نمونه‌هایی از دارایی‌های خالص


مهمترین فرمول حسابداری و معادله های اساسی حسابداری با مثال، جزوه pdf و فیلم

اگر می خواهید حسابداری را خوب یاد بگیرید مطالعه این مطلب می تواند مفید باشد و مهمترین فرمول حسابداری و معادله های اساسی حسابداری با مثال، جزوه pdf و فیلم در این بخش ارائه شده است.

برای مشاهده لیست کامل اساتید و مدرسین حسابداری بر روی عبارت تدریس خصوصی حسابداری کلیک کنید. مطالعه هزینه تدریس خصوصی حسابداری هم مفید است.

در صفحه معادله اساسی حسابداری ویکی پدیا توضیحات خوبی در این زمینه ارائه شده است. معادله اساسی حسابداری یا معادله ترازنامه (به انگلیسی: basic accounting equation) مبنای معادله حسابداری دوطرفه است، که به قرار ذیل بیان می‌شود:

هر بنگاهی اموال، منابع مالی و مطالباتی دارد که دارایی نامیده می‌شود. این دارایی‌ها از حقوق صاحبان سهام بنگاه و بستانکاران آن تأمین می‌شود. بنگاه در مقابل سهام‌داران و اشخاص دیگر تعهداتی دارد، که بدهی نامیده می‌شود و باید از محل دارایی‌های بنگاه پرداخت شود. مازاد دارایی بر بدهی یک بنگاه حق مالی سهامداران بنگاه بر دارایی‌های آن است، که سرمایه نامیده می‌شود. این معادله نشان می‌دهد که در مقابل یک دلار، یک بنگاه حق مالی وجود دارد و این حق به بستانکاران یا سهام‌داران تعلق دارد. به بیان ساده، این معادله مبین آن است که جمع کل دارایی‌ها، مساوی با جمع کل بدهی‌ها بعلاوهٔ ارزش خالص (مالکیت) است.

مطالعه این جزوه pdf هم مفید است: جزوه ریاضی کنکور ارشد حسابداری

دارایی ها: "کلیه منابع اقتصادی اعم از مشهود ونامشهودکه درتملک موسسه بوده و قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی برای موسسه باشند را دارائی نامند" .

در این تعریف موضوع مالکیت دارائی ها یکی از مهمترین ویژگیهاست و نکته قابل توجه اینکه: منابع اقتصادی که دراجاره موسسه هستند در شرایط عادی جزو دارائی های موسسه محسوب نمی شوند.

۱-۱) وجه نقد: یکی از مهمترین دارائی هایی که در همه موسسات وجود دارد وجوه نقد است. در حسابداری به انواع پول نقدی که در داخل موسسه نگهداری می شود اصطلاح "صندوق" اطلاق می شود و به وجوهی که در حسابهای جاری موسسه نزد بانکهاست اصطلاحاً " بانک " گفته می شود.

۲-۱) مطالبات: چنانچه موسسه ای خدمات یا کالای خود را بطور نسیه بفروشد از مشتریان خودطلبکار خواهد شد. البته ممکن است موارد دیگری نیز مانند پرداخت وجه دستی به دیگران مطالباتی رابرای موسسه بوجود آورد. چنانچه در قبال این نوع مطالبات اسنادی مانند سفته یا برات از مشتریان دریافت شود به آن اسناد دریافتنی گفته می شود و در غیر اینصورت مطالبات موسسه را حسابهای دریافتی می نامند.

۳-۱) بدهی ها: کلیه دیون و تعهدات موسسه به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی نامند. بدهی های موسسه معمولاً در اثر خرید نسیه کالا و خدمات یا دریافت وام از دیگران بوجود می آیند و ظرف مدت معینی می بایست پرداخت شوند. منبع: تابناک

این جزوه pdf هم مفید است: جزوه نمونه‌هایی از دارایی‌های خالص کامل پودمان ۱ صورت های مالی

بدهیها: تعهداتی که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد واز معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده و باید از طریق پرداخت پول و . تسویه شوند. بدهیها معمولا از خرید نسیه دارائیها، اخذ وامها، برقراری مالیات و ایراد خسارت به دیگران ناشی می شود. اجزاء اصلی بدهی به شرح زیر می باشد: • حسابهای پرداختنی • اسناد پرداختنی • پیش دریافت • وام پرداختنی

در تنظیم فهرست حسابها برای یک موسسه باید به نکات زیر توجه شود:

الف- نام هر حساب باید ماهیت آن را به روشنی بیان کند.

ب- تعداد حسابها باید به تناسب نیازهای موسسه انتخاب شود.

ج- حسابها باید به ترتیبی که در صورتهای مالی انعکاس می یابد در فهرست حسابها مرتب شود.

د- حسابها باید به ترتیبی شماره گذاری شود که شماره هر حساب نوع و طبقه بندی آن حساب را مشخص کند.

این فیلم مفید را هم مشاهده کنید: نمونه فیلم تدریس حسابداری - اصول حسابداری 1

حساب‌های بدهکار و بستانکار

در حسابداری دوبل حساب‌های مختلفی وجود دارند که این حساب‌ها یا از نوع بدهکار یا از نوع بستانکار می‌باشند. شناخت و درک حساب‌ها اصل حسابداری را تشکیل می‌دهد. حساب بدهکار و حساب بستانکار با مفهوم بدهکار و بستانکار در محاوره تفاوت دارد. حساب صندوق، حساب ملزومات اداری، هزینه‌ها، حساب بدهکاران، حساب خرید از نوع بدهکار است. حسابهای بستانکاران، فروش، در آمد از نوع بستانکار است. افزایش در حساب‌های بدهکاری، حساب را بدهکار و کاهش آن حساب را بستانکار می‌کند. افزایش در حساب‌های بستانکاری، حساب را بستانکار و کاهش آن حساب را بدهکار می‌کند. مثلاً وقتی پولی از صندوق برداشته می‌شود چون حساب صندوق از نوع بدهکاری است و چون موجودی صندوق کاهش پیدا می‌کند، گفته می‌شود که حساب صندوق، یا به اختصار صندوق، بستانکار شده‌است. یا مثلاً وقتی ملزوماتی برای شرکت خریده می‌شود، چون ملزومات اضافه می‌شود، حساب ملزومات بدهکار می‌شود. در آخرین مثال فرض کنید جنسی خریداری شده‌است، چون موجودی خرید افزایش یافته و چون حساب خرید از نوع بدهکاری است، خرید بدهکار می‌شود.

