تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت


شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

مطالبه خسارت از شهرداری

مطابق قوانین مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای اشخاص ایجاد گردیده است، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. شهرداری نیز از این قاعده مستثناء نبوده و چنانچه سبب آسیب به اشخاص گردد، مسئول جبران خسارت وارده می باشد و افراد می توانند جهت مطالبه خسارت از شهرداری در مرجع صالح اقامه دعوا نمایند.

شرایط اثبات ورود زیان برای مطالبه خسارت از شهرداری

برای صدور حکم به پرداخت خسارت از سوی شهرداری وجود موارد ذیل ضروری است

1-ضرر باید مستقیم باشد.

2-باید شخصی باشد(یعنی کسی که دعوا اقامه می نماید و ادعای خسارت می کند، باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد).

3-ضرر می بایست در نتیجه لطمه ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده است به وجود آمده باشد.

4-ضرر نباید قبلا جبران شده باشد.

5-ضرر باید قابل جبران باشد.

مسئولیت شهرداری به سبب اقدامات کارمندان

چنانچه کارمندان شهرداری یا موسسات وابسته به آنان در حین انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی را به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشد؛ چنانچه این خسارت به سبب عمل آنان نباشد و نقص وسایل ادارات و موسسات سبب ورود خسارت گردد در این صورت شهرداری مسئول جبران ضرر و زیان می باشد.

حال اگر تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به صورت توامان سبب ورود خسارت به اشخاص را فراهم کرده باشد، هر دو مسئول جبران ضرر و زیان می باشند.

مسئولیت کارفرمایان به سبب انجام وظیفه کارگران در حین انجام کار

چنانچه به سبب فعل کارگران شهرداری در زمان انجام وظیفه خسارتی به اشخاص وارد گردد، کارفرما مسئول جبران خسارت وارده می باشد مگر اینکه در مرجع صالح مشخص گردد که کارفرما تمامی احتیاط های لازم را اعمال می کرد بازهم جلوگیری از ورود زیان امکان پذیر نبود؛ شهرداری می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته مراجعه نماید.

مسئولیت شهرداری در قبال اشخاص ثالث علی رغم واگذاری به پیمانکار

چنانچه شهرداری عملیات اجرایی را به پیمانکار محول نماید و اقدامات پیمانکار سبب ورود خسارت به اشخاص گردد، مانع مسئولیت شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نمی باشد و شهرداری موظف به جبران ضرر و زیان های وارده می باشد .

مسئولیت شهرداری نسبت به خسارت وارده به شهروندان در فرض تقصیر پیمانکار

چنان چه شهرداری عملیات عمرانی را به شرکت های پیمانکاری بسپارد و پیمانکار نکات ایمنی را رعایت نکرده و سبب ورود زیان به اشخاص گردد، این موضوع رافع مسئولیت شهرداری نمی باشد و شهرداری موظف به جبران ضرر و زیان وارده است .

مسئولیت شهرداری به جبران خسارت به سبب سقوط درختان در معابر عمومی

از آن جا که شهرداری مکلف به رفع خطر از اماکن عمومی می باشد، چنان چه سقوط درختان در معابر عمومی سبب ورود خسارت به افراد گردد و تقصیر شهرداری در مرجع صالح احراز گردد، شهرداری موظف به جبران خسارت وارده می باشد . اما چنان چه درختان به واسطه قوه قاهره مانند طوفان سقوط کنند، خسارت وارده قابل انتساب به شهرداری نمی باشد.

مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معابر عمومی

در صورت حفر گودال در معابر عمومی، شهرداری موظف به نصب علائم هشدار دهنده در معابر عمومی و محل گذر اتومبیل ها می باشد، در صورت عدم رعایت مقررات قانونی ، شهرداری مسئول جبران ضرر و زیان وارده می باشد .

مسئولیت شهرداری به سبب تصرف غیرقانونی در املاک

چنان چه شهرداری در جهت اجرای طرح های عمرانی خود اقدام به تصرف غیرقانونی در اراضی و املاک اشخاص خصوصی نماید و سبب ورود زیان به شهروندان گردد، شهرداری مسئول جبران خسارات می باشد .

مسئولیت شهرداری به سبب وجود نخاله در اتوبان

چنان چه به سبب وجود نخاله در اتوبان خسارتی به وسائل نقلیه وارد گردد یا موجب تصادفات رانندگی شود، شهرداری مسئول جبران خسارت وارده می باشد

نحوه رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از شهرداری

ابتدائا خواهان جهت مطالبه خسارت و احراز تقصیر شهرداری می بایست دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید، خواهان می تواند به استناد رای دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت وارده را از دادگاه عمومی درخواست نماید .

در صورت عدم احراز تقصیر شهرداری از سوی دیوان عدالت اداری ، ذی نفع می تواند نسبت به حکم صادره در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض نماید .

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیون در صورت احراز تمکن مالی ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می باشد، همچنین براساس قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، ایفاء تعهدات از سوی شهرداری مستلزم تامین اعتبار در بودجه می باشد و تا زمان تعیین بودجه در خصوص پرداخت محکوم به، خسارت تاخیر تادیه از سوی ذی نفع قابل مطالبه نمی باشد .

