ارزش گذاری سهام بر مبنای PE


برآورد قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش مدل مالی رفتاری و مقایسه نتایج با روش های نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف

در این طرح به بررسی قیمت سهام با استفاده از روش های مالی رفتاری برای بررسی قیمت سهام 50 شرکت از سازمان بورس اوراق بهادار طی سالهای1392- 1381 می‌پردازیم. همچنین می‌خواهیم نتایج روش مذکور را با نتایج روشهای نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف مقایسه کنیم.
پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می‌باشد و نتایج حاصل ازآنها مشخص می‌سازد که پدیده‌های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند. در مطالعات تأیید شده است که واکنش رفتاری سرمایه‌گذاران می تواند به عنوان مؤلفه مهمی در فرایند قیمت‌گذاری بازار به حساب آید. یکی از تحقیقات جامعی که هر دو حالت بیش واکنشی و کم واکنشی را به شکل مدل ارائه کرده است، مدل باربریز و همکارانش است. در این مدل سرمایه‌گذاران با استفاده از شاخص روند تاریخی و بازگشت به متوسط، احتمال بازگشت به متوسط و روند قیمت‌ها را تخمین زده و بر آن اساس به قیمت‌گذاری سهم می پردازند که به نسبت مدل عقلایی متفاوت است.
همچنین روش زنجیره مارکف برای تحلیل قیمت‌گذاری سهام بکار گرفته می‌شود. در این راستا مدل بررسی سود سهام با استفاده از زنجیره مارکف انجام می‌شود تا ارزش ذاتی سهام شرکت مزبور بدست آید. روند بررسی قیمت سهام به حل یک سیستم خطی برمی‌گردد.
بعلاوه در روش تحلیلی نسبت قیمت سهام به سود(P/E) ، ضریب قیمت به سود از روش های متداول در ارزشیابی سهام توسط تحلیل‌گران به حساب می آید. با استفاده از اطلاعات شرکت های مختلف نتایج نشان داد نسبت P/E از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. این نسبت در چارچوب مدل سود از تجزیه و تحلیل بنیادی کاربرد دارد..

کلیدواژه‌ها

 • مالی رفتاری
 • نسبت PE
 • روش زنجیره مارکف
 • ارزش‌گذاری ارزش ذاتی سهام
 • بورس اوراق بهادار

عنوان مقاله [English]

Estimating Stock Prices in the Stock Market Using the Behavioral Financial Modeling Method and Comparing Results by Earning Per Share and Markov Chains

نویسنده [English]

In this project, we study stock prices using behavioral financial methods to check stock prices of 50 companies from the Stock Exchange Organization during the years 2002-2013. We also want to compare the results of this method with the results of the methods of the stock price ratio to the Markov chain.
Behavioral financial-based research suggests that there are many exceptions to financial markets, and the results indicate that psychological phenomena play an important role in determining behavior in financial markets. It has been confirmed in studies that behavioral responses of investors can be considered as an important component in the market pricing process. A robust research that presents both reactive and non-reactive modes in the form of a model is Barbierz et al. In this model, investors estimate the possibility of returning to the average and the trend of prices using historical trend index ارزش گذاری سهام بر مبنای PE and return to average, and based on that basis, they contribute to pricing, which is different from that of rational model.
Markov chain is also used for stock price analysis. In this regard, the stock dividend model is used to determine the inherent value of the stock in the Markov chain. The stock price review process converts to a linear system.
In addition, in the analytical method, the share price to profit (earning) ratio (P / E), is considered by analysts as a common practice in valuing stocks. The results showed that the P / E ratio was more stable with the help of different companies’ data. This ratio is used in the framework of the profit model from basic analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavior Finance- PE ratio- Markov Chain Method- Asset Pricing-Exchnage Security

مراجع

* اسلامی بیدگلی غلامرضا ,عبده تبریزی حسین , محمدی شاپور , شمس شهاب الدین (1388) ,بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک، بررسیهای حسابداری و حسابرسی 52-35.

* رهنمای رودپشتی، فریدون و زندیه، ارزش گذاری سهام بر مبنای PE وحید، ( 1391 )، مالی رفتاری و مالی عصبی (پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

* سعیدی، علی و فرهانیان، سیدمحمدجواد،( 1390 ) مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، تهران.