مطالعه کنید: اصول حسابداری 1 و اصول حسابداری 2

رویدادهای مالی - فرمول حسابداری

رویدادهای مالی، رویدادهایی هستند که اثر مالی داشته باشند. بطور دقیق تر میتوان گفت رویدادهای مالی رویدادهای هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادله اساسی حسابداری (( دارایی ها، بدهی ها، سرمایه )) تاثیر بگذارند.

مثال۱: آقای احسانی در ابتدای سال ۱۳۸۳ موسسه احسانی را تاسیس و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد موسسه نمود.

جواب: رویداد فوق یک رویداد مالی است زیرا در اثر آن هم دارایی های موسسه (( صندوق یا وجه نقد )) و هم سرمایه موسسه افزایش یافته است.

مثال۲: یک باب آپارتمان به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال بطور نقد خریداری شد.

جواب: رویداد مالی است زیرا در اثر آن یکی از دارایی ها (( صندوق یا وجه )) کاهش یافته و دارایی دیگری تحت عنوان ساختمان افزایش یافته است.

مثال۳: یک دستگاه خودرو به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال بصورت نسیه خریداری شد.

جواب: رویداد مالی است زیرا در اثر آن یکی از دارایی ها تحت عنوان وسایل نقلیه افزایش یافته و از سوی دیگر بدهی های دیگر نیز افزایش یافته است. منبع: armanpardaz.com

مهمترین رابطه و فرمول حسابداری پایه نمونه‌هایی از دارایی‌های خالص

فرمول حسابداری اساسا نشان می دهد که شرکت مالکیت ( دارایی آن) را به عنوان خریداری شده از طریق پول (بدهی های خود) و یا پول سرمایه گذاران خود در سرمایه گذاری در کسب و کار ( سهام یا سرمایه خود) سرمایه گذاری می کند. این رابطه را می توان به صورت یک معادله ساده بیان کرد:

معادله حسابداری: دارایی = نمونه‌هایی از دارایی‌های خالص بدهی + صاحبان سهام

این معادله باید توازنی داشته باشد، زیرا هر چیزی که شرکت مالک آن است (دارایی) باید با چیزی خریداری شود، یا یک وظیفه یا سرمایه مالک. دارایی به اقلامی مانند موجودی یا حسابهای دریافتنی اشاره دارد. نمونه هایی از بدهی ها عبارتند از وام های بانکی یا حساب های قابل پرداخت. سرمایه یا سرمایه متعلق به سرمایه یا سرمايه ای است که مالک در شرکت دارد. سود کسب و کار از دوره های گذشته حفظ می شود همچنین به عنوان سرمایه و یا صلاحیت واجد شرایط.

فرمول حسابداری یا معادله ترازنامه می تواند به دو روش دیگر بیان شود:

بدهی = دارایی - سهم مالک

دارایی مالک = دارایی - بدهی

اگر شما هر دو از سه مولفه معادله حسابداری را می دانید، می توانید جزء سوم را محاسبه کنید. اگر به یک ترازنامه نگاه کنید، همچنین می توانید ببینید که یک ترازنامه یک فرم اصلاح شده معادله حسابداری با جزئیات مربوط به سطح حساب را نشان می دهد. منبع: unitinal.com

تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

در حسابداری همیشه معادله زیر برقرار است: دارایی= بدهیها +سرمایه این معادله را معادله اساسی حسابداری می گویند.

دارایی: عبارت است از اموال- مطالبات وسایر منابع متعلق به یک موسسه که درنتیجه معاملات- عملیات مالی یا سایر رویداد های گذشته ایجاد شده وقابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است. بدهی: عبارت است از تعهدات موسسه به اشخاص دیگر که در اثر معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده و باید از طریق پرداخت پول- تحویل کالا- انجام دادن خدمت یا انتقال سایر دارایی ها تسویه شوند.

سرمایه: عبارت است حق مالی صاحب یا صاحبان موسسه نسبت به دارایی های آنکه از کسر کردن کل بدهی ها از دارایی هابه دست می آید. رویدادهای مالی رویدادهایی هستند که بر عناصر اصلی معادله اساسی حسابداری(دارایی ها-بدهی ها و سرمایه) تأثیر گذار باشند. البته این تأثیرات باید حداقل دارای دو جنبه متقابل بدهکار و بستانکار باشد.

مثال) آقای احمدی شرکت «الف»را تاسیس و مبلغ 600 میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد شرکت نمود.

جواب: رویداد مالی است, زیرا هم دارایی و هم سرمایه شرکت افزایش یافته است.

مثال) یک کارگر جدید با حقوق ماهانه 2 میلیون ریال استخدام شد.

جواب: رویداد مالی نیست, زیرا هیچ یک از عناصر معادله اساسی حسابداری (دارایی, بدهی, سرمایه) تحت تاثیر قرار نگرفته و تغییر نکرده است.

قاعده ی کلی برای بیان رویداد های مالی به زبان حسابداری یعنی بدهکار و بستانکار به صورت زیر است:

افزایش دارایی ها بدهکار وکاهش انها بستانکار می شود. افزایش بدهی ها وسرمایه بستانکار وکاهش انها بدهکار می شود.

مثال) یک دستگاه خودرو به مبلغ 80 میلیون ریال به صورت نسیه خریداری شد.

جواب: وسایل نقلیه (مبلغ 80 میلیون ریال افزایش یافته ) بدهکار

بدهیها (مبلغ 80 میلیون ریال افزایش یافته ) بستانکار

مثال) مقداری اثاثه اداری جمعا به مبلغ 40 میلیون ریال خریداری و 15 میلیون ریال ان به طور نقد پرداخت شدوبرای بقیه یک برگ سفته 4 ماهه تسلیم فروشنده شد.

