدن در املاک و مستغلات بحث و صحبت کنم – واینکه شما چگونه می توانید آن را انجام دهید

افسانه پس انداز به عنوان ابزاری برای ثروتمند شدن

آیا چیز بیشتری در این تصویر در مورد آموزش بچه ها درباره پول ، نمادین تر است؟

یا شاید اگر از نسل قدیمی تری بودید ، به این فکر می کنید

در این مورد شکی نیست ، از سنین کودکی به فرزندانمان ارزش پس اندازکردن پول را می آموزیم. یک سکه ذخیره شد. یک سکه به دست آورد ، “ما ناقوس را بصدا در می آوریم ، هوررااااا. و هنگامی که آنها کمی قدیمی تر هستند ، ما داستان های جادویی زیادی را با علاقه میشنویم. به فرزندان گفته می شود به اندازه کافی پس انداز کنید و تا زمانی که آماده بازنشستگی هستید میلیونر خواهید شد

البته ، ما به آنها درمورد تاریخچه نرخهای پایین بهره چیزی نمی گوییم

یا با گذشت زمان شاهد قدرت تورم برای بلعیدن ارزش پول هستیم ، به طوری که در زمان بازنشستگی میلیونر بودن بی فایده است

اینها حقایق مالی ناخوشایند هستند

به نظر می رسد که “دانش” پس انداز پول نامناسب است ، حتی اگر ثابت شود که اشتباه است ، هیچ راهی را برای شما به پیش نخواهد برد ، حتی امروز “کارشناسان مالیی” نیز پیدا می شوند که پس اندازکردن را به عنوان یک افسانه میلیونرشدن در می آورند

افسانه : برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات به پول نیاز دارید

طرف دیگر پس اندازکردن برای به دست آوردن ثروت است افسانه دیگری است که به شما می گوید برای سرمایه گذاری باید از پول خود ( مقدار زیادی از آن) استفاده کنید. این یک محصول فرضی از اعتقادی فرهنگی است که می گوید : بدهی بد است و پس اندازکردن خوب است. غالباً مردم می گویند سرمایه گذاری در املاک و مستغلات پر مخاطره است اما اگر می خواهید این کار را انجام دهید ، سعی کنید بدهی خود را تا حد ممکن پایین نگه دارید. از پول خود استفاده کنید و هر چه سریعتر بدهی هایتان را پرداخت کنید.هیچ چیز نمی تواند اشتباه تر از این باشد و این ناشی از عدم درک اساسی در مورد بدهی است که هم میتواند خوب و هم میتواند بد باشد

بیایید لحظه ای تعریف کنیم که منظورمن از بدهی بد و بدهی خوب چیست؟

بدهی بد پولی است که پول را از جیب شما خارج میکند یا می گیرد.این شما را فقیرتر می کند.این می تواند استفاده از بدهی کارت اعتباری برای خرید مواردی مانند لباس یا تلویزیون باشد و حتی می تواند وام مسکن برای خرید خانه شخصی خود شما باشد. به طور خلاصه ، اگر برای شما پول درست نمی کند، بدهی بد است

بدهی خوب داستان دیگری است ، و بیشتر مردم حتی نمی دانند که وجود دارد. بدهی خوب ، پول را ماه به ماه به جیب شما وارد می کند .ممکن است بپرسید “چگونه می تواند اینطور باشد؟” خوشحالم از سوالی که پرسیدید بیایید در مورد مفهومی بنام پول افراد دیگر صحبت کنیم

چگونه میتوان از بدهی خوب (پول افراد دیگر) برای ثروتمند شدن در املاک و مستغلات استفاده کرد

کسانی که موفق ترین سرمایه گذاران در املاک و مستغلات هستند می دانند که ، بهترین راه برای بازده بالا این است که اندکی از پول خود را در یک معامله داشته باشند. سرمایه گذاران ثروتمند املاک و مستغلات وقت خود را صرف یافتن بهترین معاملات می کنند و سپس آنها را به سایر سرمایه گذاران که مایل به استفاده از پول خود برای تأمین اعتبار معامله هستند ، ارائه می دهند. هنگامی که دریک ساختار مناسب قرار دارید ، پول افراد دیگر به یک سرمایه گذار در املاک و مستغلات اجازه می دهد تا یک ارزش را تأمین کند و خلق بازدهی بالا ، دارایی در جریان نقدی پول با مقداری اندک یا هیچ چیز

