نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی


به گزارش پایگاه خبری سفیر لرستان ، ذکر سوالات همراه با پاسخ صدیقه میری شهردار پلدختر به ترتیب به شرح ذیل است.

جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

لطفا مفهوم مصلحت را در حکومت اسلامی بیان فرمایید؟

مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد، و در فقه مکتب اهل بیت(علیهم السلام)مفهومى دیگر. آنچه از نظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی محور خلاصه مى شود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل مى گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهمترین اهداف اسلام است، که انحراف از آن جایز نیست. سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهمّ را ترجیح داد و مهمّ را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، مى توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس جمهورى، و نمایندگان و انتخاب کنندگان را در نظر گرفت. و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى، و بخش مهمّى از نظام پولى، و مسائل اقتصادى امروز را، به عنوان مثال مى توان ذکر کرد. و در قسمت سوّم محدود کردن پاره اى از معاملات، و صادرات و واردات کشور، که سلطه مردم را بر اموالشان محدود مى سازد، ولى اهداف مهمّى را احیا مى کند، مثال خوبى است.

تعارض شهود در اثبات امانت بودن مال

اگر صاحب مال و امانتدار هر دو برای اثبات حرف خود شاهد بیاورد در این صورت تکلیف چیست؟آیا اثبات خیانت در امانت، بدون وجود رسید امانی بودن مال در ید متهم، با وجود شهادت شهودی که امانی بودن مال را گواهی کرده و شهود دیگری که امانی نبودن مال را گواهی کرده اند، شرعاً صحیح است؟

در صورتیکه تعارض شهود شود شهادت هر دو طرف ساقط خواهد شد بنابراین امانی بودن مال باید به دلیل معتبر ثابت شود و اگر شخص غیر متهمی اعتراف کند که فلان مال نزد من امانت فلان کس است پذیرفته می شود.

تعارض کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان با قوانین اسلامی

با توجّه به مفاد کنوانسیون، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللى با احکام اسلامى را به گونه اى ارزیابى مى نمایید که با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه اى که با روح کنوانسیون، یعنى رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد مى توان موارد تعارض آن را با احکام اسلامى از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟

تعارض مفاد این کنوانسیون، به حدّى است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامى نیست. ولى در بعضى از موارد راه حلهایى وجود دارد. امّا به طور کامل هیچ راهى براى آن موجود نیست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود با این گونه امور از موضع انفعالى برخورد نکنند، و به جاى خود باختگى در برابر این قرار دادهاى تحمیلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشینند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبیین کنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدین واگذارند، و براى همیشه تحمیل کنندگان فرهنگها و مقرّرات بیگانه را از سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسلام مأیوس سازند.

تعارض بین اتلاف وقت بیمار و معطل شدن پزشک

برخى از پزشكان ادّعا مىكنند در صورت برنامه ريزى براى جلوگيرى از اتلاف وقت مردم، ممكن است در مقاطعى پزشك بدون بيمار بماند. در تعارض بين هدر رفتن وقت مردم، و معطّل شدن احتمالى پزشك، كدام ترجيح دارد؟

موارد مختلف است; گاه مشكل طبيب مهمتر است، و گاه مشكل بيمار.‌

تعارض ادّعای زن در مورد نداشتن شوهر با ادّعای فرد دیگر

چنانچه بعد از ازدواج زن، فردی ادّعا نماید او شوهر داشته اما خود زن انکار نماید، تکلیف چیست؟

هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد آن زن شوهر داشته ولى خود زن بگويد نداشته‏ ام و شرعاً هم ثابت نشود بايد حرف زن را قبول كرد، ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصديق كند كه شوهر داشته احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد.

تعارض اذن پدر و جد پدری

اگر پدر راضی به ازدواج باشد و جد پدری راضی نباشد قول کدامیک مقدّم است؟

حرف کسی که رضایت دارد و اجازه می دهد مقدّم است.‌

تعارض استطاعت با ازدواج

اگر شخصی که هزینه سفر حج را دارد اما خودش یا یکی از افراد تحت تکفلش نیاز به ازدواج داشته باشد آیا مستطیع محسوب می شود؟

كسى كه نياز به ازدواج دارد و بيش از مخارج آن، پولى براى حج ندارد، مستطيع نيست و حج بر او واجب نمى شود. همچنین اگر شخصى خود نياز به ازدواج ندارد، امّا يكى از افراد تحت تكفّلش شديدآ نياز به ازدواج دارد، و مقدار پولى دارد كه براى يكى از اين دو امر (حج یا ازدواج) كافى است، مستطيع محسوب نمى‌شود و بايد پس‌انداز مذكور را صرف ازدواج آن فرد كند. ‌

تعارض حجی که میت وصیت کرده با استطاعت

مرحوم پدرم وصيّت كرده كه پسر بزرگش به نيابت از او به مكّه برود. من كه پسر بزرگ او هستم به وسيله ارث مستطيع شده‌ام، امّا تا كنون نتوانسته‌ام سهم خود را به پول تبديل كنم. آيا با اين حال مى‌توانم به نيابت از پدر حج بجا آورم؟

اگر امكان فروش سهم ارث، و صرف قيمت آن در حج وجود دارد، شما مستطيع هستيد، و بايد اوّل براى خودتان حج بجا آوريد، بعد براى پدر، مگر اين كه پدر در حال حيات خود پولى بدهد و شما را موظّف به انجام حج سازد، در اين صورت حجّ پدر مقدّم است.‌

وظیفه قاضی در صورت تعارض اسناد با بیّنه

دو نفر در متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه اى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقیقت و صحّت و اصالت متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه، شهادت شرعى مى دهد، و این شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مى دارد که بایستى این متن به کارشناسى خط برود حال در صورت بروز اختلاف بین نظر شاهد و کارشناسى قول کدام یک مقدّم است؟

هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد آن اسناد مقدّم بر بینه است.‌

تعارض شهادت شهود با اقرار متهم به ارتکاب قتل

هرگاه اقرار متّهم به ارتكاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حكم چيست؟

ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت يا به مورد اقرار قصاص كند. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله صراحتا آورده شده و به آن فتوا داده شده است.‌

سه عضو شورای شهر ( روح اله "بهمن" کلانتری،حامدرحمتی و شهرام عزیزی) 20 سوال طرح و در فضای مجازی منتشر شد،که در پی آن شهردار پلدختر به این سوالات پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری سفیر لرستان ، ذکر سوالات همراه با پاسخ صدیقه میری شهردار پلدختر به ترتیب به شرح ذیل است.

