تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک


آشنایی با الگوهای قیمتی در تجزیه و تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تغییرات روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود. اگر بخواهیم تعریفش کنیم ، الگوی قیمت یک پیکربندی تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و / یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی از تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی بازگشت تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک یا ریورسال (reversal pattern) شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در مسیر فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده می کنند.

خطوط روند (Trendlines) در تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط / یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط روند (Trendlines) به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (افزایش ها) یا فرورفتگی های صعودی (کاهش ها) در نمودار ترسیم می شوند. خط روندی که به سمت بالا حرکت می کند یا خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها (higher high) و (higher low) را تجربه می کنند. خط روند صعودی با اتصال به کف صعودی ترسیم می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه ای رو به پایین باشد ، یک خط روند نزولی نامیده می شود ، و این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح (lower high) و (lower low) را تجربه می کنند.

بسته به این که چه بخشی از نوار قیمت برای “اتصال نقاط” استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. در حالی که نظرات مختلفی در مورد اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه کندل بار – و نه فتیله های نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر حرکات قیمت در آنجا اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است نقاط دقیق تری را برای ترسیم خط روند ارائه دهد ، به خصوص در نمودارهای بین روزی که “نقاط دور افتاده” (نقاط داده که خارج از محدوده “عادی” قرار دارند) ممکن است در آن وجود داشته باشند. در نمودارهای روزانه ، نمودارها اغلب از قیمت های بسته شدن (closing price) به جای اوج یا کف ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا طی آخر هفته یا تعطیلات بازار هستند. خطوط روند دارای سه یا چند نقطه ، به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو نقطه ایجاد شده اند.

۱ – روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (higher high) و (higher low) باشند. خطوط روند صعودی حداقل دو تا از کف ها را به هم متصل می کنند و سطح پشتیبانی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

۲ – روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (lower high) و (lower low) باشند. خطوط روند نزولی حداقل دو مورد از اوج ها را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

۳ – (Consolidation) یا بازار جانبی (sideways market) ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه افزایش و کاهش ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر وقفه موقت از یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده را می توان تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک به عنوان یک توقف در طول روند غالب تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی مکث می کنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه در روند نزولی استراحت می کنند. در حالی که تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای حدس این که روند ادامه خواهد یافت یا بازگشتی اتفاق می افتد وحود ندارد. به همین ترتیب ، باید هنگام استفاده از خطوط روند برای ترسیم الگوی قیمت به این که شکست قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده اتفاق می افتد ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند تا زمانی که بازگشت تأیید نشده باشد ، تصور کنید که روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگ تر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده، حرکت بیشتر می شود.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) شناخته می شود. الگوهای ادامه دهنده معمول عبارتند از:

الگوی پرچم سه گوش (Pennant) ، که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم شده است

الگوی پرچم (Flag) ، که با دو خط روند موازی ترسیم شده است

الگوی کنج (Wedge) ، که با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه ای به بالا یا پایین دارند ترسیم شده است

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

الگوهای پرچم سه گوش با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند. یکی از ویژگی های اصلی الگوهای پرچم سه گوش این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی در روند نزولی و دیگری در روند صعودی حرکت می کند. شکل ۱ نمونه ای از یک پرچم سه گوش را نشان می دهد. غالباً ، در هنگام شکل گیری الگوی پرچم سه گوش ، حجم معاملات کاهش می یابد و هنگام خروج قیمت از الگو حجم معاملات افزایش می یابد.

نمودار قیمت قرارداد آتی ۱ دقیقه ای e-mini Russell 2000 که الگوی قیمت پرچم سه گوش ادامه دهنده را نشان می دهد. منبع: TradeStation.

الگوی پرچم (Flag)

الگوهای پرچم با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند شیب صعودی ، شیب نزولی یا جانبی (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان وقفه در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی با شیب نزولی و رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار روند صعودی نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره ای از کاهش حجم معاملات همراه است ، و با خارج شدن قیمت از الگوی پرچم ، حجم معاملات مجددا به حالت قبل از الگو بازمی گردد.

الگوی کنج (Wedge)

الگوهای کنج شبیه به الگوی پرچم سه گوش هستند زیرا با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا و صعودی یا به سمت پایین و نزولی. الگوی کنجی که زاویه ای به سمت پایین دارد ، وقفه ای را در طول روند صعودی نشان می دهد. کنجی که زاویه ای به سمت بالا دارد ، وقفه موقتی را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانند الگوهای پرچم سه گوش و پرچم ، میزان معمول حجم در هنگام شکل گیری الگوی کنج نیز کاهش می یابد ، حجم معاملات تنها در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از الگوی کنج افزایش می یابد.