* شهناز مشایخ، حبیبه خمیسی، زهرا فرشی، بررسی قابلیت پیش بینی نسبت PEG در مقایسه با نسبت P/E برای تعیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای تجربی حسابداری، سال دوم، شماره هفتم، 1392.

* حمیدرضا وکیلی فرد، علی سعیدی، اکبر افتخاری علی آبادی، بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره نهم، بهار 1393.

* مقصود امیری، مهدی بیگلری کامی، پیشبینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیستم، پاییز 1393.

* N. Barberis, A. Shleifer, R. Vishny, A model of investor sentiment, J. of Financial Economics 49 (1998) pp 307-343.

* Barberis,Nicholas,Thaler,Richard,(2003)“ASurvey of Behavioral Finance”, Handbook of the Economics of Finance, Elsevier Science B.V.

* Cheng Fan-fah&AnnuarNasir,(2008) " The effect of financial risks on the earning response in Australia bank stocks", J. of Money, Investment and Banking , Issue 6 , pp.17-27.
10. Hassan, M. R. and B. Nath (2005). Stock market forecasting using hidden Markov model: a new approach. Intelligent Systems Design and Applications, 2005.ISDA'05. Proceedings. 5th International Conference on, IEEE.

* Landauskas, M. and E. Valakevičius (2011). "Modelling of stock prices by Markov chain Monte Carlo method." Intelektinė ekonomika (5 (2): pp 244-256.

* Chahine, S. and Choudhry, T. (2004). "Price-to-earnings growth ratio and value vs. growth based strategy: Some European evidence". working Paper, Audencia-Nantes School of Management, School of Management of Bradford.

* Easton, Peter, D. (2003). "P/E Ratios, Peg ratios, and estimating the implied expected rate of return on equity capital". The Accounting Review, Sarasota, 79, pp 23-73.

یک نکته مهم در ارزش‌گذاری سهام با نسبت P/E

ارزش گذاری سهام با نسبت p/e

نسبت P/E یکی از نسبت‌های پرکاربرد در ارزش‌گذاری سهام است.

برای خواندن توضیحات اولیه درباره این نسبت مطلب P/E چیست را مطالعه کنید.

در این مطلب از سایت بورسینس که توسط مهدی افضلیان نوشته شده، یک نکته مهم در خصوص ارزش گذاری سهام با نسبت پی بر ای را ذکر می‌کنیم.

به طور کلی برای تعیین یک مقدار مناسب برای P/E بازار، در مرحله اول باید نرخ سود بانکی را بررسی کرد. به عنوان مثال اگر نرخ سود بانکی 20 درصد باشد می‌توان گفت که P/E یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک برابر 5 واحد می باشد.

اگر سرمایه‌گذار پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کند سالانه 200 هزار تومان از محل نرخ سود بانکی عایدی خواهد داشت یعنی سرمایه‌گذار بعد از 5 سال به اصل پول خود خواهد رسید.

حال اگر بخواهیم P/E بازار سهام را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این نسبت باید بالاتر از P/E بدون ریسک باشد و مقادیر بالاتر از 5 باید برای خرید سهام در نظر گرفته شود چرا که بازار سرمایه نسبت به سود بانکی دارای ریسک بیشتری می باشد.

البته این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که انتخاب سهم بر مبنای p/e صرفا نباید مقایسه آن با p/e بدون ریسک باشد چرا که ممکن است p/e سهمی برابر 5 باشد ولی باز هم اقبال برای خرید آن سهم وجود نداشته باشد یعنی سرمایه‌گذار انتظار کاهش سود سهم در آینده را داشته باشد و به همین دلیل به p/e توجهی نکند.

این موضوع مهم را با مثالی توضیح می‌دهم

فرض کنید قیمت سهمی در بازار 2000 تومان و سود هر سهم شرکت نیز 400 تومان است.

در حال حاضر سهم با p/e=5 در بازار معامله می‌شود. اگر به معاملات سهم نگاه کنید به این نتیجه می‌رسید که حجم معاملات پایین است و خریدار قدرتمندی برای سهم وجود ندارد و روند سهم نیز منفی و رو به پایین معامله می‌شود.