پاسخ : هر چند طرح سوال سه عضو محترم شورای شهر، مستند به بند ۹ ماده ۶ آیین نامه داخلی شوراها غیر قانونی می‌باشد چرا که به استناد این ماده قانونی تذکر باید به صورت کتبی باشد اما این امر اتفاق نیفتاده است.

شهروندان پلدختر ولی نعمتان بنده و شورای شهر هستند و اینجانب و مجموعه همکاران ضمن احترام به همه شهروندان حسب وظیفه در انجام تکالیف و وظایف خود از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و نیستیم.

چنانچه در حوزه مسئولیتمان راه قانونی جهت انجام امورات شهروندان وجود داشته باشد تا حصول نتیجه پیگیر خواهیم بود اما گاهی درخواست برخی شهروندان ارتباطی به حوزه کاری شهرداری نداشته یا خارج از چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد که این موضوع مورد اعتراض و ناراحتی برخی عزیزان قرار می گیرد.

همانگونه که اعضای شورای شهر نیز مستحضر هستند متاسفانه در طول این مدت برخی ارباب رجوع ها به بدترین شکل ممکن به فحاشی و اهانت به اینجانب یا مجموعه همکاران کردند اما از جانب ما جز احترام و سکوت واکنشی نشان داده نشده است.

پاسخ - بعید می دانم طرح سوال دوم ، در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر باشد چرا که شیوه مدیریت هر شخصی در اختیار خودش می‌باشد و هر مدیری به تناسب شخصیت و روش کاری خود قواعدی دارد که بر اساس آن مجموعه تحت امر را اداره می‌کند.

اگر بنده مدیر منظم و سخت گیری قلمداد شده ام دال بر بداخلاقی و بی حرمتی نیست.بلکه بنده و کل مجموعه همکاران نوکر و جیره خوار مردم هستیم و تکلیف داریم در انجام وظایف خود نهایت تلاش و دقت را داشته باشیم و چنانچه هر نیرویی در انجام امورات محوله کوتاهی کند به عنوان امانت دار مردم وظیفه داریم به ایشان تذکر دهیم یا برخورد اداری داشته باشیم.

البته به لطف پروردگار در مجموعه شهرداری پلدختر به جز تعدادی انگشت شمار، همگی همکاران بسیار زحمتکش و پرتلاش هستند و در انجام وظایف محوله به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه می نمایند.

سوال 3 - تحریف مواد قانونی ۳۹ و ۴۰ آیین نامه شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با دور زدن قانون به صورت کلی همراه با لایحه بودجه بدون اطلاع اعضای شورای شهر و مطرح شدن در صحن شورا ( افزایش سقف انجام معاملات مالی تا سقف ۷ میلیارد ریال و جابجایی بودجه از حسابی به حساب دیگر بدون اجازه شورا تا سقف ۱۰ میلیاردریال )

پاسخ - در خصوص مواد ۳۹ و ۴۰ به استحضار میرساند شهرداری پلدختر اساسا فاقد حساب جداگانه برای استقراض می‌باشد و لذا طرح این سوال محلی از اعراب ندارد.ضمن اینکه این موضوع در پیوستهای بودجه توسط وزارت کشور پیش بینی شده است که سالانه الزاما می بایست به همراه لایحه بودجه به تصویب شورای شهر و تایید کمیته انطباق فرمانداری برسد.

بنابراین جابجایی نصاب معاملات مورد اشاره در این سوال نادرست می‌باشد و ارتباطی با این مواد قانونی ندارد.مضافا اینکه با گروه مالی جوان،سالم و شایسته ای که هم اکنون در شهرداری مستقر می باشند و همگی از بنده سالمتر و قانون مدارتر هستند حتی یک خودکار بر خلاف قوانین خریداری و معامله نمی شود و نصاب معاملات بطور دقیق رعایت و تمام معاملات بطور شفاف در سامانه ستاد بارگزاری می شود و برای همگان قابل دسترسی است.

چنانچه اعضای سوال کننده مصداق خاصی مد نظر دارند بطور شفاف مطرح نمایند تا به همان شفافیت از جانب ما و همکارانمان به طور دقیق و شفاف پاسخ داده شود.

سوال4 - عدم حضور شهردار در شهر و خروج از محدوده شهر در مدت تصدی شهرداری پلدختر و عدم نظارت مستمر بر امورات جاری شهر و شهرداری

پاسخ - اینجانب از بدو ورود به شهرداری پلدختر در منزل مسکونی سازمانی واقع در شهرداری مستقر بوده و با سرکشی مستمر مشکلات مناطق مختلف را بررسی و با همکاران مربوطه جهت رفع آنها برنامه ریزی می‌نماییم.

دیگر کسی در شورا و شهرداری بی اطلاع نیست که بنده در برقراری نظم و انضباط اداری چقدر حساسیت دارم.به نحوی که تقریبا اولین نفر هستم که در شهرداری حضور یافته و آخرین نفری هستم که از شهرداری خارج می شوم و بطور دقیق و منظم امورات واحد‌های مختلف را رصد و پیگیری می نمایم.

پاسخ-مواد قانونی در واگذاری شهربازی رعایت شده و تنها تضامین در قرارداد به اشتباه قید نشده بود که آن هم طی صورت جلسه دیگری با حضور سرمایه گذار رفع و تعیین تکلیف شد.

