بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز


و به صورت جمع بندی:

عرضه و تقاضا در بورس

عرضه و تقاضا از مسائل بنیادی علم اقتصاد است که درک آن به ما کمک خواهد کرد تا با ما بقی مفاهیم اقتصادی و مالی آشنا شویم. و بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز اگر این دو مفهوم پایه ای را به خوبی متوجه نشویم از درک سایر مفاهیم اقتصادی عاجز خواهیم ماند. این دو مفهوم اساسی دلیل اصلی تغییرات قیمت در تمامی بازار ها هستند. شناخت و تسلط بر عرضه و تقاضا جاری در بازار ها به ما در پیش بینی آینده ی قیمت آن دارایی مالی کمک زیادی می کند.

تقاضا (Demand)

فرض کنید شما 100 هزار تومان پول در اختیار دارید و قیمت هر خودکار 5 هزار تومان باشد. در این صورت شما توان خرید 20 خودکار را خواهید داشت. اگر قیمت 10 هزار تومان شود توان خرید شما به 10 خودکار کاهش خواهد یافت. حال فرض کنید قیمت خودکار همان 5 هزار تومان اما این دفعه شما 200 هزار تومان پول دارید؛ این دفعه توان خرید شما به 40 خودکار افزایش خواهد یافت.

تقاضا در علم اقتصاد

تقاضا در علم اقتصاد تعریف مشخصی دارد. اگر بخواهیم ساده آن را بیان کنیم؛ تقاضا، مقداری از یک کالا یا خدمت خاص است که در بازار مورد خریداری می گیرد. قیمت عامل اصلی تغییر تقاضاست. قیمت و تقاضا رابطه ی عکس با یکدیگر دارند؛ هرگاه قیمت افزایش یابد تقاضا برای آن دارایی کاهش خواهد داشت(با فرض ثبات سایر عوامل). این مفهوم را اقتصاد دانان در بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز نموداری ساده به نام نمودار تقاضا ترسیم کرده اند:

عوامل مؤثر بر تقاضا

در مثالی که ابتدای بحث تقاضا برای خرید خودکار آوردیم ؛ قیمت کالا و درآمد دو عامل تاثیر گذار بسیار مهم بر تقاضا هستند. قیمت عامل بازدارنده ای است که با افزایش خود تقاضا را کاهش می داد. هم چنین درآمد بیشتر، توان خرید ما را بالاتر می برد تقاضا افزایش می یافت(با فرض ثبات سایر عوامل).

فارغ از درآمد و قیمت آن کالا عوامل دیگری نیز بر تقاضا تاثیر خواهند گذشت؛ اولویت خریدار، مسائل فرهنگی و اجتماعی، آداب و رسوم ،انتظارات خریدار از آینده ی قیمت، فراوانی یا کمیابی آن کالا و. از جمله ی این عوامل خواهند بود.

عرضه (Supply)

تولید کنندگان، فروشندگان و مشاغل خدماتی عمده ی عرضه کنندگان بازار ها هستند. منفعت این گروه در گرو فروش بیشتر است. حال اگر قیمت پائین باشد عرضه ی آن محصول یا ارائه ی آن خدمت برای آن گروه ها به صرفه نخواهد بود و میل آنها برای فروش کاهش خواهد یافت.

عرضه در علم اقتصاد

عرضه را در اقتصاد این گونه تعریف کرده اند؛ مقداری از یک کالا یا خدمات است که تولیدکنندگان یا خدمات دهندگان ، در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. همانطور که قیمت عامل اصلی تغییر تقاضا بود عامل اصلی تغییر عرضه نیز هست. با افزایش قیمت یک دارایی تامین کنندگان، تولید کنندگان، خدمات دهندگان و همه ی گروه هایی که عرضه کننده محصوب می شوند، منفعت بیشتری از فعالیت خود خواهند داشت و عرضه آن دارایی بیشتر می شود. این مفهوم را اقتصاد دانان را در نموداری ساده به نام نمودار عرضه ترسیم کرده اند:

عوامل مؤثر بر عرضه:

توانایی مقدار تولید، هزینه های تولید، اندازه ی زنجیره تامین و دشواری های آن، دسترسی به مواد اولیه ، مسائل مرتبط با رقابت با سایر تولید کنندگان از عمده عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا هستند.