الگوی مثلث (Triangle)

الگوهای مثلث از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها در مقایسه با سایر الگوها به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می گیرند. سه الگوی متداول مثلث شامل مثلث های متقارن (symmetrical triangles)، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending triangles) هستند. شکل گیری این الگوهای نمودار می توانند از دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

الگوهای مثلث های متقارن (symmetrical triangles) وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک یکدیگر نزدیک می شوند و فقط نشان می دهند که احتمال وقوع یک شکست وجود دارد – و جهت را نشان نمی دهند و فقط زمانی که یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت. الگوی مثلث های صعودی (ascending triangles) دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است و نشان می دهد که به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق می افتد ، در حالی که مثلث های نزولی (descending triangles) دارای یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث هستند که نشان می تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک دهد به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد. بزرگی شکست ها به سمت بالا (breakouts) یا شکست ها به سمت پایین (breakdowns) معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

A broken symmetrical triangle pattern on the chart of FXY.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت “فنجان” الگو باید به شکل “U” باشد که بیشتر شبیه به انحنای کف یک کاسه یا فنجان است بنابراین نباید به شکل “V” با اوج های برابر در هر دو طرف فنجان باشد. “دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک (pullback) كوتاه كه شبیه به الگوی نمودار پرچم یا پرچم سه گوش است ، شکل می گیرد. پس از تکمیل این الگو ، دارایی مورد نظر ممکن است به سطوح جدید صعود کند و به سقف های جدید دست باید و روند خود را از از قسمت بالاتری ادامه دهد. یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

cup and handle with stop loss and entry point

الگوی فنجان و دسته با نقاط (Buy Point) و (Stop Loss) منبع: TradingView.com

الگوهای بازگشت یا ریورسال (Reversal Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشت شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که از قدرت گاوها یا خرس ها کاسته شده است. با شکل گیری این الگو ، روندی که از قبل ایجاد شده متوقف می شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف (گاو یا خرس) قدرت گرفته است وارد می شود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق یا گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند با یک الگوی بازگشتی متوقف شود ، که فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت خرس ها یا فروشندگان برنده می شوند و این منجر به تغییر روند به نزولی می شود. بازگشت های قیمت که در سقف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار با اشتیاق بیشتری نسبت به میزان خریداری شده به فروش می رسد. در مقابل ، بازگشت های قیمتی که در کف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای ذخیره (accumulation patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار فعال تر از هنگام فروش خریداری می شود. همانند الگوهای ادامه دهنده ، هر چه شکل گیری این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکست قیمت به بالا ، احتمال ایجاد حرکت بزرگتری وجود دارد.

هنگامی که قیمت پس از وقفه ای بازمی گردد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی بازگشت (reversal pattern) شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معمول بازگشت عبارتند از:

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) ، نشان دهنده دو حرکت کوچک تر قیمت است که دو طرف یک حرکت تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک بزرگ تر را در بر گرفته است

الگوی سقف دوقلو (Double Tops) ، نمایانگر یک موج افزایشی قیمت کوتاه مدت است که پس از آن یک موج دیگر در تلاش برای شکست مقاومت موج قبلی ناکام می ماند

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms) ، نشان دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می ماند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوهای سر و شانه ها می توانند در سقف یا کف بازار شکل بگیرند ، این الگو شامل سه موج (قله یا یک فرورفتگی) است : یک موج اولیه ، که با موج دوم که از موج اولی بزرگ تر است ادامه پیدا می کند و در نهایت با یک موج سوم که از موج دوم کوچک تر است و مشابه موج اول است تکمیل می شود. روند صعودی که توسط الگوی اوج سر و شانه قطع می شود ، ممکن است بازگشت روند را تجربه کند ، و در نتیجه به روند نزولی تغییر کند. برعکس ، روند نزولی که منجر به الگوی سر و شانه (یا یک سر و شانه های معکوس) شود ، احتمالاً بازگشت روند به سمت صعودی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان با اتصال کف ها یا سقف ها ، و قله ها و فرورفتگی هایی که بین سر و شانه ها وجود دارد ، ترسیم کرد ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. در حین تکمیل الگو ، پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در الگوی سر و شانه ها در کف) یا پایین (در الگوی سر و شانه ها در اوج) خط روند ، ممکن است حجم معاملات کاهش یابد.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی کف و سقف دوقلو نشان دهنده مناطقی است که بازار تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، همراه با تلاش دومی که پس از آن ایچاد شده و شکست خورده دیده می شود و در نتیجه بازگشت روند اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، کف دوقلو مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند از سطح پشتیبانی قبلی گذر کند ولی در این کار موفق نمی شود و برای بار دوم نیز تلاش ناموفقی برای ورود به سطح پشتیبانی خواهد داشت. این امر اغلب منجر به بازگشت روند می شود ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی کف و سقف سه قلو (Triple tops and bottoms) الگوهای بازگشتی هستند که به اندازه الگوهای سر و شانه ها و یا سقف دوقلو یا کف دوقلو چندان متداول نیستند. اما ، آنها نیز به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای بازگشت روند باشند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه بار سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