جواب) اثاثه اداری (مبلغ 40 میلیون ریال افزایش یافته) بدهکار

صندوق (مبلغ 15 میلیون ریال افزایش یافته) بستانکار

بدهیها (اسناد پرداختنی) (مبلغ 25 میلیون ریال افزایش یافته) بستانکار منبع: malekpoor.rozblog.com

مثالی دیگر در رابطه با فرمول و معادله اساسی حسابداری

فرض کنید برای انجام فعالیتی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد دارید و با قرض گرفتن ۵۰۰۰۰۰ ریال از یکی از دوستانتان وسیله مورد نیاز خود را خریداری می کنید.

در حسابداری ۱۵۰۰۰۰۰ ریال وسیله ای که خریداری کرده اید را اصطلاحا دارائی، ۵۰۰۰۰۰ ریال که قرض کرده اند را بدهی و ۱۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد که داشته اید را سرمایه می گویند. با کمی دقت متوجه می شوید که در فعالیت ساده مذکور رابطه زیر برقرار است:

یا به عبارت دیگر: دارائیها=بدهیها+سرمایه

این معادله در حسابداری همواره برقرار است و به آن معادله اساسی حسابداری می گویند. معادله اساسی حسابداری مبنا و شالوده سیستم حسابداری دو طرفه است. بر اساس این معادله می توان هر یک از معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی را تجزیه و تحلیل و آثار آن را بر عناصر معادله تعیین کرد. منبع: sainaco.net

پیشنهاد می شود بخوانید: معرفی رشته حسابداری (دبیرستان)

نحوه تشخیص ماهیت حسابها

برای شناخت ماهیت یک حساب در ابتدا باید به این نتیجه رسید که این حساب گیرنده ارزش است و یا ارزش دهنده است. اگر حسابی به شرکت ارزشی اضافه نمود این حساب ماهیت بستانکار خواهد داشت. اما اگر حسابی از ارزش شرکت چیزی کاست آن حساب ماهیت بدهکار دارد. همانطور که می دانید حساب هایی که مانده آنها بدهکار شود ماهیت بدهکار دارند. افزایش در مقدار این حساب ها در سمت بدهکار و کاهش آن در بستانکار قرار داده می شود. اما اگر مانده حساب بستانکار شود باید افزایش آن در سمت بستانکار و کاهش آن در سمت بدهکار ثبت شده و ماهیت بستانکار دارند. agahhesab.com

چند فرمول دیگر بسیار مهم حسابداری

1- درآمد عملیاتی (درآمد)

سود ناخالص – هزینه های فروش، عمومی و اداری = سود عملیاتی –سایر هزینه ها = سود خالص قبل از کسر مالیات - مالیات ۲۵% =سود خالص

2- فرمول جریان های نقدی

شروع مانده نقدی + منابع جریان نقدی (استفاده ها) از عملیات + منابع جریان نقدی (استفاده ها) از محل تأمین مالی + منابع جریان نقدی (استفاده ها) از سرمایه گذاری = پایان مانده نقدی - این فرمول منابع نقدی را اضافه می کند و موارد استفاده نقدی را کم می کند.

3- فرمول موجودی کالا

موجودی اولیه + خریدها – بهای تمام شده کالای فروش رفته = بهای تمام شده کالای موجود در انبار

4- فرمول فروش خالص

فروش ناخالص – تخفیف فروش – برگشت از فروش = فروش خالص منبع: malek-co.com

مطالعه آینده شغلی و بازار کار رشته حسابداری در ایران هم مفید است.

دارایی های ثابت نامشهود

جریان منافع اقتصادی آتی زمانی محتمل است که واحد تجاری با دلایل کافی نشان دهد:

 • دستیابی به خالص جریان ورودی منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تجاری امکان پذیر است.
 • توانایی و قصد استفاده از دارایی نامشهود را دارد.
 • به منابع مالی و فنی کافی برای کسب منافع اقتصادی آتی دسترسی دارد.

برای پی بردن به اینکه آیا منابع کافی در دسترس داریم یا خیر می‌توانیم اینگونه ارزیابی کنیم که بر فرض مثال اسپانسر مورد نیاز برای انجام فعالیت را داریم یا خیر و در صورت وجود اسپانسر یعنی ما از نظر مالی آمادگی شروع فعالیت را داریم

توانایی استفاده از دارایی نامشهود
کنترل
 • قدرت کسب منافع
 • عدم دسترسی دیگران

چگونه می‌توانیم عدم دسترسی دیگران را امکان پذیر سازیم؟ یکی از راه‌های پیش رو راه قانونی می‌باشد یعنی دارایی خود را انحصاری کینم. مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش، نام برند خود را کنترل کرده و به ثبت رسانده است و کاملا انحصاری می‌باشد. یکی دیگر از راه‌های عدم دسترسی دیگران کنترل پرسنل خود است بدین صورت که سیستمی پیاده کینم تا پرسنل حق نشر اطلاعات را نداشته باشند.

بند 14

محتمل بودن منافع اقتصادی آتی باید با استفاده از مفروضات معقول و دارای پشتوانه که معرف بهترین برآورد مدیریت از وقوع یک سری شرایط اقتصادی محتمل در طول عمر مفید دارایی است، توسط واحد تجاری ارزیابی شود.

تمام دارایی‌های نامشهود معین دارای اعتبار مشخص می‌باشند

نام تجاری :

هر 10 سال یکبار قابل تمدید

حق تالیف :

میزان عمر ابداع کننده+ 30 سال بعد از فوت

سرقفلی :

عمر مفید نامعین

دقیقا همانند دارایی ثابت مشهود می‌باشد

ارزش منصفانه= بهای تمام شده

بهای تمام شده= معادل قیمت نقدی خرید

بهای تمام شده دارايی نامشهود با توجه به شیوه تحصیل آن اندازه‌گيری می‌شود که انواع و اقسام متفاوتی دارد که حال به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم.