نحوه اجرای رای مطالبه خسارت از شهرداری

با تعیین میزان خسارت وارده از سوی دادگاه عمومی، شهرداری موظف به پرداخت خسارت می باشد. چنان چه شهرداری از پرداخت خسارت اجتناب نماید، طبق قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.شهرداریها مکلفند وجوه مربوط تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق جرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. البته رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری درخصوص تصدیق ورود خسارت توسط شهرداری برای دادگاه عمومی لازم الاتباع نمی باشد .

تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت

همه چیز درمورد بلاکچین Blockchain

مکان بازار فارکس

کتاب آموزش فارکس

newyear

ارتقای مهارت معامله

دیدگاه خود را بنویسید

سلام متاسفانه در اموزش دستورات فقط به توضیح معنی دستور اکتفا شده نکته مهمتر چگونگی ثبت میباشد یعنی در کدام بنجره وارد بشیم و ثبت رو انجام بدیم مراحل ثبت

برای اینکه بتونم درکش کنم پنج بار خوندمش مرسی

در استاپ لاس متحرک، زیان را 20 پیپ در نظر گرفته اید، مگر برای زیان 20 پیپ قیمت از 90.80 به 90.802 تغییر نمی کند؟ چرا قیمت استاپ لاس را 91.00 در نظر گرفته اید؟

لطفاً اشتباه تایپی در این قسمت مقاله رو بر طرف کنید،
تو این قسمت توضیح Buy limit ,داده شده اما نوشته شده Buy stop،
ممنون از پیگیری شما

ممنون از تذکر شما
اصلاح شد

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت

سلام.صاحبخانه بخاطر اذیت و آزار شروع به فحاشی کرد و ما فیلم گرفتیم.ایا در دادگاه حکمی دارد؟

سلام. بله توهین جریمه نقدی داره.

با سلام و احترام
چند وقت پیش دعوامون شد و من و برادرم رو تعداد زیادی با چاقو زدن و ما همون شب شکایت تنظیم کردیم و قانونی همه چیز رو بردیم جلو تا جایی که زننده چاقو متهم شناخته شد و خودش رو هنوز معرفی نکرده و پدرش رو جلو انداخته حالا پدر کسی که به ما چاقو زده حالا از ما شکایت کرده به جرم تهدید به قتل در حالی که ما رفتیم کلانتری هم نوشتیم شکایت رو قبول نداریم و اعاده ی حیثیت میکنیم هنوز نه پرونده ی ما نه اون دادسرا نرفته،تکلیف و حق با کیه؟
مامور کلانتری میگفت که شکایت اون طرف تو دادگاه سوری حساب میشه

سلام وقت بخیر. مدارکی نداشته باشه رد میشه.

سلام بنده در یک پیج زیر پست ادمین به ادمین گفتم که شما منو فریب دادین و حقه بازی کرذین البته که مدرک هم دارم که به من دروغ گفتن و بازی دادن
و بعد یه شخصی امد پی وی که واقعا اینجور من بازهم حرفمو براشون تکرار کردم من صدای ادمین اون پیجم دارم همراه اسکرین شات بعد ادمین شروع کرد به تهدید که میندازمت زندان و که تهمت زدی بهم و من گفتم تهمتی نبوده واقعیت رو گفتم مدرک دارم رفت و بعد چند ساعت باز پیام داد که بدون اجازم رفتی تو پیج فالورم و بهش پیام دادی که من اینکارو نکردم ازت شکایت میکنم و منو دراصل داشت میترسوند زنگ زد بهم گفت ازت شکایت میکنم باز … منم گفتم برو شکایت کن و کمتر مزاحمم شو میخواستم بپرسم من مجرم هستم من با ایشون سر هزینه کلاس انلاین توافق کردم و ایشون به ماه نکشیده مبلغ رو ۲ برابر کردن و گفتم که منو فریب دادین حالا میگه چرا تو پیج ما زیر پستمون ازمون انتقاد کردی و….

سلام وقت بخیر. بله اگر ثابت بشه شما پیام دادی، مصداق افترا و نشر اکاذیب هستش.

سلام یه اقایی همش مزاحم من اشناهامه تهدیدمیکنه که میکشمتون و ابروتونو میبرمو اینا امنیت ندارم سه چهار ماهه هروز جلو در خونه ماست من هنوز ۱۸سالم نشده ۳ ماهه دیگه مونده امکانش هست خودم شکایت کنم خانوادمو دخالت ندم

سلام بله میتونید شکایت کنید.