حال سوال اینجاست که چرا سرمایه‌گذاران در شرایط معمول بازار سهمی با p/e برابر با 5 را خریداری نمی‌کنند؟

یکی از دلایل ارزش گذاری سهام بر مبنای PE ارزش گذاری سهام بر مبنای PE عدم اقبال بازار برای خرید سهام با p/e پایین، انتظار برای کاهش سود هر سهم آن در آینده می باشد. در مثال بالا گفتیم که سود هر سهم شرکت 400 تومان است.

فرض کنید شرکت وضعیت مناسبی به لحاظ فروش نداشته و گزارش های دوره‌ای و پوشش های فصلی که منتشر می‌کند موید همین مطلب است. با این شرایط سرمایه‌گذار به این نتیجه می‌رسد که سود هر سهم باید در گزارش جدید کاهش داشته و از 400 تومان به 300 تومان برسد.

حال اگر قیمت سهم 2000 تومان باشد، یعنی سهم با سود تحلیلی 300 تومانی در آینده، با p/e حدود 7 در بازار معامله می‌شود و p/e سهم دیگر 5 نیست.

به همین دلیل سرمایه‌گذار با این تفکر، حاضر به خرید سهام شرکت نمی باشد و قیمت سهم نیز کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که p/e زمانی ارزش گذاری سهام بر مبنای PE زیاد می‌شود که تقاضا برای سهم افزایش یابد و همگام با آن قیمت سهم افزایش یابد.

عموما در روش ارزش‌گذاری بر مبنای تحلیل بنیادی، سعی می‌شود که با استفاده از صورت های مالی شرکت‌ها (توانایی تحلیل سهام شرکت از طریق تحلیل بنیادی) سود تحلیلی هر سهم ( EPS تحلیلی ) به دست آمده و پس از آن با ضرب این سود در نسبت P/E انتظاری، ارزش ذاتی سهم به دست آید.

در خصوص P/E انتظاری و تعیین آن توسط سرمایه‌گذار، باید به این نکته توجه کرد که چشم‌انداز سهم در آینده به چه صورتی می باشد.

اگر چشم‌انداز برای رشد سودآوری در آینده وجود دارد سرمایه‌گذار می تواند P/E های بالاتر از میانگین بازار برای سهم در نظر گیرد در این حالت افزایش قیمت سهم هم از محل P/E انتظاری سرمایه‌گذار و هم از محل افزایش سود شرکت خواهد بود اما اگر برعکس روند سودآوری سهم همانند دوره های گذشته ثابت باشد سرمایه‌گذار می تواند P/E سهم را معادل با P/E تاریخی سهم در نظر گیرد.

در این حالت افزایش قیمت سهم صرفا با توجه به افزایش سود هر سهم شرکت می باشد. حال اگر این دو متغیر برآورد شده در هم ضرب شوند، قیمت تحلیلی سهم بدست می‌آید که می‌توان آن را با قیمت بازار مقایسه کرد و در خصوص خرید و یا فروش سهم تصمیم‌گیری کرد.

P = P/E * EPS

البته استفاده از P/E صنعت، حدود تقریبی قیمت انتظاری سهم را مشخص می‌کند. اگر P/E شرکتی بالاتر از میانگین بازار و یا صنعت باشد بدین معنی است که بازار در ماه‌‌ها و سالهای آینده انتظارات زیادی از سهام شرکت دارد و باید سود های فزاینده ای ایجاد کند.

تا زمانی که انتظارات مثبت در خصوص سود شرکت وجود دارد این نسبت رشد می‌کند تا اینکه به بالاترین سطح خود برسد بعد از آن هر ساله با افزایش سود شرکت و تعدیل های مثبت پی در پی نه تنها P/E شرکت افزایش نمی‌یابد بلکه روند نزولی را طی می‌کند و در نهایت به سطحی می رسد که بازده معقولی را برای سهام شرکت ارائه می‌دهد.

در این شرایط قیمت سهام شرکت نیز در محدوده معینی نوسان داشته و دیگر مانند قبل روند رو به رشدی ندارد مگر اینکه در آینده شرایط تغییر کند.

در این خصوص می توان سهام گروه خودروسازی را نام برد.

انتظارات سرمایه‌گذاران برای شرکت‌های این صنعت در جهت افزایش عایدی بسیار بالا می‌باشد که می‌تواند همگام با قراردادهای جدید با شرکت‌های خارجی، توسعه خطوط تولید در کشور، امکان صادرات و … باشد و همین عامل موجب شده که اقبال زیادی برای این گروه به وجود آید و سهام شرکت‌های این گروه با P/E های بالایی در بازار معامله شوند.