انواع تحصیل دارایی:
 • ایجاد شده در واحد تجاری
 • تحصیل به صورت جداگانه (معامله خرید)
 • تحصیل از طریق ترکیب تجاری
نحوه حسابداری دارایی نامشهود
مشکلات ارزیابی دارایی نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری
 • دشواری تعیین وجود و زمان ایجاد یک دارایی قابل تشخیص که منافع اقتصادی آتی مورد انتظار را ایجاد خواهد کرد
 • دشواری تعیین بهای تمام شده دارایی به گونه‌ای اتکا‌پذیر

یکی از شرایط و راه کارهایی که می‌توان برای ارزیابی دارایی‌های نامشهود تعبیه کرد این است که سیستم حقوق دستمزد جداگانه‌ای وجود داشته باشد که حقوق دستمزد و هزینه‌های مربوط به ارزیابی دارایی نامشهود را به خوبی جداسازی نماید.

بهای تمام شده دارایی نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری

بهای تمام شده: مجموع مخارج واقع شده از تاریخی می‌باشد که دارایی نامشهود نمونه‌هایی از دارایی‌های خالص برای اولین بار معیارهای شناخت را احراز می‌کند.

 • دارایی ایجاد شده در واحد تجاری غیر از سرقفلی
بهای تمام شده:

برای ارزیابی اینکه دارایی نامشهود ایجاد شده داخلی حائز معیارهای شناخت است، واحد تجاری ایجاد دارایی را در دو گروه زیر طبقه‌بندی می‌کند:

مرحله تحقیق: هزینه دوره
مرحله توسعه:

در صورت احراز شرایط استاندارد← دارایی نامشهود

شرط مرحله توسعه چیست؟

طبق بند 44 اگر شرایطی که در قانون ذکر شده است

مرحله تحقیق

پژوهشی نو، و برنامه‌ریزی شده که با هدف کسب دانش علمی یا فنی جدید انجام می‌شود. در این مرحله، تمامی احتمالات و برنامه‌ها ممکن نتیجه مثبت یا منفی داشته باشد.

مرحله تحقیق= هزینه دوره

 • نمی‌تواند وجود دارایی نامشهودی که منافع اقتصادی آتی ایجاد خواهد کرد را اثبات کند.
 • جریانات نقدی آتی نصیب شرکت نمی‌شود.
نمونه فعالیت‌های تحقیقاتی
 • فعالیت‌های با هدف دستیابی به دانش جدید
 • جستجو برای ارزیابی و انتخاب نهایی موارد کاربرد یافته‌های تحقیق یا سایر دانش‌ها
 • فرموله‌کردن، طراحی، ارزیابی، انتخاب نهایی برای جایگزین‌های ممکن مواد، تجهیزات، محصولات، فرایندها، سیستم‌ها یا خدمات جدید

عدم شناخت هزینه‌‎های گذشته به عنوان دارایی

مخارج مربوط به تحصیل یا ایجاد اقلام نامشهود که در صورت‌های مالی قبل به عنوان هزینه شناسایی شده است، نباید بعدا به عنوان بخشی از بهای تمام شده یک دارایی نامشهود شناسایی شود.

بکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی یا سایر دانش‌ها در قالب یک طرح برای تولید مواد، تجهیزات، محصولات، فرآیندها، سیستم‌ها یا بهسازی اساسی مواردی که قبلا تولید یا ارائه گردیده و یا استقرار یافته است، پیش از آغاز تولید یا کاربرد تجاری

شرایط مخارج توسعه قابل انتساب به دارایی بند 44
 • قصد تکمیل دارایی و امکان تکمیل فنی دارایی برای استفاده یا فروش
 • توانایی واحد تجاری برای استفاده و فروش دارایی نامشهود و اندازه‌گیری مخارج قابل انتساب به دارایی نامشهود
 • اثبات کسب منافع اقتصادی آتی توسط دارایی نامشهود (وجود بازار).
 • دسترسی به منابع کافی، مالی و سایر منابع برای تکمیل، توسعه و استفاده یا فروش دارایی (طرح تجاری)
نمونه فعالیت‌های مرحله توسعه
 • طراحی، ساخت، آزمایش نمونه‌ها و مدل‌های قبل از مرحله تولید و یا استفاده
 • طراحی تجهیزات، الگوها و قالب‌ها بر اساس فناوری جدید
 • طراحی و ساخت و بهره‌برداری از تجهیزات نمونه‌سازی در حدی که از نظر اقتصادی، تولید تجاری تلقی نشود
 • طراحی ساخت و آزمایش جایگزین انتخابی مواد خام، تجهیزات، محصولات، فرایندها، سیستم‌ها یا خدمات جدید یا بهسازی شده
نکته استاندارد

چنانچه نتوان مرحله تحقیق را از مرحله توسعه یک پروژه داخلی ایجاد دارایی نامشهود تمیز داد، در این صورت فرض می‌شود مخارج پروژه در مرحله تحقیق واقع می‌شود.

نکات کلیدی

استاندارد به طور خاص اجازه نمی‌دهد دارایی‌های ایجاد شده در داخل واحد تجاری نظیر نام‌ها و علائم تجاری، روزنامه‌ها به حساب دارایی منظور شود.(هزینه دوره)

استاندارد شناسایی دارایی نامشهود ایجاد شده در داخل واحد تجاری را تا حدی که بتوان مخارج آن را به مرحله توسعه یک پروژه تحقیق و توسعه نسبت داد مجاز می‌داند.

بهای تمام شده= مخارج توسعه (بر اساس معیار شناخت)

مخارج مستقیم و غیر مستقیم
 • حقوق و دستمزد مستقیم کارکنان که در آماده‌سازی دارایی مشغول‌اند.
 • حق‌الزحمه خدمات حقوقی
 • مواد و خدمات استفاده شده برای ایجاد دارایی نامشهود
 • استهلاک حق اختراع یا امتیاز برای ساخت دارایی
 • استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود مورد استفاده برای ساخت دارایی

فرض کنید شما برای کارخانه‌ی عظیم خود اقدام به خرید نرم‌افزار حسابداری آرپا کرده‌اید. حال شما هزینه‌ی مستهلک نمودن نرم‌افزار خود را به هرینه‌های اداری و فروش ثبت می‌زنید؟ خیر، این مبلغ تحت عنوان سربار ساخت به ثبت می‌رسد.