البته معرفی سرمایه گذار این شهربازی توسط یکی از اعضای محترم شورا اتفاق افتاد و قرارداد مورد اشاره با مصوبه شورای اسلامی شهر و تاییدی کمیته انطباق فرمانداری صورت گرفته است و همانگونه که بقیه اعضای شورا مطلع هستند مشکلی که در عدم درج تضامین پیش آمده ،به این دلیل بود که سرمایه گذار در معیت عضو شورای شهر در اسفند ماه و در اوج مشغله کاری همکاران ما در شهرداری به شدت پیگیر دریافت قرارداد بود و دلیل این اصرار را دریافت تاییدیه سازمان استاندارد برای استاندارد سازی وسایل فرسوده شهربازی عنوان نمود و البته این قرارداد را کاغذ موقتی برای گرفتن تاییدیه استاندارد قلمداد کرد.

علی ایحال تنها ایراد این قرارداد درج تضامین بود که سرمایه گذار طی صورتجلسه دیگری متعهد شد آن را هم تامین نماید.لذا این واگذاری هیچ گونه ایراد قانونی ندارد.

سوال 6- عدم نظارت بر قرارداد شرکت پیمانکاری تنظیف علیرغم تذکرات مکرر اعضای شورای شهر و گزارشات کارشناسان خدمات شهری در خصوص رعایت نکردن مفاد قرارداد توسط پیمانکار با گذشت بیش از ۴ ماه از فعالیت این شرکت

پاسخ -به جرات می توان ادعا کرد قرارداد جدید پیمانکار خدمات شهری بهترین قراردادی است که تا کنون در این حوزه منعقد شده است. واگذاری خدمات شهری امسال دستخوش تغییرات و تحولات مثبتی بود که در عین تامین و تثبیت حقوق کارگران عزیز و زحمتکش ،برای شهرداری صرفه اقتصادی قابل توجهی داشت.

تحولی که در واگذاری این پیمان به وجود آمد موجب شد انحصار سالیان متمادی شکسته شود.بدین نحو که شرایط واگذاری پیمانکاری در سال های گذشته به شکلی بود که پیمانکاران محدودی شرایط حضور داشتند.به این صورت که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۱ صرفا دو پیمانکار در مناقصات برنده شده بودند اما امسال شرایط به نحوی تغییر کرد که امکان حضور پیمانکاران جدید بوجود آمد.

بدین نحو با فراهم شدن شرایط رقابت ،صرفه و صلاح شهرداری بهتر رعایت شد.(شرکت جدید با ۴ درصد برنده مناقصه شد در حالی که در سالهای قبل این عدد تا حدود ۳۰ درصد نیز بوده است)

تمامی تضامین قرارداد به صورت قانونی دریافت شده است.دفتر شرکت نیز به صورت کتبی به شهرداری اعلام شده است.تهیه ماسک و دستکش و لباس نیز که جزو تعهدات پیمانکار است نیز تهیه شده و در اختیار کارگران عزیز قرار گرفته است.

لازم به ذکر است اعضای سوال کننده در حالی به تهیه لباس در این قرارداد ایراد گرفته اند که کاملا مطلع هستند که پیمانکار قبلی که قرارداد ایشان قبل از حضور اینجانب و در زمان خودشان منعقد شده نه تنها به جزییات این چنینی توجه نشده بلکه ایرادات اساسی مانند عدم ارائه ضمانت نامه بانکی،عدم تامین برخی ماشین آلات مورد تعهد ،عدم پرداخت سه ماه حقوق کارگر که جزو تعهدات پیمانکار بود ،عدم درج جرائم در خصوص برخی نواقص کار و. وارد می‌باشد.

پاسخ - در خصوص این سوال که جای بسی شگفتی و تعجب است ضمن احترام به اعضای محترم سوال کننده این پرسش را مطرح می کنم که در یک سال گذشته چند طرح از سوی اعضای سوال کننده به شهرداری یا دیگر دستگاه‌ها ارائه شد؟ مگر نه این است که تمام مصوبات شورای اسلامی شهر به جز مساعدت ها و کمکهای نقدی به طور یک طرفه لوایح شهرداری هستند و بر همین اساس هر برنامه توسعه ای در شهر اتفاق افتاده حاصل برنامه ریزی وکارکرد شهرداری بوده نه اعضای محترم سوال کننده شورای شهر ؟

مگر نه این است که اعضای شورای اسلامی شهر زمان اجرای برنامه های شهرداری از قبیل آسفالت یا جدول گذاری،تنظیف و . در محل حاضر می شوند و برنامه ای که مجری آن شهرداری است را در انظار عمومی به خود نسبت می‌دهند در حالی که شورای شهر وظیفه قانون گذاری دارد و دخالت در اجرا با قانون منافات دارد.

تا کنون کدام طرح یا برنامه از طرف اعضای محترم سوال کننده در شورای شهر مطرح شده است که ما و همکارانمان با اجرای آن در جهت بهبود عملکرد و توسعه شهری گام برنداشته ایم؟

محض اطلاع اعضای سوال کننده و شهروندان محترم یک موضوع را مطرح می کنم و پس از آن کلیاتی از برنامه و عملکرد شهرداری در این مدت کوتاه ارایه خواهم داد.جناب آقای کلانتری ریاست جدید شورای اسلامی شهر در برنامه تلویزیونی وایک در پاسخ به مجری که از برنامه های ایشان در شورا سوال کرد،اعلام نمود در نظر دارد پارک کوهستانی احداث نماید .آیا واقعا طرح احداث این پارک جزو برنامه ایشان در شورای شهر بوده یا ایده ها و برنامه های ما به عنوان برنامه اعضای محترم قلمداد می‌شود؟

۱- اصلاح اساسی در پیمانکاری خدمات شهری در جهت صرفه و صلاح شهرداری و فراهم شدن شرایط برای حضور شرکت های خدماتی بیشتر در این مناقصه

۳-ایجاد شفافیت از طریق انجام معاملات شهرداری از طریق تشریفات قانونی مزایده و مناقصه و رعایت ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری در جهت اجاره املاک شهرداری و به تبع آن افزایش ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی اجاره بها

۵.برون سپاری بخشی از دریافت عوارضات به دفاتر پیشخوان جلوگیری از سرگردانی شهروندان و تسریع و تسهیل امور

۶.الکترونیکی کردن ارتباط شهرداری و نظام مهندسی به منظور کاهش بوروکراسی اداری،کاهش دخالت انسانی،تسریع در امور ،شفافیت و نظم و انضباط در حوزه ساختمانی و شهرسازی

لینک شدن نرم افزار حسابداری = سیستم انبارداری هوشمند

با سلام و عرض ادب به همه کاربران عزیز ، امروز قصد دارم در مورد یک بخش متصل به حسابداری به نام انبار با شما صحبت کنم . شاید اکثر شما دوستان در کنار سیستم حسابداری خود سیستم انبارداری هم داشته باشید و کارکردن در این سامانه برای شما آشنا باشید . در این بخش بیشتر در مورد نحوه کنترل داخلی انبار مطالبی ارائه می کنم که امیدوارم مفید باشد.