حال در نظر بگیرید با توجه به چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاران به صنعت خودروسازی و افزایش تقاضا برای سهام یکی از شرکت‌های این گروه مانند ایران خودرو، P/E سهم به صورت غیر عادی افزایش یابد و به عدد 30 برسد.

در این شرایط سرمایه‌گذار انتظار دارد سود هر سهم ارزش گذاری سهام بر مبنای PE شرکت در آینده افزایش یابد و با تعدیلات پی در پی همراه باشد تا بتواند افزایش قیمت سهم را جبران کرده و موجب تعدیل P/E شود اما اگر این اتفاق نیفتد و سود شرکت در میان مدت تغییر نکند همین عامل موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران از وضع موجود و فروش سهام و در نتیجه کاهش P/E می‌شود.

یکی از مزایای نسبت P/E این است که به راحتی می‌توان سهام شرکت ها را با یکدیگر مقایسه کرد. این مقایسه نیز محدوده به شرکت‌هایی می‌شود که در یک گروه و یا صنعت خاص قرار دارند و نمی‌توان شرکت‌هایی که در صنایع مختلف فعالیت دارند را با هم مقایسه کرد.

به عنوان مثال شرکت ختوقا در گروه خودروسازی را نمی توان با شرکت ثعمرا در گروه ساختمانی مقایسه کرد و به یک نتیجه درست رسید و یا برخی از شرکت‌هایی که حتی در یک صنعت هم وجود دارند را نمی‌توان با هم مقایسه کرد.

به عنوان مثال در گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای برخی از شرکت‌های گروه مانند شرانول، شسپا و شبهرن و … ماهیت فعالیت جداگانه ای دارند و نمی‌توان p/e آنها را با p/e شرکت‌هایی مانند شبندر، شتران و …با هم در نظر گرفت.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E

در این کتاب به عوامل تاثیر گذار و شناسایی انواع و چگونگی محاسبات و براوردهای آتی، پنجره ای جدید در مقابل نگرش ما نسبت پر مصرف بازگردد.

فهرست مطالب :

فصل اول – فاندامنتال، ارزش گذاری سهام بر مبنای PE خواستگاه نسبت قیمت به درآمد
دوم – عرضه و تقاضا
فصل سوم – ارزش ،قیمت ومقدمه ای برP-E
چهارم – تیپ شناسی P – E
فصل پنجم – مدل نظری محاسبه P-E
ششم – ارزش گذاری سهام بر مبنای PE مدل علمی محاسبه
فصل هفتم – تقابل بین انواع EPS و محدودیت های P/E

ضمایم
ضمیمه شماره ۱ – کاربرد Excel در محاسبه میانگین
شماره ۲ – اطلاعات رایگان قیمت و EPS
کـسب اطلاعات قیمتی و برگردان آن به Excel
کـسب اطلاعات درآمد متعلقه (EPS) سهم
محاسبه نسبت P-E با استفاده ازنرم افزار Excel
ضمیمه شماره ۳- اطلاعات رایگان P-E بازار وصنعت
شماره ۴- محاسبه P-E بازار از اطلاعات کـسب شده درضمیمه ۳
ضمیمه شماره ۵- محاسبه توان در محاسبات میانگین هندسی
شماره ۶- کـسب اطلاعات رایگان شاخص
ضمیمه شماره ۷- کاربرد Excel درمحاسبه ضریب بتای شرکت ها
شماره ۸- قانون بورس و اوراق بهادار ایران
فصل اول :تعارف واصطلاحات
دوم : نظارت بربازار اوراق بهادار
فصل سوم: بازار اولیه
چهارم : بازار ثانویه
فصل پنجم : اطلاع رسانی دربازارهای اولیه وثانویه
ششم : جرایم و مجازات ها
فصل هفتم : مقررات متفرقه

ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E

نویسنده: سید محمد علی شهدایی
قطع: وزیری
تعداد صفحات: ۲۳۶
نوبت چاپ: چهارم، پاییز ۹۷
شابک: ۲-۹-۹۰۸۷۰-۹۶۴-۹۷۸

تحلیل بنیادی

مجموعه فعالیت‌هایی است که تغییرات ارزش سهام را در بلندمدت بررسی می‌کند و ابزار تصمیم‌گیری درست برای خرید یا فروش سهام در آینده است.