مخارجی که می‌توانید به بهای تمام شده ثبت بزنید
 • مخارج فعالیت مهندسی برای پیشبرد طراحی محصول تا مرحله تولید
 • بهای تمام شده ایجاد یک حق اختراع
 • مخارج قانونی تحمل شده در ارتباط با حفظ و مراقبت از حق اختراع
 • حقوق انحصاری استفاده از تولید محصول

چه مخارجی تبدیل به هزینه دوره خواهد شد؟
 • پرداخت‌های سالانه انجام شده طبق فرانشیز
 • مخارج مربوط به ایجاد محصول فرآیند یا ایده‌هایی که بعدها منجر به حق اختراع می‌شود
 • آموزش کارکنان، تبلیغات، زیان‌های عملیاتی اولیه، مخارج متحمل شده دارایی آماده بهره‌برداری که هنوز استفاده نشده
آیا تبلیغات همیشه هزینه محسوب می‌شود؟

در 2 حالت می‌‎‌توانیم این موضوع را بررسی کنیم. در صورتی که تبلیغات کم اهمیت باشد و منافع اقتصادی آتی برای شما به همراه نداشته باشد جز هزینه‌ها محسوب می‌شود و اما برای حالت دوم بهترین مثال پدیده شاندیز می‌باشد. در زمان قبل از بهره‌برداری برای شناخته شدن تبلیغات گسترده ای انجام داد که همین امر باعث شناخته شدن او در میان عموم شد

سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری: هرچند که به منافع اقتصادی آتی کمک می‌کند، اما دارایی نامشهود شناسایی نمی‌شود.

به چه دلایلی سرقفلی ایجاد شده به عنوان دارایی شناخته نمی‌شود؟
 • حقوق قابل کنترل نیست.
 • منافع اقتصادی آتی مشخصی ایجاد نمی‌کند.
 • بهای تمام شده آن نیز به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه‌گیری نیست.
نکته کاربردی در مورد مخارج
 • هزینه‌هایی به بهای تمام شده اضافه می‌شود که باعث افزایش سطح عملکرد دارایی شود.
 • خرید اعتباری: در صورت خرید اعتباری بهای تمام شده معادل بهای نقدی است .
مابعد التفاوت:

سود تضمین شده (هزینه دوره) یا به بهای تمام شده اضافه می شود!

 • مخارج تحمل شده برای استفاده و یا بکارگیری مجدد دارایی نامشهود در مبلغ دفتری دارایی منظور نمی شود؟

ما چه زمانی هزینه ها را به بهای تمام شده اضافه می‌کنیم؟ زمانی که دارایی به مرحله بهره برداری رسیده با شد

2) بهای تمام شده به صورت جداگانه
 • قیمت خرید – تخفیفات
 • عوارض و مالیات غیر قابل استرداد
 • مخارج مستقیم و غیر مستقیم که برای آماده سازی دارایی لازم است.

بهای تمام شده دارایی نامشهود = (قیمت خرید- تخفیفات ) + مالیات و عوارض غیر قابل استرداد + مخارج مستقیم و غیر مستقیم (باشرط ضروری بودن به مرحله آماده سازی )

دارایی های مکمل چیست؟

قصد داریم این نوع دارایی را با ذکریک مثال برای شما شرح دهیم. نام تجاری دماوند را تصورکنید. آیا این نام، بدون آبی که در آن چشمه وجود دارد ارزشی خواهد داشت؟خیر، بنابراین نام تجاری دماوند وآب چشمه با یکدیگر دخیل هستند. این نوع دارایی را دارایی مکمل نامیده و گروهشان را تحت نام تجاری به ثبت می‌رسانیم.

ترازنامه صورت وضعیت مالی

ترازنامه

ترازنامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی یکی از صورت‌های مالی اساسی است که وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری (شخصیت گزارشگر) را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. ترازنامه معمولاً در پایان یک دوره مالی تهیه می‌گردد. در ترازنامه سه قلم اطلاعاتی دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می‌گردد.

ترازنامه

مهم‌ترین صورت مالی در فرآیند حسابداری و تعیین مدل‌های مالی است. به‌طور خلاصه ترازنامه نشان می‌دهد که یک شرکت چه میزان دارایی، بدهی و سرمایه دارد و چگونه می‌تواند از طریق دارایی‌ها، بدهی‌ها را کاهش دهد یا از طریق انتشار سهام تأمین بودجه کند. ترازنامه میزان مالکیت شرکت و سهامداران را نیز نشان می‌دهد. این ۳ بخش در ترازنامه‌ها، این ایده را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که داشته‌ها (دارایی‌ها) و چه دیونی (بدهی‌هایی) دارد و صاحبان شرکت چه مقدار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این صورت مالی در کنار سایر صورت های مالی مانند صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای تجزیه و تحلیل بنیادی شرکت استفاده می‌شود.

اجزا ترازنامه

ترازنامه به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. سمت راست ترازنامه شامل دارایی‌ها و سمت چپ آن دربرگیرنده بدهی‌های شرکت و حقوق صاحبان سهام است که در ادامه مطلب به تشریح و توضیح هر کدام از این اجزا می پردازیم.

دارایی‌ها

دارایی‌ها به دو گروه اصلی دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیر جاری تقسیم می‌گردد. این تقسیم‌بندی به ترتیب نقد شوندگی و بر اساس دارایی‌های با نقد شوندگی بالا، دارایی‌های ثابت با نقد شوندگی کم و دارایی‌های مالی که عمر بیش از یک سال یا یک دوره مالی دارند، است.

دارایی های جاری:

مثل وجوه نقد – اوراق بهادار قابل فروش – حساب های قابل نقد – موجودی کالا، مخارج پیش پرداخت شده و …. (که نقدشوندگی بالاتری دارند)

دارایی های غیرجاری:

مثل سرمایه گذاری های بلند مدت – دارایی های ثابت – دارایی های نامشهود و …(که نقدشوندگی پایین تری دارند)

با مقایسه دو سال متوالی دارایی‌های یک شرکت از ترازنامه، می‌توان میزان کاهش یا افزایش دارایی‌های جاری و غیر جاری را بررسی کرد.