اکثر سیستمهای انبار داری به همراه نرم افزارهای حسابداری عرضه شده و به راحتی با آن لینک می شوند ، ولی بیشتر انبار ها کارایی لازم را در این سیستم ها نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی نداشته و نتوانستند به روز باشند. به این معنی که تنوع محصولات و نداشتن موجودی دقیق باعث شده که موجودی نرم افزار با انبار همخوانی لازم را نداشته باشد . من بارها سیستم های پیشرفته حسابداری را دیدم که استفاده کارآمدی از سیستم انبار ندارند و روش ثبت و قیمت گذاری مناسبی را بکار نمی برند.

روش های ثبت موجودی ها و روش بهای تمام شده موجودی ها مخصوص خواندن و مطالعه نوشته نشده است ، این ها ابزارهایی برای آشنایی بیشتر شما در بکارگیری سامانه های انبارداری و حسابداری است .

جهت یادآوری مروری بر این روش ها می کنم ، در روش های مربوط به ثبت موجودیها در انبار 2 سیستم ارائه شده که با توجه به نحوه ورود کالاها و حجم موجودی ها یکی را برای ثبت انتخاب می کنید:

ثبت موجودیها در انبار

سیستم ادورای

سیستم دائمی

موقعی شما از سیستم ادواری استفاده می کنید که ورود و خروج کالاها به انبار زیاد نبوده و نیازی به کنترل آنی و روزانه ندارید، در اینصورت شما بصورت دوره ای می توانید موجودی انبار را شمارش کرده و بصورت یکجا در سیستم خود ثبت کنید ، شما در موقع خرید حساب خرید را بدهکار کرده و در هنگام فروش کاهش موجودی را در سیستم ثبت نمی کنید.

سیستم دائمی مربوط به انبارهای فعال تر و دارای ترافیک بالاتر می شود . ورود و خروج بسیار بالا در کالاهای جزئی تر از نشانه های اینگونه انبارها ست .برای ثبت این سیستم شما باید در هنگام خرید حساب موجودی کالا را بدهکارکرده و در هنگام فروش ، ثبت دیگری بابت کاهش موجودی ها از این حساب انجام می دهید.

advancement-of-technology

روش های محاسبه بهای تمام شده و قیمت گذاری موجودیها در انبار هم شامل 4 روش است :

1. روش شناسایی ویژه
2. روش میاگین موزون
3. روش اولین صادره از اولین وارده
4. روش اولین صادره از آخرین وارده

در ایران بیشترین روش قابل استفاده روش دوم است . بعد از همه این توضیحات شما برای پیاده سازی یک سیستم موفق تنها نیاز به یک چیز دارید : نظم . اگر ترتیب چیدمان انبار بر پایه نظم شکل بگیرد می توانید به راحتی تمامی ورود و خروج ها و تعداد موجودیها را در کنترل خود داشته باشید.

با کمک پرسنل انبار این عملیات را مدیریت کنید و نتایج را بعد از تنظیم یک صورتجلسه به دفاتر خود منتقل کنید. از مهمترین ابزارهای کنترل انبار رسید و حواله به همراه شماره سریال است . فاکتور های خرید بلافاصله پس از تایید باید در سیستم انبار رسید شده و باعث افزایش موجودی ها گردد.

سعی کنید هر دوروز یک بار گزارش روزانه از انبار خود بگیرید و آن را با دفاتر و حسابها خرید کنترل کنید . در صورت رویت مغایرت ، خودتان بصورت حضوری در انبار حضور پیداکنید و مورد را با دقت پیگیری کنید.

بهترین و دقیق ترین گزارش های موجودی انبار در همه نرم افزار ها قابل دسترسی است و در سیستم های دائمی کاربرد قابل توجهی دارد ، اگر سیستم انبار داری شما غیر استفاده است آن را فعال کنید و قابلیتهای آن را شناسایی کنید، تا بتوانید پاسخگویی مطمئنی برای مدیران خود باشید. کدینگ مناسب و دردسترس بودن از مهترین ویژگی های یک نرم افزار حسابداری انبار مناسب است .

امید است با یک برنامه ریزی مناسب کنترل انبار ها را در اختیار بگیرید و پاسخگوی توانمندی برای مدیران خود باشید.

4 استراتژی ساده معاملات اسکالپینگ در فارکس

در اینجا قصد داریم نگاهی بیندازیم به معاملات اسکالپینک و برخی اندیکاتورهایی که در این زمینه مفید هستند.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی یا سبک معاملاتی است که برای کسب سود از حداقل تغییرات قیمت طراحی شده است و همین که یک معامله وارد سود می شود موقعیت معاملاتی بسته شده تا سود برداشت شود. همه انواع معاملات نیازمند نظم هستند. اما از آنجاییکه در معاملات اسکالپینگ، تعداد معاملات بسیار زیاد و سود هر معامله بسیار کم است اسکالپر بایستی شدیدا به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک زیان بزرگ که به راحتی می تواند سود 10ها معامله را از بین ببرد دوری کند.

اسکالپر، تعداد سودهای کوچک زیادی را بدست می آورد و هیچ معامله برنده ای را حفظ نمی کند تا بتواند بلافاصله سود را شناسایی کند. هدف از این سبک معاملاتی، سود بردن از طریق انجام تعداد زیاد معاملات به جای کسب سود از چندین معامله با سود زیاد می باشد.