تعادل (Equilibrium)

برای اینکه بازار به تعادل و ثبات برسد بایست مقدار عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر باشد. این تعادل مادامی که محرکی برای تغییر رفتار مصرف کننده و تولید کننده وجود نداشته باشد پایدار خواهد ماند.

در نگاه اقتصاد دانان نقطه ی تعادل ، نقطه ی تلاقی نمودار عرضه و منحنی تقاضا ست. هرگاه این دو نمودار یکدیگر را قطع کنند تعادل برقرار شده است. آن قیمتی را که تعادل در آن برقرار شده را قیمت تعادلی می نامند.

عرضه و تقاضا در بورس

در بازار های مالی نیز همانند سایر بازارها مکانیزم عرضه و تقاضا جاری است. شاید در سایر بازارها به راحتی نتوان به میزان عرضه و تقاضا پی برد یا مقدار دقیق آن را اندازه گرفت اما در بازار هایی مالی همچون بازار بورس سهام به دلیل پیشرفته بودن معاملات و شفافیت بالااین مشکل را نداریم شما به راحتی با نگاه کردن به تابلو معاملات متوجه شدت عرضه وتقاضا خواهید شد.

نحوه نمایش عرضه و تقاضا بر تابلو معاملات

جدول سفارش های خرید و فروش به خوبی این عرضه و تقاضا و به تعادل رسیدن آنها را به خوبی نمایش می دهد. در هر ردیف تعداد سفارش ها، حجم سفارش ها و قیمت سفارش ها برای خریداران و فروشندگان مشخص شده است.

اگر به دقت این جدول نگاه کنید متوجه می شوید که مجموع حجم سفارش های خریداران از مجموع حجم سفارش های فروشندگان بیشتر است. این بدان معناست که در آن لحظه غلبه ی تقاضا را شاهد هستیم. این جدول عرصه ی تقابل همیشگی عرضه و تقاضا ست و قیمت را با غلبه ی هریک بر دیگری جابجا می کند.

رابطه عرضه و تقاضا در بورس

طبیعتاً اگر قرار باشد عرضه ای بر تقاضا چیره شود. حجم سفارشات در سمت فروشندگان بیشتر خواهد شد. رقابت میان فروشندگان شکل می گیرد از آنجا که در فروش تقدم انجام سفارش با قیمت سفارش پائین تر هست، فروشندگان برای پیروزی در این رقابتی که میان خودشان آغاز کرده اند، قیمت خود را رفته رفته پائین تر می آورند. این نزول قیمت تا زمانی که عرضا بر تقاضا غلبه داشته باشد ادامه خواهد داشت.

در سمت مخالف هم وضع به همین صورت است. هنگامی که ولع تقاضا میان خریداران شدت یابد. حجم سفارشات خرید نسبت سفارشات فروش پیشی می گیرد. هنگام خرید اولویت انجام سفارش با خریداری است که قیمت بالاتری پیشنهاد کند. رقابت شکل گرفته میان خریداران آنها را به خرید در قیمت های بالاتر سوق می دهد تا جاییکه تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود.

روانشناسی عرضه و تقاضا در بورس

روانشناسی عرضه و تقاضا در بورس، اساس دانش تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی در بورس است. در روانشناسی عرضه و تقاضا ما به دنبال یافتن سوگیری ها و جهت گیری های ذهنی خریداران و فروشندگان هستیم. این سو گیری ها و جهت گیری ها، روند های بازار را می سازند. یک روند صعودی ماهیت تقاضا دارد، مادامیکه خریدار به هر دلیلی (تحلیل بنیادی، تکنیکال، اخبار وحواشی و. ) معتقد باشه قیمت فعلی سهم همچنان ارزنده است کماکان به خرید خویش ادامه خواهد داد و روند صعودی تداوم خواهد داشت. در روند نزولی عکس همین قضیه حکم فرماست. تشخیص روند و شناسایی ادامه روند با ابزار هایی که در تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی داریم میسر خواهد بود. مثال بارز آن، همین الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی است که به دفعات در نمودار های قیمتی مشاهده کرده ایم. فاکتور های تابلو سهم نیز مثل رصد ورود و خروج پول هوشمند ویا قدرت خریدار و فروشنده به ما در فهمیدن ذهنیت خریداران و فروشندگان کمک خواهند کرد.