بدهی‌ها

بدهی‌ها نیز به دو گروه بدهی‌های جاری و بدهی‌های غیر جاری تقسیم می‌شوند. بدهی‌های جاری جزو بدهی‌های کوتاه‌مدت هستند که انتظار می رود طی یک سال یا یک دوره مالی تسویه گردد و بدهی‌های غیر جاری از انواع بدهی‌های بلندمدت است که قابلیت تسویه بیشتر از یک سال یا یک دوره مالی را دارند. این تقسیم‌بندی بر اساس زمان سررسید آن‌ها انجام می‌شود.

مثل بدهی بانکی – سود قابل پرداخت – اجاره، مالیات، تسهیلات – دستمزدهای قابل پرداخت و …

بدهی های غیرجاری :

مثل دیون بلند مدت – بدهی های مالیاتی تعلیق شده و …

مقایسه بدهی‌های دو سال متوالی یک شرکت، تغییرات بدهکاری شرکت، قدرت شرکت در برابر بدهی‌های آینده و میزان استقراض آن را نشان می‌دهد.

حقوق صاحبان سهام(سرمایه)

حقوق صاحبان سرمایه پولی است که به صاحبان سهام یعنی صاحبان آن کسب و کار تعلق دارد. این مبلغ در حساب ها با عنوان «دارایی خالص» نیز شناخته می شود. این مبلغ باقیمانده کل دارایی های شرکت بعد از کسر بدهی های آن به غیر از صاحبان سهام است.

حقوق صاحبان سرمایه در اصل همان سرمایه اولیه شرکت و سرمایه سال‌های متمادی فعالیت شرکت است که به سرمایه اولیه اضافه شده است. این بخش بر اساس کاهش زمان بقای حقوق صاحبان سهام، شامل سه گروه ممتاز، عادی و سود انباشته می‌شود.

اما یک ترازنامه حسابداری علاوه بر اقلامی که در خود جای میدهد دارای جزئیاتی هم هست که از آن ها با عنوان اجزای ترازنامه یاد می شود. اجزای ترازنامه شامل موارد زیر هستند:

۱ – عنوان ترازنامه

سه نمونه‌هایی از دارایی‌های خالص بخش «نام کامل واحد اقتصادی»، «نام گزارش یا صورت وضعیت مالی» و «تاریخ گزارش» عوامل تشکیل دهنده عنوان ترازنامه مالی هستند که از اجزای ترازنامه حسابداری محسوب می شود.

نام کامل واحد اقتصادی در سطر اول نوشته می شود.

نام گزارش یا صورت وضعیت مالی در سطر دوم و زیر عنوان نوشته می شود. بدیهی است که در ترازنامه نام گزارش «ترازنامه» خواهد بود.

تاریخ گزارش در سطر سوم آخرین روز از دوره مالی ذکر می شود. این روز آخرین روزی است که در گزارش قید شده است. مثال ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

۲ – واحد اندازه گیری

یکی دیگر از اجزای ترازنامه حسابداری واحد اندازه گیری مورد استفاده در گزارش است. این واحد اندازه گیری که در کشور ما ریال است باید در ترازنامه نشان داده شود.

آخرین مورد از اجزای ترازنامه حسابداری جمع حساب ها است. منظور از جمع حساب ها جمع ستون های اول (دارایی) و دوم (بدهی + سرمایه) همانطور که اشاره کردیم در ترازنامه جمع حساب ها باید برابر باشند. زیر این جمع ها نیز باید دو خط موازی کشیده شود تا نشان دهنده بسته شدن آن باشد.

کاربرد ترازنامه

شرکت‌ها بر اساس عملکرد سالیانه خود از طریق محاسبات ترازنامه مشخص می‌کنند که چه میزان سود یا زیان ایجاد کرده‌اند. درصورتی‌که یک شرکت طی یک سال مالی خود سودآوری داشته باشد، به‌صورت سود خالص محاسبه می‌شود. هیئت‌مدیره هر شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی تصمیم می‌گیرد که چه میزان از این سود خالص را به سهامداران خود ارائه دهد. پس از تخصیص سود به سهامداران، میزان باقیمانده از کل سود خالص به‌عنوان سود انباشته در حساب سود انباشته سپرده‌گذاری شده تا برای سرمایه‌گذاری‌های آینده شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

نکته: توجه به این نکته ضروری است که دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر نیستند. به این معنی که نمی‌توان بدهی‌ها را از دارایی‌ها کسر کرد.

معادله کاربردی در ترازنامه

این معادله که به معادله اصلی حسابداری معروف است نشان می‌دهد که یک شرکت برای چه مواردی وجه پرداخت کرده (دارایی‌ها)، وجه قرض کرده (بدهی‌ها) و چقدر وجه از سهامداران دریافت کرده است (حقوق صاحبان سهام).

دارایی‌ها = بدهی‌ها + سرمایه (حقوق صاحبان سهام)

همه درآمدهایی که شرکت ایجاد می‌کند و بیش از بدهی‌ها می‌شود به حقوق صاحبان سهام اضافه می‌گردد که نشان می‌دهد دارایی خالص سهامداران چه میزان است. این درآمد با عناوین موجودی، سرمایه‌گذاری‌ها، وجه نقد یا سایر دارایی‌ها قابل‌مشاهده است.

دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام شامل حساب‌های کوچک متعددی هستند که به موارد مالی مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند و بر اساس صنعت و موضوع فعالیت شرکت می‌توانند متفاوت باشند.

ترازنامه تصویری از وضعیت مالی شرکت را در دوره زمانی یک‌ساله ( یک دوره مالی) نشان می‌دهد. ترازنامه سالانه، روندی که شرکت در بلندمدت داشته است را نشان نمی‌دهد. برای این موضوع باید ترازنامه هر سال را با سال قبل مقایسه کرد. همچنین می‌توان روند فعالیت شرکت‌های مشابه فعال در آن صنعت را بررسی نمود.

با بررسی ترازنامه می‌توان نسبت‌های مالی بسیار مهم و کاربردی را به دست آورد. «نسبت‌های سودآوری و نقدینگی»، «نسبت‌های سرمایه‌گذاری (اهرمی)»، «نسبت‌های فعالیت» و «نسبت P/E » نمونه هایی از موارد استفاده از ترازنامه می باشند .پس دقت و صحت اطلاعات در تهیه یک ترازنامه بسیار اهمیت دارد. نرم افزار های مالی و حسابداری سازه حساب می توانند شما را در تهیه یک ترازنامه جامع و بدون نقص یاری نمایند.