معاملات اسکالپینگ بر مبنای پذیرش ریسک کمتر بنا شده است. زیرا زمان هر معامله نسبتا کوتاه است و ریسک حرکت های بزرگ در جهت مخالف را کم می کند. همچنین اسکالپینگ بر این تصور استوار است که بهره بردن از حرکتهای کوچک، ساده تر از حرکتهای بزرگ بازار است و این حرکتهای کوچک بسیار بیشتر از حرکتهای بزرگ اتفاق می افتند.

بهترین استراتژی های اسکالپینگ

1- اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک

اسکالپینگ می تواند به همرا اندیکاتور استوکستیک انجام شود. استوکستیک، موقعیت فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی اخیر نشان می دهد. استوکستیک سعی می کند با مقایسه قیمت فعلی با قیمتهای اخیر، نقاط بالقوه بازگشت نمودار را مشخص کند.

اسکالپینگ با استفاده از چنین اندیکاتورهایی قصد دارد حرکت ها را در بازار روند دار تشخیص دهد. برای مثال، سعی بر این است که حرکتهای نزولی و صعودی مداوم، از این طریق شناسایی شوند. قیمتها قبل از نقاط بازگشت، گرایش به بسته شدن در نزدیکی اوج ها و کف ها دارند. این موضوع را در نمودار زیر مشاهده می کنید.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 1

نمودار بالا قیمتهای نفت برنت را در تایم فریم 3 دقیقه ای نشان می دهد. در این نمودار مشاهده می کنیم که قیمتها بالا می روند و زمانیکه استوکستیک در کف خود، خط K% (خط مشکی)، خط D% (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می کند نقاط مناسبی جهت ورود به موقعیت خرید می باشد. همچنین موقعیت معاملاتی، زمانی بسته می شود که استوکستیک در بالاتر از 80، خط D% از بالا به پایین، خط K% را قطع می کند.

همچنین در روندهای نزولی بازار، پوزیشن نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی های فروش نیز می توانند با استفاده از استوکستیک ایجاد شوند. نمودار زیر بعنوان مثال آورده شده است. اما این بار بجای خرید در کف استوکستیک، فروش در اوج استوکستیک انجام می شود. بنابراین ما تقاطع های کاهشی (K% و D%) را بگونه ای که در شکل زیر با فلش مشخص شده است در نمودار قیمت جستجو می کنیم.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 2

2- اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک

روش دیگر اسکالپ، استفاده از میانگین متحرک است. در این حالت معمولا از دو میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلند مدت جهت شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود.

شکل زیر، نمودار یورو/دلار را در تایم فریم 3 دقیقه ای نشان می دهد که بر روی آن میانگین متحرک 5 تایی و 20 تایی بعنوان میانگین کوتاه مدت و میانگین متحرک 200 تایی بعنوان نشاندهنده روند بازار رسم شده است. همانگونه که مشاهده می شود میانگین بلندمدت صعودی است. بنابراین ما بدنبال زمانی می گردیم که میانگین 5 تایی، میانگین 20 تایی را از پایین به بالا قطع کرده باشد تا بدین طریق موقعیتی در جهت روند بازار(خرید) باز کنیم. این موقعیت ها با فلش های مشکی بر روی نمودار، مشخص شده اند.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 3

در نمودار زیر، میانگین متحرک بلندمدت نزولی می باشد. پس ما در این نمودار بدنبال موقعیت فروش می گردیم. وقتی میانگین 5 تایی میانگین 20 تایی را از بالا به پایین قطع کرد زمان باز کردن موقعیت فروش است.

این بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم این معاملات همگی در جهت روند بازار انجام می گیرند و ما قصد نداریم از هر حرکت بازار کسب سود کنیم. مانند همه روش های اسکالپینگ، مدیریت ریسک صحیح یک موضوع اساسی است. چرا که یک زیان بزرگ سودهای کوچک زیادی را از بین می برد.

3- اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR

پارابولیک SAR ، یک اندیکاتور است که مسیر حرکت بازار را مشخص می کند و همچنین سعی می کند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد. SAR مخفف stop and reversal به معنی “ایست و بازگشت” می باشد. این اندیکاتور یکسری نقاط را بالاتر یا پایین تر از کندل قیمت در نمودار قرار می دهد. یک نقطه در زیر کندل به منعی صعود و یک نقطه بالای کندل به معنی نزول می باشد.

یک تغییر در موقعیت نقطه ها به ما نشان می دهد که روند در حال عوض شدن است. نمودار زیر، شاخص DAX را در تایم فریم 5 دقیقه ای نشان می دهد. زمانیکه قیمت، در زیر نقطه های SAR حرکت می کند می توان وارد موقعیت فروش شد و زمانیکه در بالای نقطه های SAR قرار می گیرد ورود به موقعیت خرید مناسب می باشد. همانگونه که مشاهده می شود برخی روندها نسبتا طولانی هستند و در سایر اوقات، تریدر با معاملت زیان ده بسیاری مواجه می شود.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 5

4- اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

تریدرها می توانند جهت معامله در روند کلی، نقاط ورود به بازار را با استفاده از اندیکاتور RSI بیابند. در نمودار زیر، قیمت به همراه سه خط میانگین متحرک، رو به افزایش است.

کف ها زمان مناسب خرید را نشان می دهند. بنابراین زمانیکه RSI به 30 نزول می کند و دوباره روند رو به بالا به خود می گیرد می تواند نقطه ورود برای یک موقعیت خرید باشد.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 6

بالعکس، زمانیکه RSI با بالاتر از 70 صعود می کند و دوباره شروع به نزول می کند شانس ورود به یک موقعیت فروش فراهم می شود.