عوامل تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا در بورس

بازار بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز بورس یک بازار سرمایه گذاری است و سرمایه گذارانی که در این گونه بازارها فعالیت می کنند با هدف کسب سود وارد چنین بازار های پر ریسکی می شوند. به هر نحوی که این سرمایه گذاران در یابند دارایی مدنظرشان ارزشمند و پر بازده خواهد بود تقاضا را برای آن سهم بالا می برد و در طرف دیگر اگر حس کنند خرید یا نگه داری سهامی به صرفه نیست و بازدهی مطلوبی ندارد سرمایه گذاران را ترغیب به فروش یا عدم خرید آن دارایی می کند. گاهی این نتایج با دانش تحلیلی سرمایه گذاران یا مشاوران آنها در این زمینه به دست می یابد و گاهی هم اتفاقات و حواشی اطراف سهم آن نتایج را رقم می زند.

جمع بندی

عرضه و تقاضا محرک اصلی قیمت ها در بازارها هستند. اشراف و تسلط بر این موضوعات به ما در پیش‌بینی چشم‌انداز آینده قیمت‌ها کمک شایانی می‌کند. هر کجا بازار باشد فروشنده و خریدار وجود دارد و هرکجا فروشنده و خریدار باشد عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و هنگامی‌که این دو به تعادل می رسند معامله به انجام خواهد رسید.

گزارش بازار / بازار بی بازار

گزارش بازار / بازار بی بازار

نمادهای فولاد و فخوز بیشترین تاثیر مثبت را بر شخص_کل تا به این لحظات ابتدایی بر بازار داشتند.

معاملات بی رمق و منفی در گروه خودرویی ها و قطعات در جریان بوده است و در این گروه شاهد روند منفی و پرعرضه ای بودیم . خکاوه در کف قیمت روزانه با صف فروش مواجه بوده است. خودرو و خساپا در مدار منفی نزدیک به 2 درصد دنبال می شدند

بازار سهام امروز را هرچند مثبت آغاز کرده بود اما با گذشت نیم ساعت از شروع معاملات رشد متوقف و با عقب نشینی شاخص کل همراه شدیم.گروه فلزات اساسی هنوز معاملات متعادلی بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز دارند و فولاد از این گروه اثر مثبت خود را بر روی شاخص حفظ کرده است

در گروه دارویی ها نماد دجابر با 4.3 درصد مثبت ، دکیمی با 2.9 درصد نماد ددانا با 1 درصد مثبت همراه هستند این گروه در بازار امروز با افزایش تقاضا همراه بودند اما رفته با افت بیشتر شاخص این گروه نیز از رشد نمادهایش کاسته شد ولی هم چنان خودش را از جو کلی منفی بازار دور نگداشت هم چنین اخبار منتشر شده اخیرا در بازار امروز به شرح زیر می باشد: با حذف ارز ترجیحی دارو، قیمت دارو و محصولات پزشکی خارجی 6 برابر می‌شود

آغاز شکننده ای را بازار بورسدر پیش گرفت و فولاد نمادی که شاخص را مثبت نگه داشت

شاخص کل در ۲۰ دقیقه ابتدایی بازار با رشد بیش از ۷۱ واحدی همراه شده‌ و در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۸ هزار واحدی قرار گرفت .

فولاد با یک هزار و ۳۳۸ واحد بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر بازار داشته و فعلاً شاخص را مثبت نگه داشته است .

نوری با ۴۲۷، شبندر با ۱۳۶ و فارس با ۱۲۴ بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .

شاخص هم‌وزن هم با افزایش ۰.۶۴ واحدی سطح ۴۱۵ هزار واحدی را حفظ کرده‌است .