شکاف ها (Gaps)

شکاف ها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی در قیمت $ ۵٫۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت ، با اختلاف قیمت ۷٫۰۰ دلار بازگشایی شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های گسست (Breakaway gaps) ، شکاف های فرار (runaway gaps) و شکاف های خستگی (exhaustion gaps) . شکاف های گسست در آغاز یک روند شکل می گیرند ، شکاف های فرار در وسط یک روند شکل می گیرند و شکاف های خستگی نشان از پایان قریب الوقوع یک روند دارند.

نتیجه گیری

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت “دچار وقفه می شود و به اصطلاح استراحت می کند” ، و نشانگر مناطقی است که می توانند منجر به ادامه یا بازگشت روند غالب شوند. خطوط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در قالب هایی مانند پرچم (flags) ، پرچم های سه گوش (pennants) و سقف دوقلو (double tops) ظاهر شوند. حجم معاملات در این الگوها نقش مهمی ایفا می کند ، حجم اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با شکست قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران تکنیکال اغلب برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و بازگشت ، الگوهای قیمت را دنبال می کنند.

پولبک (pull back) در بورس به چه معناست + کاربرد

پولبک (pull back) در بورس به چه معناست + کاربرد

پولبک یک واژه انگلیسی به معنای عقب گرد و بازگشت است. گاهی قیمت سهام در یک نقطه تمایل دارند که به سطح مقاومت یا حمایت شکسته شده برگردند و دوباره از آن سح روند خود را ادامه دهند. این بازگشت طولانی مدت نبوده و در اندکی زمانی اتفاق می افتد. البته قرار نیست که تمام پولبک ها دقیقاً به سطح مقاومت یا حمایت شکسته شده برخورد کرده و مماس شوند بلکه بازگشت به همان محدوده نیز کفایت می‌کند.

معنی پولبک در بورس شاید در ابتدا کمی گنگ به نظر برسد اما در واقع با روشن شدن موضوع خواهید دید که تشخیص آن کار سختی نبوده و به راحتی قادر خواهید بود روند و زمان وقوع آن را پیش بینی کرده و از فرصت‌هایی که برایتان پیش می‌آید نهایت استفاده را ببرید. لازم است برای انجام معاملات خود نسبت به این روند و اتفاقی که در بازار بورس رایج است اطلاعات کافی به دست آورید و همواره سعی داشته باشید با پیش بینی زمان وقوع پولبک بهترین تصمیم را برای ورود و یا خروج از سهم بگیرید.

معنی پولبک در بورس چیست ؟

پولبک به بوسه خداحافظی معروف است. بوسه‌ای که قیمت به سطح مقاومتی و یا حمایتی خود زده و از آن نقطه به بعد شروع به صعود یا یک نزول پرقدرت کرده و روند تغییر جهت داده و به سمت حمایت یا مقاومت قبلی حرکت می‌کند. یعنی اگر در سطح مقاومتی باشد به حمایتی و اگر در سطح حمایتی باشد به مقاومتی بر می‌گردد. به همین دلیل به آن پولبک می گویند. پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن است. به آن قلاب هم گفته می‌شود زیرا در نمودار پولبک ها به شکل قلاب ظاهر می‌شوند. برای تشخیص نوع حرکت سهم در این هنگام می توان به حجم معاملات انجام شده در سهم نگاه جدی داشت تا مشخص شود سهم به چه سمتی حرکت می کند.

معنی پولبک در بورس

در تحلیل تکنیکال در 60 درصد موارد وقتی قیمت سطح حمایتی یا مقاومتی خود را می‌شکند تمایل پیدا می‌کند باز به سطح شکسته شده بازگردد. البته همیشه اینگونه نیست و گاهی به دلایل مختلف پولبکی که ما منتظرش هستیم رخ نمی‌دهد.

برای درک صحیح معنی پولبک در بورس و بطور کلی استفاده و کاربرد پولبک در بورس باید به این مورد مهم اشاره کنیم که وقتی صحبت از اندیکاتور پولبک می‌شود انتظار یک روند و فرآیند طولانی مدت را نداشته باشید. پولبک، اصلاح قیمت نیست که طولانی شود. بلکه پولبک ها معمولاً موقتی بوده و در بازه زمانی کوتاه مدتی اتفاق می افتند.