استراتژی های معاملات اسکالپینگ در فارکس – تصویر 7

نکاتی که قبل از اسکالپینگ باید بدانید

معاملات اسکالپینگ نیازمند این است که تریدر، بسیار منظم باشد. اما این نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی موضوع نیازمند زمان بسیار است. در حالیکه تایم فریم های بلندمدت تر و سایز معاملات کوچکتر به تریدر اجازه می دهد تا بتواند اندکی هم از پلتفرم معاملاتی خود فاصله بگیرد، نقاط کمتری برای ورود به بازار یافت می شود و نیازمند بررسی بیشتر بازار توسط تریدر می باشد.

نقاط ورود بالقوه می تواند خیلی سریع ظاهر و دوباره ناپدید شوند. بنابراین تریدر بایستی پشت سیستم خود آماده باشد. برای افرادی که دارای شغل روزانه یا دیگر فعالیتها هستند اسکالپینگ لزوما یک استراتژی مناسب نیست. در عوض، معاملات بلندمدت تر با اهداف سود بزرگتر، راهکار مناسب تری خواهد بود.

اجرای موفق استراتژی اسکالپینگ دشوار است. یکی از دلایل اصلی این است که این سبک معامله نیازمند تریدهای بسیاری می باشد. تحقیق درباره این موضوع نشان می دهد که اغلب تریدرها پول خود را بسرعت از دست می دهند و منحنی سرمایه آنها منفی می باشد. در عوض، اغلب تریدرها با جستجوی موقعیتهای بلندمدت تر و دوری از اسکالپینگ می توانند با صرف زمان و استرس کمتر، موفقیت بیشتری بدست آورند.

اسکالپینگ نیازمند عکس العمل سریع به حرکتهای بازار و توانایی رها کردن یک معامله در صورت از دست رفتن لحظه کوتاه ورود به بازار است. معامله در روند و نداشتن یک نظم برای تعیین حد زیان معامله از دلایل اصلی عدم موفقیت اسکالپرها می باشد. ایجاد پوزیشن کوتاه مدت در بازار، ایده جذابی به نظر می رسد اما احتمال مارجین کال شدن بعلت یک حرکت سریع بازار، بسیار است.

معامله، فعالیتی است که به ازاء صبر و انظباط به شما پاداش می دهد. در حالیکه موفقیت در اسکالپینگ شامل این ویژگی ها می شود اما تعداد این ویژگیها در این سبک معاملاتی، محدود است. بسیاری از نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی تریدرها با دید بلندمدت، اندازه کوچکتر معامله و عملکرد آهسته تر به نتیجه مطلوب تری می رسند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 80

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

چگونه یک والت کاغذی ارز دیجیتال درست کنیم؟

راهنمای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ (losses stock market)

مهم­ترین دلیل زیان در بورس طمع برای کسب سود بیشتر است. مقالات و کتاب­ های بسیاری درباره مشخصات و ویژگی های افراد موفق در بازار بورس وجود دارد. در مورد مهم­ترین دلیل زیان در بورس معامله­ گران عادی و چه سرمایه­ گذاران بلند مدت، صحبت کرده ­اند. اما چرا کسی به شکست­ها و نیز خطای معامله­ گران در اتخاذ تصمیمات صحیح بر اساس مباحث تحلیل تکنیکال و روند بازارهای مالی، اشاره نمی­کند؟

در این مقاله بر آن شدیم تا به سرمایه گذاران کمک کنیم تا بدانند اصلا مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ و چگونه باید زیان در بورس را به حداقل رساند.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-1

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟

در ابتدا بگذارید موضوع را کمی واکاوی کنیم. به نظر شما مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ یا که کیست؟ بهتر آن است که بگوییم مسئول ضرر و زیان در بورس را کدام موارد هستند؟ بازار؟ یا سرمایه گذار؟

برخلاف تصور رایج که مبتنی بر کلیشه “لعنت بر بازار” است، در واقع این خود سرمایه گذار است که مقصر شناخته می­شود. چرا؟ زیرا به عنوان مثال بازار بورس هند، مانند اکثر بازارهای بورس دیگر، روند افزایش خود را در طول سالیان متمادی حفظ کرده است. اما با این حال یک از سهام های آن در سال 1991 در عدد 1908 بسته شد و سطح فعلی این سهام در حدود 29000 است. هنوز هم گمان می­کنید مشکل از بازار است؟!

مهم­ترین دلایل زیان در بازهای مالی بورس

در این یادداشت ما قصد داریم 3 تا از برجسته ­­ترین پاسخ­ ها به سوال “مهم­ترین دلیل زیان در بورس را بدهیم. گرچه دلایل بسیاری وجود دارد، اما این 3 مهم­تر از همه به نظر می­رسند و گرچه این دلایل ساده به چشم می ­آید، اما دانستن زیان در بازار بورس به این دلایل ساده تجربه مهمی می باشد که می بایست حتما آن را فرا بگیرد

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-2

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید

پیروی از نظر شخصی دیگر

هرگز نباید هیچ­کس، بدون تجهیز به سلاح دانش و آگاهی از شیوه و ابزار تحلیل تکنیکال، وارد بازارهای مالی و سرمایه­ گذاری در آن شود. گرچه ما اهمیت داشتن مربی و راهنمایی­ های او در معامله و سرمایه­ گذاری را زیر سوال نمی­بریم اما شاید بد نباشد بر این نکته نیز تاکید کنیم که سرمایه­ گذاری همواره مانند مسواک زدن یک امر شخصی و خصوصی است.

لازم است که شرایط این امر مد نظر قرار گیرد و بدان توجه شود. درست مانند مسواک که شما هیچگاه نمی­توانید با استفاده از مسواک دیگری و نه خودتان، از پاکیزگی دهان خود مطمئن شوید. این مساله اولین پاسخ به سوال “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟”، است.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-8

پیشنهاد می کنم مقاله مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران را مطالعه کنید

ورود به بازار بورس به عنوان معامله­ گر یا سرمایه­ گذار، به خودی خود مسئولیت بسیار بزرگی است. بیشتر مردم در بورس اوراق بهادار شکست می­خوردند و در بررسی مباحث تحلیل تکنیکال، خطا می­کنند، زیرا آنها به عنوان افراد تازه وارد، بدون سرنخ وارد فرایند معامله یا سرمایه­ گذاری می­شوند. نظرات مختلف دیگران را جویا می­شوند و انتظار دارند که از طریق “کپی پیست”، درآمد زیادی نیز کسب کنند.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-3

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

در بازار بورس راهنماهای زیادی وجود دارد از جمله انواع الگوها در نمودار، تجزیه و تحلیل­های مالی، شاخص­ های تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک، انتخاب­ های هفتگی سهام و …)، اما موفقیت یا عدم موفقیت یک شخص در بازار بورس به میزان توانایی او در اجرای طرح معاملات یا سرمایه­ گذاری، بستگی دارد.

