لزوم استفاده از راهکارهای نوین


-->

معلّم نمونه

آموزش خوب وسامان یافته زمانی اتفاق می افتد که معلم طرح درس وبرنامه ای دقیق داشته باشدتا کلاسی خلاق و پویا ونیز سرشار از نشاط به بار آید. معلم بایستی پیش از ورود به کلاس برنامه درسی خود را آماده کرده و بداند که هدف های رفتاری ازدرس آن روزچیست ، چه می خواهد انجام دهد و درس را چگونه می تواند ارائه کند و با چه شیوه ای ، دانش آموزان را تحرک وتمرکز بخشدو آنها را در بحث های گروهی وکار های جمعی شرکت دهد تا کلاس درس نه تنها خسته کننده نباشد، که منبع انرژی والهام بوده و فراگیر را به هدف های آموزشی مورد نظر سوق دهد.

طرح درس ، سامان بخشی تدریس و هدایت امور آموزش است لذا معلم باید بکوشد با خلاقیت وابتکار از روشی در تدریس استفاده کند که دانش آموزان، این گنجینه های اجتماع به علم آموزی هر چه بیشتر تشویق و برای جامعه آینده تربیت شوند . لذا استفاده از شیوه های نو از قبیل یادگیری از طریق همیاری (طرح معلم یار) ، شیوه نمایشنامه ای ، روش بحث گروهی و. در این راستا و ضرورت امروزین می باشد.

دوره ابتدایی از جذاب ترین دوره های تحصیلی هر انسان است ، شاید بتوان گفت هیچ کس نمی تواندروز اول مدرسه و خاطره واهمیت آنرا انکار کند و معلم کلاس اول کسی است که نام او از اذهان پاک نمی شود .امید است با عنایت به آخرین یافته های بشر درشناخت اهمیت این گروه سنی و درک نقش و اهمیت فزاینده روانشناسی رشد ویادگیری درکودکان ، سیستم آموزشی کشور ما به دوره ابتدایی بهای بیشتری داده وبداند که هرقدر در این زمینه سرمایه گزاری شود،به همان میزان نسل ونسل های بعدی مسئولانه تر وداناتر با خانواده و جامعه خود تعامل خواهند داشت . آیا این همان هدف پیش بینی شده (پیشگیری ازجرم خیزی و. ) برای قوه قضاییه درقانون اساسی کشورمان نیست وآیا بهتر نیست این قوه وزین بخشی از بودجه خود را بامشارکت آموزش وپرورش دراین بخش سرمایه گزاری- آنهم پربازده و پرسود - نماید؟

همکاران عزیز شاغل در مقطع ابتدایی نیک می دانند که با استفاده از روش های جدید و تلاش مضاعف می توانند هم در خدمت اهداف پیش بینی شده در سیستم آموزشی بوده و هم از شادابی در محیط کارخود لذت ببرند.دیگر زمان آن گذشته است که همانند روش های سنتی ،معلم لزوم استفاده از راهکارهای نوین تنها سخنران کلاس ( روش معلم محور )باشد ودانش آموزتنها گوش داده و مسائل وموارد خواسته شده در کتاب را حل کند،بلکه می توان با شرکت دادن فراگیران در بحث و استفاده از شیوه کار گروهی ، بر فرایند یاددهی –یادگیری در کلاس موجب اثرمتقابل و مضاعف گذاشته وباعث آشکارسازی توانایی ونبوغ وتبلور استعداد های دانش آموزان گردید.پس معلم باید روش های گوناگون تدریس را بکار گرفته و در هر موقعیتی از روش مناسب آن استفاده کند.

از روش های جدید تدریس می توان به یادگیری از طریق همیاری،شیوه نمایشنامه ای وبحث گروهی در مقطع ابتدایی اشاره کرد.