پولبک تنها تغییر روند از مقاومت شکسته شده به حمایت و بالعکس است. همچون اصطلاح قیمت تغییر ایجاد می‌کند اما این تغییر خیلی طول نمی‌کشد. پس از پولبک برخی معتقدند که سهم روند پیشین خود را ادامه می‌دهد. در صورتی که این عقیده همیشه درست از آب در نمی‌آید و گاهی سهم تمایل دارد که یک روند جدیدی را آغاز کند.

انواع پولبک در بورس کدامند ؟

به طور کلی انواع پولبک در بورس به سه بخش عادی، داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.

  1. پولبک عادی: این نوع پولبک همانی است که در ذهن بیشتر ما وجود دارد. یعنی قیمت دقیقاً به سطح مقاومت و حمایت خودش برخورد کرده و از همان نقطه به روند خود ادامه می‌دهد.
  2. پولبک داخلی: در چنین شرایطی معامله گران بلاتکلیف مقصر هستند. زیرا قیمت به سطح مقاومت برخورد کرده و حتی از آن پایین‌تر رفته و سپس روند جدید خود را آغاز می‌کند. در صورتیکه اگر بازیگران خوب و آگاهی داشت با برخورد به همان نقطه مقاومت بر می‌گشت و دیگر مسیر خود به پایین‌تر را ادامه نمی‌داد.
  3. پولبک خارجی: در این مدل از معنی پولبک در بورس شاهد این هستیم که قیمت پیش از برخورد به سطح مقاومت و حمایت روند خود را ادامه می‌دهد. دلیل چنین پولبکی معمولاً میزان بالای تقاضا در روندهای صعودی یا نزولی است.

انواع پولبک دربورس

توجه داشته باشید که هر نوع پولبکی دارای اعتبار نیست. بلکه پولبکی مهم و تأثیر گذار است که در زمان شکست مقاومتی یا حمایتی، حجم معاملاتی بالایی داشته باشند و این حجم دو یا سه برابر میزان حجم معاملاتی ماهیانه آن‌ها باشد.

کاربرد پولبک در بورس چیست ؟

کاربرد پولبک در بورس برای معامله گران بازار سرمایه بسیار با اهمیت است. بازار بورس تنها به معنای خرید و فروش سهام نیست. بلکه زمان درست ورود به سهم و زمان درست خروج از آن بیشتر از خود خرید و فروش اهمیت دارد. معمولاً پولبک ها زمان مناسبی برای ورود به سهم هستند و ریسک معاملاتی را تا حدود زیادی کاهش می‌دهند.

به همین خاطر تکنیکالیست ها سعی در پیش بینی پولبک داشته و دقیقاً همین زمان‌ها را برای ورود به سهم انتخاب می‌کنند. ممکن تفاوت بین یک بازگشت قیمتی و یک پولبک است شما در روند صعودی وارد بازار سهام موردنظرتان شده بدون اینکه توجه داشته باشید این روند در انتهای خود قرار دارد و به زودی با یک پولبک همراه خواهد شد. خب شما ضرر خواهید کرد زیرا بدون پیش بینی این پولبک سهام را در قیمتی بالا خریداری کرده، درصورتیکه می‌توانستید در روزهای آینده با قیمت کمتری نیز آن را خریداری کنید. همین شرایط در روند نزولی بازار برای زمان درست فروش سهام صدق می‌کند. در واقع زمان پولبک زمان طلایی معاملات خواهد بود.

معامله گران باید به این نکته هم واقف باشند که اندیکاتور پولبک وحی منزل نیست و همیشه اتفاق نمی‌افتد. قرار نیست در هر روند پولبک اتفاق بیافتد. معنی پولبک در بورس مترادف با قطعیت و حتمیت آن نیست. اگر قرار است بنشینید منتظر پولبک تا در آن زمان وارد سهم شوید باید بگوییم که کار اشتباهی کرده و فقط در حال فرصت سوزی هستید.

کاربرد پولبک دربورس

زیرا همانگونه که پیشتر گفتیم قرار نیست همیشه پولبک اتفاق بیافتد تا برای شما زمینه ساز ورود به سهم باشد. (یاحتی خروج) برای موفقیت در بازار بورس باید بر اساس واقعیات موجود عمل کنیدو احساسات و هیجانات و یا حتی تعصبات خود را کنترل کنید. زیرا بازار بورس قاعده بازی خودش را دارد و تنها با رعایت کردن این قواعد است که می‌توانید به موفقیت امیدوار و خوش بین باشید.

برای درک بهتر معنی پولبک در بورس باید سری به منابع تحلیل تکنیکال بزنید و با استفاده از نمودارهای سهام مختلف انواع پولبک را روی آن شناسایی کنید. به هر حال بهره مندی از دانش تحلیل تکنیکال در هر بخشی از بازار بورس به نفع خودتان خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.