یک – یک معامله املاک و مستغلات با روند صعودی قابل توجهی پیدا کنید

کاری که مشاورین در شرکت املاک من و همکارانشان انجام می دهند این است که ساختمان های آپارتمانی پیدا می کنند که از کیفیت داستان فقیرانی که میلیاردر شدند بالایی برخوردار باشند. از آنجا که ارزش دارایی املاک و مستغلات برای فروش مانند یک آپارتمان از درآمد خالص عملیاتی (درآمد پس از هزینه) استوار است ، هر فرصتی برای افزایش درآمد خالص عملیاتی فرصتی برای دیدن بازگشت سالم است

برای مشاورین و همکارانشان در شرکت املاک من ، فاکتور ها و عوامل مختلفی می توانند به این امر کمک کنند. برای مثال

یک – صاحبخانه فعلی می خواهد واحدی را که پایین تر از نرخ بازار است اجاره کند

دو – چرخاندن و راه اندازی آن واحدها و افزایش اجاره می تواند درآمد خالص عملیاتی را به طرز چشمگیری افزایش دهد

سه – واحدهایی که دارای ماشین های لباسشویی و خشک کن ها ، و به خوبی آراسته و تزیین شده اند و دارای آسانسورهستند می تواند اجاره را به ۲۵ دلار تا ۵۰ دلار در هر ماه افزایش دهند. با تکثیر صدها واحد افزایش بزرگی در درآمد منفعلانه خود خواهید دید

چهار – اکنون تغییرات در بازار این کار را آسانتر می کند ، سودمندی از دریافت اجاره که یک فرصت بزرگ درآمدی است

دو – بسته بندی معاملات و پیدا کردن سرمایه گذاران که مایل باشند به شما پول دهند تا بخشی از آن معامله باشند

هنگامی که آنها برنامه تجاری محکمی را در دست گرفتند ، من و تیمم یک شخصیت حقوقی به نام ال ال سی برای املاک تشکیل می دهیم و دفترچه سرمایه گذاری را ایجاد می کنیم. آنها سپس به سراغ سرمایه گذاران رفته و با فروش سهام ال ال سی ، سرمایه مورد نیاز خود را از پول افراد دیگر برای خرید ملک جمع می کنند. پس از ایمن کردن دارایی ، آنها طبق برنامه خود عمل كرده و همچنین تخصص قابل توجهی در مدیریت خود را بهمراه می آورند.در حال حاضر ، این داستان فقیرانی که میلیاردر شدند شرکت و سرمایه گذارانش از بازده خوب و درامد دارایی برخوردار می شوند ، زیرا آنها فقط دارایی های با جریان نقدی خریداری می کنند. این اغلب می تواند دو برابر باشد. اما این همان چیزی است که طرز تفکرثروتمندان را از فقیران جدا می کند

سه – تسهیلات مجدد از دارایی ، پولتان را که پس داده شد ، دوباره آن کار را انجام دهید

هنکامی که ملک یا دارایی طبق برنامه کسب و کارتان تا حد قابل ملاحظه ای ارزشش بالا رفت ، طی یک دوره سه ساله بگویید ، شرکت من و تیممان از تسهیلات مجدد از دارایی دوباره استفاده می کند ، به تمام سرمایه گذاران مبلغ اصلی سرمایه خود را پس میدهید ، بازگشت سخاوتمندانه به آن سرمایه و هنوز هم در ساختمانی تملک می کند که هر ماه پول نقد در آن جریان دارد و زیبایی برای من و تیمم این است که این ثروت را با اندکی سرمایه و سرمایه گذاری افراد دیگر به دست می آوریم. بنابراین بازده آن ازاین طریق کلا بیشتر است. در این مرحله ، من و سرمایه گذارانم از درآمد بدون هیچ پولی یا مقدار کمی از آن در معامله لذت می بریم. این بازگشتی بی نهایت و نامحدود است. به همین دلیل است که چرا ترامپ بدهی ها را پس انداز یا حفظ می کند

هر کس (از جمله شما) می تواند بیاموزد که چگونه در املاک و مستغلات ثروتمند شود ، خبر خوب این است که می توانید همانطور که در بالا بیان کردم سرمایه گذاری کنید. ممکن است که در ابتدا برای ساختمانهای بزرگ سرمایه گذاری نکنید ، اما می توانید کم کم رشد پیدا کنید. شما هم می توانید با تفکری متفاوت درباره پول ، افزایش هوش مالی ، کارتان را از امروز آغاز کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.