رشته جذابیت عرضه‌های اولیه قطع می‌شود؟/ ارزش‌گذاری «وآوا» بعد از مراسم معارفه

چهارشنبه این هفته بنا است سهام شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین از زیرمجموعه‌های سازمان اقتصادی کوثر در فرابورس عرضه شود. معامله‌گران بازار سهام به ندرت خاطره بد عرضه اولیه برکت را فراموش می‌کنند؛ یکی از نمونه‌های عرضه اولیه‌های ناموفق که از سوی ستاد اجرایی نمونه‌هایی از دارایی‌های خالص فرمان امام انجام شد. سهام «برکت» در سقف قیمتی روز عرضه مشتری نداشت و در روزهای بعد نیز این سهم افت قیمت را تجربه کرد. در چنین شرایطی احتمال وقوع چنین رخدادی برای «وآوا» بررسی شده است.

رشته جذابیت عرضه‌های اولیه قطع می‌شود؟/ ارزش‌گذاری «وآوا» بعد از مراسم معارفه

دنیای بورس: روز چهارشنبه، یک آبان 150 میلیون سهم سرمایه‌گذاری آوا نوین (کل سهام 600 میلیون سهم) در فرابورس عرضه می‌شود. محدوده قیمت عرضه 210 تا 216 تومان در نظر گرفته شده و سهمیه هر نفر حدود 250 سهم برای حضور در عرضه اولیه تعیین شده است. در ادامه بررسی‌های پیشین سهام تازه‌وارد به بازار سهام، در این گزارش نیز به بررسی «وآوا» پرداخته شده است. اما سرمایه‌گذاری آوا نوین برخلاف عرضه‌های اخیر جذابیت چندانی را دارا نیست. البته این موضوع تنها بر اساس وضعیت مالی کنونی این شرکت ارائه می‌شود و ممکن است وضعیتی متفاوت از تحلیل در پشت پرده وجود داشته باشد.

خالص ارزش دارایی‌های «وآوا»

«وآوا» نماد معاملاتی یک شرکت سرمایه‌گذاری است. برای بررسی قیمت سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری در مرحله نخست باید به خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) توجه داشت. خالص ارزش دارایی‌ها را می‌توان از جمع ارزش دفتری با مازاد ارزش دفتری (با قیمت روز) پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دست آورد. پرتفوی شرکت‌ سرمایه‌گذاری نیز معمولا از دو بخش سرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسی تشکیل شده است. ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی کاملا مشخص است؛ اما در سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی باید به صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه (شرکت‌های تحت تلفیق) یا سایر منابع در دسترس مراجعه کرد.

ارزش دفتری سرمایه‌گذاری آوا نوین در پایان نیمه نخست حدود 72 میلیارد تومان است. بر اساس عملکرد ماهانه شهریور مازاد ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی نسبت به بهای تمام‌شده یا ارزش دفتری حدود 15 میلیارد تومان است. بر این اساس خالص ارزش دارایی‌ها این شرکت بر اساس پرتفوی بورسی حدود 87 میلیارد تومان است.

در خصوص سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی تنها مورد قابل توجه می‌توان به مالکیت 51 درصد «وآوا» در سرمایه‌گذاری پاک اندیشان امین باز می‌گردد. حقوق صاحبان سهام پاک‌اندیشان امین در پایان سال مالی منتهی به خرداد 98 حدود 16 میلیارد تومان و مازاد بر ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌های این شرکت حدود 9 میلیارد تومان بود. با این حال عمده پرتفوی این شرکت به سهام بانک دی اختصاص دارد که نسبت به خرداد حدود 3 برابر شده است. اگر قیمت روز بانک دی را در محاسبه NAV سرمایه‌گذاری پاک اندیشان لحاظ کنیم خالص ارزش دارایی‌های این شرکت به حدود 48 میلیارد تومان می‌رسد و دارایی‌ «وآوا» در سرمایه‌گذاری پاک اندیشان را می‌توان حدود 24 میلیارد تومان عنوان کرد.

با احتساب سرمایه‌گذاری بورسی و غیربورسی خالص ارزش دارایی‌های «وآوا» حدود 111 میلیارد تومان است و این در حالی است که سهام این شرکت سرمایه‌گذاری بناست با ارزش بازار 130 میلیارد تومانی عرضه شود. به صورت سنتی معامله‌گران حداکثر قیمت یک سرمایه‌گذاری را 70 درصد خالص ارزش دارایی‌ها آن شرکت عنوان می‌کنند و در کمال تعجب «وآوا» در 117 درصدی خالص ارزش دارایی‌ها عرضه می‌شود.

جستجو برای عامل دیگر که بتواند خالص ارزش دارایی‌های این شرکت را افزایش دهد، مانند دارایی ثابت، نیز نتیجه‌ای به همراه نداشت. کل دارایی‌های ثابت مشهود این شرکت به دارایی منقول اختصاص دارد که اثر چندانی در ارزش دارایی‌های این شرکت ندارد.

این بخش بعد از شفاف‌سازی مدیران این شرکت در عرضه اولیه اضافه شده است (لینک خبر):

«وآوا» سه بلوک یک درصدی سرمایه‌گذاری کشاورژی کوثر، مجتمع کشت و صنعت اشراق و مرغ مادر دیزباد را در پرتفو خود دارا است که به گفته مدیران این شرکت ارزش بالایی را دارا است. بر اساس گفته‌های مدیران این شرکت می‌توان تا حدود 50 میلیارد تومان از این محل به NAV محاسبه‌شده (بالا) اضافه کرد. به این ترتیب NAV این شرکت به حدود 161 میلیارد تومان (268 تومان به ازای هر سهم) می‌رسد. با همین تفاسیر نیز این شرکت با در 80 درصد خالص ارزش دارایی‌ها عرضه می‌شود که همچنان بالا به نظر می‌رسد.