روش همیاری: در این روش معلم به دانش آموزان فرصت می دهد تا به صورت گروهی وهمیاری مطلبی را یاد بگیرند،در هر گروه تعدادی دانش آموز نا همگن قرار می گیرندو فعالیت می کنند.همبستگی و مسئولیت فردی، مشارکت در بحث و دو طرفه بودن پردازش بین شاگرد و معلم، کلاس را از یکنواختی خارج می کند. در این روش فعالیت ذهنی دانش آموزان سبب می شود که بتوانند در موقعیت های گوناگون ،ارتباطات و تقسیم کار موفق باشند.گروه های لزوم استفاده از راهکارهای نوین لزوم استفاده از راهکارهای نوین ناهمگن که توانایی ها ،استعداد های مختلف و نیز اطلاعات ناهمسان دارند،شکل می گیردو این تفاوت های فردی باعث کار آمدی هر چه بیشترگروه ودر نتیجه یادگیری می شود. در ابتدا معلم در باره ی اهداف درس و انتظاراتی که از دانش آموزان دارد ، با آنان صحبت می کندوسپس به آنان زمان لازم داده می شودکه روی مطالب ویا فعالیت هایی که در اختیار آنها گذاشته می شود کار کنند و بالاخره نتیجه کار گروه ها توسط خود آنان به نمایش گذاشته می شود و در آخر معلم به ارزشیابی کار آنها می پردازد و نیز ممکن است که از گروه ها در این زمینه کمک گرفت یعنی خود گروه ها به ارزشیابی کار خود بپردازند.

بطور مثال دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شکل مستطیل را می شناسند وبا تعریف محیط نیز آشنا شده اند ومحیط چند ضلعی ها را محاسبه کرده اند.معلم با رسم شکل مستطیل روی تخته از گروه ها می خواهد که بگویند محیط آن چند می شود؟ گروه ها به تفکر و مشورت می پردازندو بعد از زمان منطقی چنین پاسخ می دهند،رسول ؛ نماینده گروه اول می گوید:اندازه طول چهار ضلع را با هم جمع می کنیم نماینده گروه دوم؛ محمد رفیع، اینگونه توضیح می دهدکه چون در مستطیل ضلع های روبرو با هم برابرند پس یک طول و یک عرض را با هم جمع و جواب را در دو ضرب می کنیم . پس اینگونه با مشارکت دانش آموزان از اندازه گیری محیط به صورت ابتدایی جمع اضلاع ، به فرمول آن که هدف درس بودرسیده و دانش آموزان با تفکر و مشورت راه ساده تر را پیدا کردند.

روش بحث گروهی: مثلا معلم از دانش آموزان می خواهد در مورد تصویر های تمرین مورد نظر(شناخت مفهوم مصرف واسراف) بحث کنند بعد از زمان معین نیلوفر در مورد تصویر اول می گوید:شیر آب را محکم می بندیم . ثمین بستن شیر آب را هنگام مسواک کردن پیشنهاد می دهد و فاطمه در مورد تصویر سوم به خاموش کردن لامپ های اضافی اشاره می کند.در پاسخ سوال معلم از نتیجه ی بحث ،هر یک با زبانی اسراف را نکوهش می کنند و فاطمه با زیرکی به آیه شریفه (کلوا واشربوا ولا تسرفوا)استناد می کند و اینگونه بحث به اسراف نکردن ومصرف صحیح که هدف درس بود ، ختم می شود.

روش نمایش نامه ای: این شیوه نیز در مقطع ابتدایی بسیار مفید و موثر می باشد.در این روش دو یا چند دانش آموز مطلبی را به نمایش در می آورند بدون اینکه نیازی به مهارت بازیگری باشد.از امتیازات این روش اینست که دانش آموزان با نمایش وبازیگران ارتباط عاطفی برقرار می کنند.دقت و تمرکز حواس به حداکثر می رسدو یادگیری بهتر صورت می گیرد.ضمن اینکه این روش برای تقویت اعتماد به نفس و مقابله با کمرویی بسیار مفید است. حسن دیگر این روش آن است که موجب شادی وانبساط خاطرورغبت افزایی می شود.

به طور مثال دانش آموزان در درس "بخوانیم" می خواهند با اختراع تلفن و فواید آن آشنا شوند ،سارا با اجرای نمایش در کلاس نشان می دهد که استفاده ی بیجا ازتلفن و اشغال نگهداشتن آن چه اتفاقاتی را ممکن است به بار آورد.سارا می خواهد به اورژانس زنگ بزندولی تلفن آنجا توسط یک فرد بیکارو بی فکراشغال است و. بعد از اجرای نمایش هر یک از دانش آموزان جمله ای می گویند:تلفن را اشغال نکنیم،برای کار های مهم از آن استفاده کنیم و. .