سلام و احترام مدتیست زنم به بهانه هایی خونه رو ترک کرده و دو کودکم رو برده خونه پدرش به دروغ گفته من کتکش زدم. بعد از آن از طرف هرسه برادرش تهدید به مرگ میشم… چون حضوری بوده مدرک و شاهدی ندارم آیا این تهدیدات قابل پیگیری هست؟

سلام شکایت تهدید جواب نمیده. بهتره دادخواست الزام به تمکین بدین.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

گروه وکلای آپادانا در بخش‌های، حقوقی، کیفری، ملکی، ثبتی، بین المللی و دیگر امور حقوقی با ارائه مشاوره حقوقی، قبول وکالت و ارزیابی پرونده‌ها، موکلین را از روند رسیدگی، درصد موفقیت و شرایط کلی پرونده آگاه می سازد. همچنین برای افرادی که نیازمند تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی هستند متون مورد نظر را توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری ارائه می‌دهد. این خدمات به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می شود تا متقاضیانی که کمبود وقت، کمبود بودجه و یا دوری مسافت را دارا هستند نیز بتوانند از این خدمات استفاده مناسب نمایند.

اطلاعات تماس :

آدرس : تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان گلبرگ، ساختمان گلستان، طبقه ۳ واحد شرقی، واحد ۱۱۲

استفاده از توقف ضرر عقبی

این مقاله به 5 مرجع اشاره می کند که می توانید در پایین صفحه بیابید.

برای کسب سود و به حداقل رساندن ضرر، یادگیری نحوه استفاده از استاپ ضرر مفید است!
توقف ضرر یک مکانیسم خودکار برای سفارش فروش اوراق بهادار است. به عنوان مثال، اگر واحدی را به ارزش 100 می‌خرید و نمی‌خواهید در معرض خطر از دست دادن پول زیادی در سقوط بازار سهام قرار بگیرید، ایده خوبی است که قیمت نهایی را تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت در فروش تعیین کنید تا محدود شود. ضررهای شما این محدودیت را می توان روی 10% یا 15% تنظیم کرد تا در صورت کاهش قیمت سهام به 90 یا 85، اوراق بهادار به طور خودکار فروخته شود.

راه پله

    1 به عنوان یک روش، باید توجه داشت که استاپ لاس دارای دو ویژگی مثبت و منفی است. اولاً، درخواست برای اوراق بهادار با نوسان زیاد دشوار است. اگر سهام به طور مکرر 5% یا بیشتر در عرض یک هفته جابه‌جا شود، و توقف ضرر بسیار نزدیک به قیمت فعلی باشد، حتی اگر نمی‌خواهید بفروشید، ممکن است یک فروش اجباری رخ دهد. در چنین شرایطی حد حدود تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت 20 درصد یا بیشتر مناسب تر خواهد بود. در مورد نکات مثبت، اگر به هر قیمتی باید از سرمایه خود محافظت کنید و قیمت باید منفی شود، فروش یک سیستم ضروری برای محافظت از خود تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت است. Dies wird sicherlich einen Verlust von 10% garantieren, aber wenn der Preis einbricht, haben wir viel Geld gespart.Oft wachsen die Aktien und fallen dann in vorhersehbarer Weise - wenn das Umfeld günstig ist und ein Unternehmen wächst und gute Gewinne erzielt, steigen die Aktienkurse همیشه بیشتر. از سوی دیگر، اگر وضعیت وخیم باشد و زیان وارد شود، کاهش قیمت ها می تواند ماه ها یا سال ها طول بکشد و ارزش شرکت را از بین ببرد.

2 برای سود بردن از روندها، از توقف ضرر یا توقف ضرر موبایل استفاده می شود. این یک رویکرد فعال تر برای قیمت گذاری و عملکرد سهام است و هدف آن افزایش سود و به حداقل رساندن زیان است.

آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر

حد ضرر متحرک Trailing Stop تریلینگ استاپ

شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته‌ باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) البته که می‌شد.

اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد‌ ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص می‌شود.

حد‌ ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ چیست و چه کاربردی دارد؟

همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود می‌شود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.

وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد‌ ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده می‌شود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد‌ ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.

به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آن‌ها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت می‌شود.

این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.

کار با حد‌ ضرر متحرک

حد‌ ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد‌ ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام می‌شود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.

برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و تریلینگ استاپ (trailing stop) رو انتخاب کنید.

سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.

برای هر معامله باز تنها یک حد‌ ضرر‌ دنبال‌کننده می‌توان قرار داد.

حد ضرر متحرک با تریلینگ استاپ در متاتریدر

وقتی تمام مراحل به تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد‌ ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده می‌شود.

حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد‌ ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه می‌شود یا سود در آن قفل می‌شود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج می‌شود.

با انتخاب گزینه “None” در منو می‌توان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) می‌توان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.

باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.

حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا می‌شود. اگر تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد‌ ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.

توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)

به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.

حد‌ ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی

بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.

در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.

به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده می‌شود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز می‌تواند استفاده شود.

به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات می‌تواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد‌ ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.

در معاملات واقعی، تریلینگ استاپ فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر می‌تواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده می‌شود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….

تنظیم حد ضرر متحرک با استفاده از اندیکاتور Parabolic Sar

تنظیم تریلینگ استاپ با استفاده از اندیکاتور VoltyChannel_Stop

تنظیم حد ضرر متحرک تریلینگ استاپ با استفاده از اندیکاتور Fractals

استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی تنظیم توقف ضرر در هر موقعیت باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر می‌تواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.

خلاصه

حد‌ ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار می‌تواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، می‌تواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.