شاخص فرابورس هم افت حدود ۲۶ واحدی را ثبت کرده که آریا با ۳۸ واحد بیش‌ترین تاثیر منفی و فغدیر با ۸ واحد بیش‌ترین تاثیر مثبت را داشته‌اند

افزایش تقاضا و سبزی معاملات نماد فولاد در میان هیاهوی فروشندگان در کلیت بازار به چشم می بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز خورد . گروه فلزی ها در معاملات روز جاری با رشد نسبی تقاضای خوبی روبرو شدند.

افت شاخص از هزار واحد عبور کرده است و نماد هایی چون نوری و شپنا و شتران وبملت و میدکو تاثیر بسزایی در افت شاخص دارند.

نمای بازار در ساعت پایانی بازار به صورت زیر می باشد:

خروج حدود 99 میلیارد تومانی پول_حقیقی تا ساعت 09:30

خروج حدود 306 میلیارد تومانی پول_حقیقی تا ساعت 10:30

خروج حدود 512 میلیارد تومانی پول_حقیقی تا ساعت 11:30 اتفاق افتاده است.

شاخص کل ارتفاع یک میلیون و ۴۹۰ را هم از دست داد.

درشرایطی وارد دقایق پایانی بازار شدیم که افت ۹ هزار و ۴۲۹ واحدی ( ۰.۶۲ درصدی) ، شاخص کل به سطح یک میلیون و ۴۸۹ هزار سقوط کرد .

شاخص‌ هم وزن نیز ۱.۳۳ درصد سقوط کرده است .

در ساعت 12 ، در بازار امروز صندوق های ETF و فلزات اساسی بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را به خود اختصاص دادند و در مقابل گروه نفتی و بانکی و بیمه و محصولات شیمیایی هم بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را شاهد بوده اند

در پایان بازار امروز ارزش معاملات خرد به 2 هزار و 989 میلیارد تومان رسید

و حجم معاملات از 5 میلیارد برگه سهم عبور کرد

تشدید بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز خروج پول حقیقی و کاهش ارزش معاملات در بازار امروز را شاهد بودیم.

شاخص کل در معاملات امروز به کانال یک میلیون و پانصد هزار واحدی باز گردد اما در نهایت با کاهش حدود ۱۱ هزار واحدی تا ارتفاع یک میلیون و ۴۸۷ هزار واحدی کاهش پیدا کرد.

فولاد با ۲هزار و ۲۳۰ واحد، بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشت و از افت بیش‌تر آن جلوگیری کرد. در نقطه مقابل فارس با یک هزار و ۳۶۶ واحد، فملی با یک هزار و ۱۵ واحد و شتران با ۷۳۳ واحد بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

شاخص فرابورس هم امروز با افت ۲۲۳ هزار واحدی، کانال ۲۰ هزار واحدی را از دست داد و تا ارتفاع ۱۹ هزار و ۸۲۲ واحدی پایین آمد.

در معاملات امروز، حقیقی‌ها بیش از ۷۵۸ میلیارد تومان پول از بازار خارج کردند که در مقایسه با روز شنبه افزایش حدود دو برابر را نشان می‌دهد.

در معاملات امروز فولاد با حدود ۴۳ میلیارد تومان بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد. شرانل با ۵ میلیارد و ویسا با ۴ میلیارد تومان ورود پول حقیقی در رتبه های بعدی قرار دارندریزش ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بورس را شاهد بودیم.

شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معاملات امروز ۱۰ هزار و ۸۸۹ واحد افت کرد و به عدد یک میلیون ۴۸۷ هزار واحد رسید

جدول تغییرات شاخص کل به شکل زیر می باشد:

از جمله اخبار تاثیرگذار بر بازار امروز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وزارت نفت:

در چند ماه اخیر آن قدر نفت فروخته ایم که هم کسری بودجه جبران شد، هم دست دولت را در مدیریت بازار ارز، بازتر کردیم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

بسترهای فنی برای اجرای طرح ساماندهی ارز دارو مهیاست

تغییرات قیمت داروها را بیمه‌ها می‌پردازند.