واینگونه نیل به غایت درس ونهایت تعلیم فراهم می گردد.

آری معلم با روش های تدریس نوین درس را با زندگی عجین می سازد پس باید با بالا بردن سطح علمی خود ،جهت ارتقای سطح دانش آموزان بکوشد.

لزوم حل مسائل آموزش و پرورش با رویکرد دانش‌بنیان

مدیرعامل مؤسسه علمی و آموزشی رزمندگان گفت: اگر بتوانیم مسائل آموزش و پرورش را با رویکرد دانش‌بنیان رفع کنیم جهشی در آموزش و پرورش اتفاق می‌افتد.

لزوم حل مسائل آموزش و پرورش با رویکرد دانش‌بنیان

به گزارش گروه اجتماعی یکتا ، رویداد ملی ستاپ (سکوی تحول آموزش و پرورش) با تفکر ارائه راهکارهای نوین و خلاق تربیتی، پژوهشی و آموزشی و همچنین با هدف حمایت از افراد، تیم‌های نوآور و استارتاپ‌های فعال این حوزه در راستای حل چالش‌های موجود در زیست‌بوم تعلیم و تربیت برگزار شد.

مرتضی فاطمی‌نژاد مدیرعامل مؤسسه علمی و آموزشی رزمندگان در این مراسم گفت:‌ رویداد ملی تا ثریا اقدامی است که بسیج انجام داده که کار خوبی است. رهبر انقلاب اسلامی پس از ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفتند آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند بار سند را به دوش بکشد و دستگاه‌ها باید به کمک آیند و بر همین اساس دستگاه‌ها باید وارد عمل شوند.

وی افزود:‌ وظیفه مجموعه بسیج مستضعفین در حوزه‌های مختلف، ظرفیت‌سازی است و باید در راستای ارزش‌های انقلاب اقدام کنند. بسیج در چند سال اخیر از تمام ظرفیتش جهت کمک به ارائه محتوا برای آموزش و پرورش اقدام کرده است و باید با مردمی‌سازی و همچنین بسیج کردن مردم، کار به میدان آوردن را انجام دهد و در همین راستا حل مسائل نظام تعلیم و تربیت را به دست مردم بسپاریم که اگر در این زمینه اقدامی نکنیم جز شعار چیزی باقی نمی‌ماند.

فاطمی‌نژاد ادامه داد: ستاپ جایی است که افراد با راه‌حلی فناورپایه و نوآورانه‌ای وارد میدان می‌شوند. در روز رویداد می‌بینید که رویکرد نوآورانه وجود دارد و با خلاقیت فردی، هر شخصی می‌تواند مشکلات انبوه در نظام آموزش و پرورش را تا حدی حل کند.

وی با بیان اینکه متولیان رسمی آموزش را خبر کردیم و گفتیم باید تمام لزوم استفاده از راهکارهای نوین لزوم استفاده از راهکارهای نوین معاونت‌ها همکاری را بپذیرند، افزود: اگر بتوانیم مسائل آموزش و پرورش را با رویکرد دانش‌بنیان رفع کنیم جهشی در آموزش و پرورش اتفاق می‌افتد.

مدیرعامل مؤسسه علمی و آموزشی رزمندگان افزود: مؤسسه علمی رزمندگان به عنوان عضو بسیار کوچک به کمک وزارتخانه آمده و امیدواریم بتوانیم با سیاست‌گذاری مجلس به حل لزوم استفاده از راهکارهای نوین مسائل کشور به دست مردم کمک کنیم.

اوراق گام و برات الکترونیکی، راهکاری بهینه برای تامین سرمایه و گردش واحدهای تولیدی

رییس هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: اوراق گام و برات الکترونیکی، راهکاری بهینه برای تامین سرمایه و گردش واحدهای تولیدی است.