ریسک یا فرصت نقدینگی سرگردان برای «وآوا»

موج نقدینگی سرگردان و تعداد بالای مشارکت‌کنندگان در عرضه اولیه از فرصت‌های سهام تازه‌وارد محسوب می‌شود که می‌تواند در عرضه «وآوا» نیز به یاری سهام‌دار عمده آید. با این حال نمی‌توان فضای منفی حاکم بر معاملات سهام را نادیده گرفت. در شرایطی سهام در کل بازار مسیر تند نزولی را در پیش گرفته است که اگر شائبه عدم ارزندگی این سهم واقعیت داشته باشد، ممکن است وضعیتی متفاوت با عرضه‌های اولیه پیشین را شاهد باشیم و این سهم مسیری متفاوت با عرضه‌های اولیه را در پیش بگیرد. البته احتمال این‌که همه 900 هزار نفر شرکت‌کننده (در آخرین عرضه اولیه) به دنبال مطالعه در خصوص ارزندگی یا عدم ارزندگی این عرضه اولیه باشند اندک به نظر می‌رسد و همین می‌تواند کل شائبه‌ها را کنار بزند.

ترازنامه به چه معناست؟/ معادله ترازنامه به چه صورت است؟

ترازنامه به چه معناست؟/ معادله ترازنامه به چه صورت است؟

ترازنامه میزان مالکیت شرکت و سهامداران را نشان می دهد.

به گزارش صدای بورس، ترازنامه نشان می‌دهد که یک شرکت چه میزان دارایی، بدهی و سرمایه دارد و چگونه می‌تواند از طریق دارایی‌ها، بدهی‌ها را کاهش دهد یا از طریق انتشار سهام تأمین بودجه کند. ترازنامه میزان مالکیت شرکت و سهامداران را نیز نشان می‌دهد. این صورت مالی در کنار سایر صورت های مالی مانند صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای تجزیه و تحلیل بنیادی شرکت استفاده می‌شود.

ترازنامه به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. سمت راست ترازنامه دارایی‌ها و سمت چپ، بدهی‌های شرکت و حقوق صاحبان سهام را نشان می‌دهد.

دارایی‌ها و بدهی ها
دارایی‌ها به دو گروه اصلی دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیر جاری تقسیم می‌گردد. این تقسیم‌بندی به ترتیب نقد شوندگی و بر اساس دارایی‌های با نقد شوندگی بالا، دارایی‌های ثابت با نقد شوندگی کم و دارایی‌های مالی که عمر بیش از یک سال دارند، است. با مقایسه دو سال متوالی دارایی‌های یک شرکت از ترازنامه، می‌توان میزان کاهش یا افزایش دارایی‌های جاری و غیر جاری را بررسی کرد.
بدهی‌ها نیز به دو گروه بدهی‌های جاری و نمونه‌هایی از دارایی‌های خالص بدهی‌های غیر جاری تقسیم می‌شوند. بدهی‌های جاری جزو بدهی‌های کوتاه‌مدت هستند که باید طی یک سال تسویه گردد و بدهی‌های غیر جاری از انواع بدهی‌های بلندمدت است که قابلیت تسویه بیشتر از یک سال را دارند. این تقسیم‌بندی بر اساس زمان سررسید آن‌ها انجام می‌شود. مقایسه بدهی‌های دو سال متوالی یک شرکت، تغییرات بدهکاری شرکت، قدرت شرکت در برابر بدهی‌های آینده و میزان استقراض آن را نشان می‌دهد.

حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سرمایه در اصل همان سرمایه اولیه شرکت و سرمایه سال‌های متمادی فعالیت شرکت است که به سرمایه اولیه اضافه شده است. این بخش بر اساس کاهش زمان بقای حقوق صاحبان سهام، شامل سه گروه ممتاز، عادی و سود انباشته می‌شود.
شرکت‌ها بر اساس عملکرد سالیانه خود از طریق محاسبات ترازنامه مشخص می‌کنند که چه میزان سود یا زیان ایجاد کرده‌اند. درصورتی‌که یک شرکت طی یک سال مالی خود سودآوری داشته باشد، به‌صورت سود خالص محاسبه می‌شود. هیئت‌مدیره هر شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی تصمیم می‌گیرد که چه میزان از این سود خالص را به سهامداران خود ارائه دهد. پس از تخصیص سود به سهامداران، میزان باقیمانده از کل سود خالص به‌عنوان سود انباشته در حساب سود انباشته سپرده‌گذاری شده تا برای سرمایه‌گذاری‌های آینده شرکت مورداستفاده قرار گیرد. در ادامه نمونه‌ای از ترازنامه یک شرکت بورسی در سایت کدال را مشاهده می‌کنید.

نمونه ترازنامه در سایت کدال

نکته: توجه به این نکته ضروری است که دارایی‌ها و بدهی‌ها قابل تهاتر نیستند. به این معنی که نمی‌توان بدهی‌ها را از دارایی‌ها کسر کرد.

معادله ترازنامه به‌صورت زیر است:

دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام

این معادله نشان می‌دهد که یک شرکت برای چه مواردی وجه پرداخت (دارایی‌ها) یا قرض کرده (بدهی‌ها) و چقدر از سهامداران دریافت می کند (حقوق صاحبان سهام).
برای مثال اگر یک شرکت از بانک ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال وام ۵ ساله گرفته باشد، دارایی (معمولاً وجه نقد) ۴۰۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد و در مقابل بدهی (حساب بدهی بلندمدت) ۴۰۰ میلیون ریال نیز افزایش می‌یابد تا بدین گونه معادله دو طرف ترازنامه برابر شود. اگر این شرکت ۱ میلیارد ریال از سهامداران دریافت کرده باشد، دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام نیز به همین میزان افزایش می‌یابد.

همه درآمدهایی که شرکت ایجاد می‌کند و بیش از بدهی‌ها می‌شود به حقوق صاحبان سهام اضافه می‌گردد که نشان می‌دهد دارایی خالص سهامداران چه میزان است. این درآمد با عناوین موجودی، سرمایه‌گذاری‌ها، وجه نقد یا سایر دارایی‌ها قابل‌مشاهده است.
دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام شامل حساب‌های کوچک متعددی هستند که به موارد مالی مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند و بر اساس صنعت و موضوع فعالیت شرکت می‌توانند متفاوت باشند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.