فاندامنتال یکی از ابزارهایی است که به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد به راحتی پروتفوی خود را مدیریت کنند و دید وسیعی از بازار به آن‌ها ارائه می‌دهد. با یک تحلیل بنیادی که طبق اصول انجام شده باشد، به راحتی می‌توان یک شرکت ضعیف را از شرکت قوی تشخیص داد.

این تحلیل، تفاوت‌های اساسی با تحلیل تکنیکال دارد چرا ارزش گذاری سهام بر مبنای PE که روی نوسان قیمت لحظه‌ای تمرکز ندارد و دید کلی‌تر و وسیع‌تری ارائه می‌دهد.

پیش از آموزش تحلیل فاندامنتال باید بدانید که این تحلیل فقط برای سهام به کار نمی‌رود و برای اوراق بهادار نیز تحلیلی بسیار ارزشمند است. این تحلیل با آنالیز صورت‌های درآمدی، ترازنامه‌ها، گردش پول و سایر اسناد در دسترس عموم برای تجزیه و تحلیل سلامت مالی یک شرکت انجام می‌شود.

با این حال اطلاعات دیگری نیز ممکن است روی آن تاثیر داشته باشند. هدف تحلیل فاتدامنتال (بنیادی) این است که شرکت‌هایی را پیدا کنید که با کاهش یا افزایش ارزش واقعی یا “ذاتی” سهام خود تجارت می‌کنند.

اصول اساسی تحلیل بنیادی

بدون شک قدم بعدی پس از تعریف این است که دقیق‌تر به اصول اساسی تحلیل بنیادی نگاهی بیاندازیم و سپس به سراغ علومی برویم که قرار است قبل از شروع آموزش تحلیل بنیادی یاد بگیرید. تحلیل بنیادی یک مؤلفه مهم تقریباً در هر استراتژی تجاری یا سرمایه گذاری موفق است. همه معامله گران باید درک اساسی از چگونگی عملکرد تحلیل بنیادی داشته باشند. موارد زیر فاکتورهای اساسی هستند که باید هنگام انجام تحلیل بنیادی اساسی در نظر بگیرید:

 1. درآمد شرکت چقدر است؟
 2. آیا شرکت در حال رشد است؟
 3. آن‌ها سودآوری می‎کنند؟
 4. آیا آن‌ها بدهی‌های خود را افزایش می‌دهند یا بدهی خود را می‌پردازند؟
 5. نرخ گردش مالی آن‌ها چقدر است؟
 6. آیا مدیران از کارمندان در این شرکت‌ها مراقبت می‌کند؟

همه این‌ها به تعریف یک ارزش ذاتی عددی می‌پردازند که می‌تواند با قیمت فعلی سهام یک شرکت مقایسه شود تا مشخص شود که آیا ارزش آن بیش از حد ارزیابی شده یا پایین آمده است. سپس طبق این اطلاعات شما می‌توانید تصمیم بگیرید که به این وضعیت چه واکنشی نشان بدهید. نکته اساسی این است که شما می‌توانید در این وضعیت با تقریب بالایی از این مسئله مطمئن باشید که تصمیم شما اشتباه نخواهد بود.

کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E

کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E، یکی دیگر از کتاب های علی شهدایی در زمینه تحلیل بنیادی است.
یکی از فاکتورهایی که همیشه در بین سرمایه‌گذاران بورس کاربرد زیادی دارد نسبت p/e است. هر کدام از سرمایه‌گذاران به نوعی ارزش گذاری سهام بر مبنای PE از این نسبت استفاده می‌کنند. برخی آن را درست و بسیاری نیز به شکل اشتباه مورد استفاده قرار می‌دهند. برای اینکه بتوانید از این نسبت به درستی استفاده کنید باید با مفهوم و کارکرد آن آشنایی پیدا کنید. به طور خلاصه نسبت p/e خلاصه شده عبارت price تقسیم بر eps است: price / earning per share = P/E
در فارسی اصطلاحا به نسبت p/e نسبت قیمت به درآمد نیز گفته می‌شود.