اوراق گام و برات الکترونیکی، راهکاری بهینه برای تامین سرمایه و گردش واحدهای تولیدی

-->

عباس شفیعی در دیدار با فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی قزوین و معاون اقتصادی استاندار قزوین که محمدنور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک کشور نیز حضور داشت، روش های نوین تامین مالی غیر تسهیلاتی از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی را راهکاری ارزان، کارآمد و بهینه برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: در راستای حمایت از اقتصاد استان قزوین، تمامی منابع بانک ملی استان در خود استان مصرف شده است.

محمدنور آزادی نیز ضمن تشریح شرایط اقتصادی روز و سیاست های کلان بانک مرکزی بر تعهد بانک ملی ایران نسبت به حمایت از فعالان اقتصادی از طریق ابداع راهکارهای متنوع و هماهنگ با نیاز های کشور تاکید کرد.در این دیدار، پرسش های حاضران از سوی مدیران عالی بانک پاسخ داده و در راستای اشاعه استفاده از لزوم استفاده از راهکارهای نوین ابزارهای مالی نوین مقرر شد جلسات آموزشی مستمری با حضور فعالان اقتصادی برگزار شود.سرمایه انسانی، مهترین نقطه قوت بانک استرییس هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین در همایش بررسی عملکرد اداره امور شعب قزوین این بانک گفت: سرمایه انسانی، مهترین نقطه قوت بانک ملی ایران است.

عباس شفیعی در ملاقات با همکاران اداره امور شعب قزوین با تشریح وضعیت جاری بانک، از واژه ناترازی نقدینگی به عنوان واژه ای جدید اما آشنا در ادبیات بانک یاد لزوم استفاده از راهکارهای نوین کرد و ضمن تاکید بر اینکه سرمایه انسانی مهترین نقطه قوت بانک ملی است، گفت: اطمینان دارم چالش ناترازی بانک با همت همکاران رفع می شود.وی اظهار کرد: اداره امور شعب استان قزوین با برخورداری از ظرفیت های بالای استان در بخش های صنعت، دانشگاهی، گردشگری و کشاورزی می تواند جزء استان های سرآمد بانک در دستیابی به شاخص ها و اهداف عملکردی باشد.وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک بیان کرد: از همکاران انتظار می رود با ارتقاء دانش خود در زمینه فناوری و دانش های روز، در جهت استفاده بهینه از بسترهای فناوری و ارتقای بانک کوشا باشند.

محمدنور آزادی نیز منابع انسانی را با ارزش ترین سرمایه های بانک ملی ایران عنوان و اظهار کرد: گفت و گو و تبادل نظر در سطوح مختلف سازمان موجب شفافیت و زمینه ساز بهبود عملکرد سازمانی است. وی ضمن معرفی راهکارهای رفع ناترازی و خروج از زیان، اهمیت شناخت، معرفی و بکارگیری محصولات نوین جذب منابع و ابزارهای تامین مالی توسط همکاران را ضروری عنوان کرد و گفت: دغدغه مدیران عالی بانک معیشت و انتظارات رفاهی همکاران است و عزم جدی برای رفع این نگرانی ها به رغم تمامی محدودیت ها وجود دارد.

همچنین رییس اداره کل بانکداری خرد و لزوم استفاده از راهکارهای نوین لزوم استفاده از راهکارهای نوین کسب و کارهای کوچک و معاون اداره کل خارجه به پرسش های همکاران پاسخ دادند.در این سفر، از تعدادی مجموعه های اقتصادی و تولیدی بازدید به عمل آمد

ارائه خدمات مبادله و نگهداری رمزارز توسط یکی از بزرگ‌ترین بانک‌ها در جهان

یونیون بانک فیلیپین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان روز گذشته از آغاز ارائه خدمات مرتبط با رمزارز و مبادله ارز دیجیتال به مشتریان خود به‌صورت کاملاً رسمی و قانونی خبر داد. UnionBank یکی از بزرگ‌ترین بانک‌ها جهان محسوب شده و حضور رسمی آن در صنعت رمزارزها یک واقعه مهم توصیف می‌شود.

یونیون بانک که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان محسوب می‌شود، روز گذشته با انتشار یک بیانیه رسمی از آغاز چند برنامه آزمایشی برای نگهداری رمزارز بیت کوین و ارائه خدمات مبادله رمزارز به برخی مشتریان منتخب خبر داده است.