امیرعبداللهیان به ایتالیا رفت

وزیر خارجه ایران در رأس هیأتی و به منظور تبادل‌نظر با مقامات ایتالیا و واتیکان درباره موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای، تهران را به مقصد رم ترک کرد

توقف نمادهاي معاملاتي (تايرا)،(آسيا)،(وكار)،(ومعادن)،(ومعادنح)

دلار نیما، بیش از 26200 تومان

نرخ بهره بین بانکی به 20.95 درصد رسید. حداقل نرخ توافق بازخرید هم 20.3 درصد شد.

بازگشايي نمادهاي معاملاتي (ثبهساز)،(جم)،(حپترو)،(خبهمن)

احتمال موافقت مجلس با تفکیک وزارت صمت

آگهی ۱۱ ملک مازاد بانک دی با شرایط ویژه در فروش به صورت نقد و اقساط منتشر شد.

تهدید بایدن علیه ایران: اگر به برجام برنگردید، فشار اقتصادی ادامه دارد

وزارت نفت: آنقدر نفت صادر کرده ایم که هم کسری بودجه دولت را جبران کردیم، هم جیبش را پر پول

و به صورت جمع بندی:

بازار امروز با افت بیشتری مواجه شد و شاهد ریزش نماگرهای بازار بورس بودیم زمانی که حمایت یک میلیون و 500 هزار واحدی را از دست دادیم انتظار می رفت که بازار امروز نیز با افت همراه شود که همانطور که دیدیم این اتفاق افتاد و قرمزی سراسری را شاهد بودیم و انتظار می رود باز نیز این افت ادامه یابد در این روزهایی که با کمبود نقدینگی در بازار روبرو هستیم و وضعیت بازار بلاتکلیف است سرمایه تان را مدیریت کنید یا از متخصصان در این زمینه بهره جویید تاکید میکنم طمع نورزید که دچار خسران می شوید .

و اما جمله طلایی :

‌به قول ویکتور هوگو:

تلاش برای زندگی همتِ بلند می خواهد.

کارشناس بازار: مرسده گونه

گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.

بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید

پیش بینی بورس امروز 19 مهر 1401 / کدام نماد ها بیشترین افزایش قیمت را داشتند؟

اکو ایران : بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز سه‌شنبه می‌روند که روز دوشنبه علی رغم بهبود تقاضا، شاخص کل بورس افت کرد. برای پیش بینی بورس امروز –سه‌شنبه ۱۹ مهر- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم.

پیش بینی بورس امروز 19 مهر 1401 / کدام نماد ها بیشترین افزایش قیمت را داشتند؟

در حالی که اخبار مثبتی به بازار سهام مخابره شده بود و تحلیلگران در انتظار رشد بازار بودند. دیروز باز هم شاخص‌ها قرمزپوش شدند. به نظر می‌رسد معامله‌گران انتظارات مثبتی نسبت به آینده ندارند.

بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز سه‌شنبه می‌روند که روز دوشنبه علی رغم بهبود تقاضا، شاخص کل بورس افت کرد. برای پیش بینی بورس امروز –سه‌شنبه 19 مهر- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل ریزش هزار و 156 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن 320 واحد افت کرد. شاخص کل فرابورس نیز 50 واحد پائین آمد.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 311 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 339 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 48 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 52 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

دیروز در بورس شرکت‌ بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز بیمه دانا (دانا)، شرکت‌ سالمین (غسالم) و شرکت کویر تایر (پکویر) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا)، شرکت لیزینگ ایران و شرق (ولشرق) و شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای کطبس (شرکت زغال سنگ نگین طبس)، بسویچ (شرکت پارس سویچ) و سکرد (شرکت سیمان کردستان) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت رایان هم افزا (رافزا)، شرکت صنعت روی زنگان (زنگان) و شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در معاملات دوشنبه 57 نماد صف خرید داشتند و 70 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 33 درصدی به 203 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 27 درصد کاهش یافت و 159 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 28 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 137 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد تپسی (شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس) با صف‌ خرید 27 میلیارد تومانی برای سومین روز متوالی در صدر جدول بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از تپسی، نمادهای زاگرس (شرکت پتروشیمی زاگرس) و غدشت (شرکت دشت مرغاب) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد فمراد تعلق داشت که ارزش آن 11 میلیارد تومان بود. پس از فمراد، نمادهای وآذر، حپترو، گکوثر و غشاذر بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