بخشی از مقدمه کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E

در کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E به عوامل تاثیر‌گذار و شناسایی انواع و چگونگی محاسبات و برآوردهای آتی، پاسخ سوال‌های زیر را خواهید یافت.
-چگونه می‌توان با استفاده از مدل های ارزش گذاری مبتنی بر P/E (مدل نظری و مدل گوردن) سطح ارزشمندی یک سهم را تعیین نمود؟ وآیا با بررسی این نسبت می توان درعین کـسب بازده مناسب ، سطح خطر را کاهش داد؟
-شرکت‌ها همواره ترکیبی از سودآوری را در پیش‌بینی‌های خود اعلام می دارند . چه سطحی از این پیش بینی‌ها قابلیت اتکاء بیشتری را در تحلیل‌های فاندامنتال دارا می باشند؟
-چگونه می‌توان با استفاده از نرم‌افزارها و اطلاعات رایگان روند تحلیل‌های بنیادی را سرعت بخشید؟
-و بالاخره روندP/E در شرکت‌ها چه سیگنالی را به تحلیلگر ارائه می‌‌دهد؟ و آیا اساسا می‌توان با تقسیم‌بندی P/E در قالب تیپ‌شناسی این نسبت، با درکی بهتر از انتظارات بازار زمان مناسب خرید و فروش را تعیین نمود؟

مشخصات کتاب

نویسنده: محمدعلی شهدایی
تعداد صفحات: ۲۴۰
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: پنجم، ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۰۸۷۰۹۲
قیمت: ۱۶۵ هزار تومان
ناشر: چالش

معرفی و بررسی کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E محمد علی شهدایی

معرفی و بررسی کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E محمد علی شهدایی

معرفی و بررسی کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E محمد علی شهدایی

 • نام کتاب : ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E
 • ژانر کتاب : فروش آنلاین کتاب
 • نام نویسنده : محمد علی شهدایی
 • انتشارات کتاب : چالش
 • سایز کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E : در فروش کتاب, کتاب به صورت فیزیکی تحویل داده خواهد شد
 • نوع فایل : فروش فیزیکی کتاب
 • زبان کتاب : فارسی
 • تاریخ درج : 2022-02-12 19:01:51
 • تاریخ بروزرسانی : 2022-02-12 19:01:51
 • منتقد و ارسال شده به وسیله : یاشار ایوبی
 • امتیاز منتقد به ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E : 10

سلام به قسمت فروش کتاب آنلاین سایت کتاب خوش آمدید
امروز برای شما pdf کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E با لینک سریع گذاشتیم این pdf کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E برای محمد علی شهدایی میباشد ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E یکی دیگر از pdf کتاب های محمد علی شهدایی میباشد به وسیله جستجوی سایت کتاب میتوانید کار های محمد علی شهدایی برای خودتون ذخیره نمایید
pdf کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E یکی از pdf کتاب های اثر گذار و با محتوای سایت ماست pdf کتاب ارزش گذاری ارزش گذاری سهام بر مبنای PE سهام بر مبنای P/E در قسمت فروش کتاب آنلاین برای مشتاقان به کتب و مجلات قرار گرفته
در این کتاب به فاکتور های اثر گذار و شناسایی گونه های و چگونگی محاسبات و براوردهای آتی، پنجره ای جدید در مقابل نگرش ما نسبت پر استفاده بازگردد. چگونه می توان با مصرف الگو های اهمیت گذاری مبتنی بر P/E (الگو دیدی و الگو گوردن) میزان اهمیتمندی یک سهم را تعیین نمود؟ وآیا با تحقیق این نسبت می توان درعین کـسب بازده خوب، میزان ریسک را کم شدن داد شرکت ها همواره ترکیبی از سود آوری را در پیش بینی های خوداعلام می دارند. چه میزانی از این پیش بینی ها قابلیت اتکاء زیادتری را در تحلیل های فهیکلنتال دارا می باشند؟ کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E دسته بندی های کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E

تجارت و کسب و کار
اقتصادی
ادبیات ایران
کتاب مصور

حتما از بخش دانلود کتاب ببینید تمام کوشش ما دسته بندی کتاب ها به صورت خوب هستش
خواهشمندم در صورتی که خرابی میبینید برای دانلود pdf کتاب سایت ما قرار بدیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.