به بیانی دیگر، در واقع سرمایه گذاران با اهداف مالی متفاوت وارد بورس می­شوند که در نتیجه بر طرح و برنامه آنان در معاملات و سرمایه­ گذاری اثر می­گذارد. از این رو در پاسخ به این سوال که “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟” می­توان به همین امر اشاره کرد که بسیاری از تازه ­کاران بدون توجه به اهداف مالی خویش و صرفا با نظر به رای دیگران، تصمیم به خرید سهم می کنند.

بنابراین عاقلانه این است که با چشمان باز وارد بورس شوید. در نظر گرفتن نظر و رای دیگران و توجه داشتن به مباحث تحلیل تکنیکالی که ارائه می­دهند، می تواند توصیه ای صحیح باشد؛ اما نباید فقط سبک و روش شخص دیگری را کپی کنید. اشتهای شما برای ریسک ممکن است در قطب های مخالف باشد و در نهایت ممکن است کار بدانجا کشد که شما در سرمایه گذاری ضرر جبران ناپذیری را متحمل شوید.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-5

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

برای این مورد، داستانهای بی­شماری نیز وجود داشته است: یک نوسانگیر که از یک سرمایه­ گذار بلند مدت تقلید می­کند و یک سرمایه­ گذار بلند مدت که تلاش می­کند تا از یک نوسانگیر در بورس پیروی کند بسیار خطرناک می باشد چون ین دو با توجه به انگیزه های متفاوت نمی توانند در یک راستا برنامه ریزی صحیحی داشته باشند. در نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی هر حال، افتادن در دام پیروی از نظر شخصی دیگر و لحاظ کردن تصمیمات او، می­تواند به شدت مخاطره انگیز باشد.

از طرفی دیگر، پیروی بیش از حد نظر از دیگران در مورد سرمایه گذاری ها و معاملات، می­تواند تفکر شخصی شما را با تمایلات و گاها تعصبات شخصی آنها محو کند. تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا معامله فقط به این دلیل که “آنها این کار را کردند” یا “آنها این را گفتند” بسیار خطرناک و نادرست است. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، شما همیشه می­توانید از مشورت و توصیه های دیگران و به ویژه مباحث تحلیل تکنیکال که به طور کلی از روند بازار می­دهند استفاده کنید. اما تصمیمات نهایی را خودتان و بر اساس اهداف مالی خویش بگیرید.

افرادی که در گروه مذکور قرار دارند به جای صرف وقت و تلاش برای یادگیری و مطالعه در نحوه سرمایه گذاری های خود، بیشتر اوقات خویش را با سیر در نظرات دیگران سپری می کنند و افراد دیگر را به خاطر ضرر و زیان، خطا در تحلیل تکنیکال روند بازار و تصمیمات اشتباه خود، مقصر می دانند. درحالیکه در پاسخ به سوال این یادداشت “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟”، در این خصوص، تنها می­توان تقلید و عدم علم به سرمایه گذاری در زمان مناسب را ذکر کرد.

پس برای جلوگیری از شکست در بازار بورس، اهداف مالی خودتان را مشخص کنید، برنامه خود را بسازید و همان را اجرا کنید. چرا که در غیر اینصورت ممکن است در نهایت سرمایه خود را از دست بدهید.

برای دومین پاسخ به سوال “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟”، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

پیشنهاد می کنم مقاله استراتژی مدیریت ریسک در معاملات بورس را مطالعه کنید

نداشتن اهداف مالی مشخص از مهم­ترین دلایل زیاد در بورس

دومین دلیل زیان دیدن بسیاری از مردم در بازار بورس اوراق بهادار، نداشتن اهداف مالی مشخص است. اگرچه این درست است که هیچ کس نمی­تواند روند بازار بورس را به طور دقیق پیش­ بینی کند و از روند بازار به شکل روشن و بی نقصی با استفاده از تحلیل تکنیکال ارائه دهد، اما داشتن اهداف مالی از همان ابتدای ورود به بازار، کارساز خواهد بود و بازدهی معاملات یا سرمایه گذاری شما را بالا خواهد برد.

اما بیشتر مردم بدون اینکه تصور کنند سرانجام به کجا می­روند، سوار قایق بورس شده ­اند. مشخصا بدون داشتن اهداف مالی روشن و استفاده از مباحث تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند بازار نیز هر چند دقیق، چندان مفید و کارساز نخواهد بود.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-7

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

از جمله سوالات معمولی که می­تواند در شناسایی اهداف مالی به شما کمک کند، موارد زیر است:

 • انتظار چه مقدار بازدهی دارم؟
 • چند سال می­خواهم بر روی برنامه مالی خود زمان بگذارم تا میزان بازدهی مورد انتظارم را به دست آورم؟
 • باتوجه به میزان بازدهی مطلوب و درنظر گرفته شده در سرمایه گذاری، بهتر است یک معامله­ گر تمام وقت باشم یا یک سرمایه گذار متعادل و یا سرمایه گذاری بلند مدت؟
 • اگر من معامله­ گری تمام وقت را انتخاب کنم، چه فشارها و استرس­ هایی در انتظارم است؟
 • چگونه می­خواهم منبع قابل اعتمادی از دانش را برای خود پیدا کنم تا بتوانم به بازدهی مورد انتظارم دست یابم؟

بسیاری از مردم تصور می کردند که به محض ورود به بازار، حال به عنوان سرمایه گذار و یا معامله­ گر، از سوددهی در بازار بورس اطمینان دارند ولی در بسیاری مواقع به دلیل نداشتن هدف صحیح این اتفاق نمی افتد.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-4

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

چرایی ورود به بورس

ورود به بازار بورس یک چیز است و دانستن اینکه چرا وارد آن شده ­اید، چیزی دیگر. دانستن “چرایی”، عامل محرکه ای است که می­تواند نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی شما و اهداف مالی­تان را به پیش ببرد.