در معاملات روز دوشنبه بازار ابتدا آرایش صعودی به خود گرفت اما خیلی زود سمت عرضه بازار رشد کرد و شاخص‌ها رو به پائین تغییر جهت دادند.

هرچند در دقایق پایانی نمادهای شاخص ساز رشد کردند اما شاخص‌های اصلی بورس تهران قرمزپوش باقی ماندند.

شاخص برای هفتمین روز متوالی ریزش کرد و میدکو، وپاسار، فملی، فولاد، شستا، اخابر، مبین، کچاد، پرداخت و اپال بزرگان قرمزپوش بودند. در مقابل شپنا، شتران و شبندر شاخص را بالا کشیدند، پس از این بزرگان پالایشی، نمادهای شفن، نوری، وغدیر، پارسان، حکشتی، وبملت و کگل سبزپوش شدند.

از سوی دیگر برای سومین روز متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد که ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار 199 میلیارد تومان بود.

روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به بپاس، شستا، حبندر، میدکو، خاور، وپاسار، فملی، ولشرق، فولاد و شپنا تعلق داشت.

دیروز ارزش معاملات خرد افت 3 درصدی داشت و به 2 هزار و 215 میلیارد تومان رسید. افت ارزش معاملات و خروج پول در روزی اتفاق افتاد که چند خبر مثبت به بازار مخابره شده بود. انتظار می‌رفت با رشد نرخ نیمایی، تکذیب افزایش نرخ خوراک و خبرهایی مبنی بر تزریق پول به بازار شاهد سبز شدن شاخص‌ها باشیم اما خریداران کم رمق‌تر از آن بودند که قیمت‌ها را بالا بکشند. بنابراین به نظر نمی‌رسد امروز هم شاهد رشد قابل توجهی در بازار باشیم.

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید

نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید

دنیای معدن: شاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۴ هزار و ۱۵۵ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.

به گزارش دنیای معدن، شاخص بورس تهران امروز صبح را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۴ هزار و ۱۵۵ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی آرام گرفت. ارزش معاملات روزانه بیش از ۳ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان بود و ارزش روز بازار به ۵ هزار و ۲۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. شاخص کل هم وزن افزایش ۲۷۷۴ واحدی به رقم ۴۰۵ هزار و ۱۴۳ واحد رسید.

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (سه شنبه، بیست و دوم شهریور ۱۴۰۱) را بشناسید:

پر تراکنش‌های امروز بورس

نمادهای خودرو، خساپا، خگستر پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس

نمادهای شپدیس، کچاد، شبندر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس

نمادهای وبملت، مبین، خساپا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بورس به رنگ قرمز / شاخص هم وزن به شاخص کل پیوست

قرمز، رنگ بورس امروز بود و هم شاخص کل به روند نزولی خود ادامه داد تا تقریباً حمایت معتبر آن را شکسته شده در نظر بگیریم و هم شاخص هم وزن هم امروز دست در دست شاخص کل روند نزول را در پیش گرفت. در بازار فرابورس هم که از امروز نیم ساعت به تایم معاملاتی آن افزوده شد، ‌شاخص فرابورس کانال ۱۹ هزار واحدی را از دست داد. ارزش پایین معاملات خرد بازار سهام و خروج پول حقیقی هم که پای ثابت معاملات این روزهای بورس است.

بورس به رنگ قرمز / شاخص هم وزن به شاخص کل پیوست

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بورس امروز همانگونه که در گزارش قبلی پیش بینی می شد، با فشار فروش بالایی هفته چهارم شهریور ماه را آغاز کرد. فشار عرضه به گونه ای بود که امروز هم شاخص کل و هم شاخص هم وزن روند نزولی به خود گرفتند و عملاً عرضه بر تقاضا در کلیت بازار امروز مشهود بود.