یونیون بانک فیلیپین و آغاز عرضه خدمات مبتنی بر رمزارز و ارزهای دیجیتال

خدمات جدید سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارز این بانک فیلیپینی با همکاری شرکت فناوری Metaco محقق شده است. این شرکت سوئیسی به طور خاص در حوزه ارزهای دیجیتال و فناوری زیرساختی آن‌ها یعنی بلاک چین فعالیت دارد.

به‌واسطه این همکاری UnionBank فیلیپین قرار است خدمات ارز دیجیتال خود را بر روی پلتفرم Harmonize شرکت Metaco راه‌اندازی کند. البته لازم به ذکر است که همکاری‌های بین این دو از ابتدای سال ۲۰۲۲ آغاز شده است.

UnionBank اولین بانک فیلیپین با مجوز ارائه خدمات رمزارز

یونیون بانک با مجوز رسمی و نظارت بانک مرکزی فیلیپین ( BSP ) توانسته طی چند سال گذشته در صنعت رمزارزها فعالیت داشته و بررسی‌های گسترده در این حوزه انجام دهد. به‌عنوان‌مثال این بانک بزرگ در سال ۲۰۱۹ توانست یک رمزارز پایدار متمرکز بر خدمات پرداخت عرضه کند که به پشتوانه ارز ملی کشور فیلیپین صادر شده بود.

یونیون بانک فیلیپین و آغاز عرضه خدمات مبتنی بر رمزارز و ارزهای دیجیتال

هنری آگودا، مدیر ارشد فناوری و تحول در اقتصاد بانک UnionBank ، اعلام کرده است که شرکت متاکو نقش مهمی در اهداف این بانک برای ارائه خدمات مشتری‌محور در فیلیپین برعهده داشته است. وی همچنین خاطرنشان کرد که یونیون بانک یکی از اولین پذیرندگان قانونی رمزارز در این کشور بوده و اظهار داشت:

ما مفتخریم که یونیون بانک می‌تواند در ارائه خدمات نوین پیشتاز باشد، حالا به اولین بانک در کشور تبدیل شده‌ایم که به‌صورت رسمی و قانونی خدمات مرتبط با نگهداری رمزارز و مبادله ارز دیجیتال را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

در همین رابطه بخوانید:

این خبر در حالی منتشر شده که تنها چند روز قبل رئیس‌جمهور فیلیپین بر اهمیت و لزوم لزوم استفاده از راهکارهای نوین استفاده از فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری دیجیتال و همچنین تراکنش‌های مالی تأکید کرده بود.

بازدید سرزده رییس اداره بهزیستی شهرستان آمل از مراکز مثبت زندگی تحت نظارت

بازدید سرزده رییس اداره بهزیستی شهرستان آمل از مراکز مثبت زندگی تحت نظارت

اسفندیاریان رئیس بهزیستی شهرستان آمل از مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی شهرستان آمل بصورت سرزده بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان آمل؛ اسفندیاریان رییس اداره بهزیستی شهرستان آمل ضمن بازدید از بخش های مختلف مراکز مثبت زندگی، نحوه عملکرد آن مرکز در خدمت رسانی به جامعه هدف را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و راهکارهای های لازم برای بهبود کیفی خدمات به جامعه را بیان نمود.
وی خاطر نشان کرد: سازمان بهزیستی تلاش نموده تا با جانمایی متوازن جغرافیایی مراکز مثبت زندگی در سطح کشور و با اتخاذ رویکردهای نوین مددکاری اجتماع محور و مددکاری خانواده محور، زمینه ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات اجتماعی ارائه شده به جامعه هدف این سازمان را فراهم نماید.

رییس اداره بهزیستی شهرستان آمل توجه به مناسب سازی مراکز، نحوه ارائه خدمات الکترونیک و برخط، حضور مسوول فنی و مددکاران و نحوه وکیفیت ارائه خدمات به مددجویان و معلولان تحت پوشش و لزوم اشرافیت مددکاران بر دستورالعمل های به روز سازمان و . امری ضروری و مهم دانست.

بهزیستی مازندران بهزیستی مازندران بهزیستی مازندران بهزیستی مازندران بهزیستی مازندراناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.