برخی افراد فکر می­کنند موفقیت آنها در معاملات بورس و یا سرمایه­ گذاری بر سهامی خاص، به استراتژی که با آن کار می­کنند بستگی دارد؛ شاید، اما همه چیز بدان متکی نیست. مدرن­ترین نرم ­افزار یا محبوب­ترین کارشناسان امور مالی هم، یک چیز را نمی توانند به شما بدهند: و آن هم اهداف مالی شخصی و متعلق به خودتان است. پس اهداف نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی مالی خود را بدانید و مطمئن باشید که هرگز در طولانی مدت مسیر خود را گم نخواهید کرد و هیچگاه در بازار بورس طمع نکنید.

بهتر است اهداف مالی خود را بنویسید تا همیشه در صورت خطا و اشتباه به آن رجوع کنید و بتوانید از حواس­پرتی­ های اقتصادی یا تعصبات و یک­­سونگری­ ها برکنار باشید. این گونه شما همیشه می­توانید به مسیر خود بازگردید؛ زیرا چرایی ماندن­تان در بازار بورس را به خاطر می ­آورید.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-6

پیشنهاد می کنم مقاله روش ارسال سفارش آنلاین و آفلاین در بورس را مطالعه کنید

قماردیدن بورس، پاسخی به سوال «مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟»

سومین پاسخ به مساله این مقاله یعنی “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟”، مشاهده بورس به مانند قمار است. بسیاری از مردم در بازار بورس شکست می­خورند، زیرا تمایل دارند مانند یک بازی بزرگ قمار، به تحولات بورس نگاه کنند. که در نتیجه آن، از ابزارهای تحلیل تکنیکال روند بازار و اشراف بر کنش ­ها و تحولات بازار غافل می­مانند.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-9

انجام معاملات بورس و یا سرمایه­ گذاری به گونه ­ای که گویی در حال بازی در قماری بزرگ هستید می­تواند باعث ایجاد این تفکر نادرست در بین مردم شود که هدف اصلی آنها صرفا این است: «من پول بیشتری می­گذارم تا بتوانم امید بیشتری بخرم برای کسب پول بیشتر! این یک چرخه معیوب و بسیار استرس ­زا است! البته بله، ممکن است به دلیل غیرقابل پیش­بینی بودن و نوسانات، بازار بورس همانند قمار به نظر برسد. اما، برای اینکه در طولانی مدت پیروز شوید و پا برجا بمانید و به اهداف مالی خود برسید، لاجرم باید این بازار را متفاوت ببینید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن بهترین الگوی معامله در بازار، استفاده کنید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله استراتژی گپ و اسکالپ در بورس (Gap & Scalp) را بخوانید

طوری به بازار سهام نگاه کنید که گویی در حال اداره امور شخصی خود و یا در حال ساخت امپراتوری خود هستید. آن را به عنوان یک مفهوم تجاری، که برای شما بسیار عزیز است و برنامه ­ای برای اجرای اهداف مالی خود ببینید. توجه داشته باشید که هر شغلی نیاز به مطالعه مستمر نداشتن برنامه و نظم در معاملاتی دارد و به همین ترتیب، همه مشاغل برای رسیدن به هدف خود، نیاز به تلاش مداوم دارند.

هیچ صاحب کسب و کاری، در چارچوب ذهنیت درست خود پس از تنها یک تصمیم اشتباه، دارایی­ های مالی خود را کاملاً به فروش نمی­رساند. او همیشه می­تواند برنامه های خود را برای اجرای بهتر اهدافش تنظیم کند. در سرمایه گذاری در سهام­ های بازار بورس، تمام تلاش خود را برای محافظت از پول خود و رشد حداکثر پتانسیل خود انجام دهید و هیچگاه تمام سرمایه خود را وارد یک سهم نکنید.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-10

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

نتیجه گیری

اکنون و بعد از اشاره به پاسخ های «مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟»، بهتر است که به نکاتی هر چند کوتاه اما خردمندانه اشاره کنیم که رمز و رازهای پیروزی و سودآوری در بازار بورس را برای شما آشکار می­سازد:

 • قبل از سرمایه گذاری در یک سهم حتما اطلاعات کافی از وضعیمت مالی شرکت مورد نظر بدست آورید.
 • قدرت ریسک پذیری داشته باشید ولی به طور معقول سرمایه گذاری و ریسک داشته باشید.
 • هیچگاه تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم سرمایه گذاری نکنید.
 • به هیچ عنوان سهمی را برای مدت های طولانی نگهداری نکنید.
 • هرگز بطور دائمی نوسانگیری نکنید. نوسان گیری طولانی مدت ریسک سرمایه گذاری و ضرر را بسیار افراش می دهد.
 • سرمایه گذاری موفق به زمان، نظم و صبوری نیاز دارد. مهم نیست چقدر استعداد دارید یا تلاش می­کنید؛ برخی چیزها در هر صورت زمان­بر هستند.
 • قانون شماره 1: هرگز ضرر نکنید. قانون شماره 2: قانون شماره 1 را هرگز فراموش نکنید.

در این مقاله در خصوص مهم­ترین دلیل زیان در بورس صحبت کردیم. برای سرمایه گذاری در بار باید بر معاملات کنترل داشته باشید و دوری از طمع در بورس باعث می شود از زیان نیز دور شوید. گرچه احتمال ضرر هیچگاه به صرف نخواهید رسید ولی ضرر در بورس را به مقدار بسیار بسیار زیادی کاهش خواهد داد.

امیدواریم مقاله مهم­ترین دلیل زیان در بورس مورد توجه شما قرار گرفته باشد. خواهشمندیم نظرات خود را با خوانندگان وب سایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.