شاخص کل در معاملات روز شنبه با کاهش حدود ۱۵هزار و ۵۰۰ واحدی همراه شد و حمایت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را از دست داد. «فارس» با ۱٬۹۵۲ واحد بیش‌ترین نقش را در افت امروز شاخص کل داشت؛ «کچاد» با ۱٬۱۳۹ واحد، «حکشتی» با۶۷۰ واحد، وپاسار با «۶۶۲» واحد و «کگل» با ۶۳۸ واحد از دیگر نمادهای اثرگذار در بورس امروز بودند. همانگونه که مشخص است غالب نمادهای بزرگ بازار چه دلاری‌ها و چه ریالی‌ها روند نزولی به خود گرفته اند. شرایط نابسامان بازارهای جهانی و همچنین اخبار ناامیدکننده برجامی هیچ انرژی برای صعود بازار باقی نگذاشته است.

شاخص هم وزن هم که طی سه هفته گذشته مسیر متفاوتی را از شاخص کل در پیش گرفته بود، ابتدای هفته را نزولی آغاز کرد و با افت بیش از ۴٬۷۵۰ واحدی تا ارتفاع ۴۰۵ هزار واحدی کاهش پیدا کرد.

شاخص فرابورس هم که از امروز نیم ساعت به تایم معاملاتی آن‌ها افزوده شد با کاهش ۱۳۷ واحدی، کانال ۱۹هزار واحدی را از دست داد و تا سطح ۱۸هزار و ۹۸۱ واحدی پایین آمد.

خریدار در بازار پیدا نمی‌شود

در معاملات امروز ارزش معاملات خرد به حدود ۲هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز کاهش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. در ۹روز معاملاتی گذشته ارزش معاملات خرد دوباره به کم‌تر از ۳هزار میلیارد تومان رسیده است. در شرایطی که شاخص کل و همچنین بسیاری از نمادها در نقاط حمایتی خود قرار دارند،‌ ادامه روند ناامیدکننده ارزش معاملات خرد از دو بعد قابل توجه است؛ از یکسو این موضوع نشان می دهد که حتی در سطوح حمایتی، افزایش تقاضا در بازار شکل نمی‌گیرد و از سوی دیگر، این موضوع می توان به شکست نقاط حمایتی منجر بیشترین عرضه و تقاضا در بازار امروز شود. در این شرایط شاید ادامه روند نزولی و افزایش فشار فروش محتمل ترین سناریو پیش روی بازار باشد.

حقیقی‌های فراری

در جریان معاملات امروز،‌ حقیقی‌های بازار حدود ۳۸۵ میلیارد تومان معادل ۱۵ درصد ارزش معاملات خرد از بازار خارج کردند. تشدید خروج پول حقیقی و همچنین کاهش ارزش معاملات خرد،‌ موضوع نگران کننده‌ای است که در صورت تداوم بازگشت بازار را بیش از گذشته کم رنگ می کند. به طور کلی امروز بیش از ۷۲ درصد نمادهای معامله شده، خروج پول حقیقی را ثبت کردند و تنها ۱۶ درصد نمادها شاهد ورود پول حقیقی بودند.

«درازی» نماد تازه وارد بازار سهام، با حدود ۲۹ میلیارد تومان، بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد؛ «خکرمان» با ۷ و «کایزد» با ۴.۵ میلیارد تومان در رتبه های بعدی ورود پول حقیقی در بازار امروز بودند. در نقطه مقابل «حکشتی» با ۵۵ میلیارد تومان بیش‌ترین خروج پول حقیقی را ثبت کرد و پس از آن «شستا» با ۱۷ و «های وب» با ۱۶ میلیارد تومان قرار داشتند.

در میان صنایع هم مواد و محصولات دارویی به واسطه معاملات «درازی»، بیش‌ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد. محصولات شیمیایی با ۶۹ میلیارد تومان هم بیش‌ترین خروج پول حقیقی را در بازار امروز تجربه کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.